Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 27-03-2020

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5

Vrijdag 27 maart 2020


Beste ouders, verzorgers,

De tweede week van thuisonderwijs zit er alweer op!
Voor iedereen een ongekende wijziging van de dagelijkse routines en werkzaamheden.
Er wordt een groot beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van u als ouders.
We krijgen gelukkig berichten dat het bij veel ouders goed lukt en kinderen echt werk verzetten, maar ook dat het soms niet meevalt. Sommige kinderen blijken veel hulp nodig te hebben of kunnen zich lastig concentreren. Of kinderen hebben juist ánder werk nodig.
We proberen te differentiëren waar we kunnen. Geef uw bevindingen en vragen door aan de betreffende leerkracht. En realiseer u ook dat we een vrijeschool zijn en graag inzetten op de brede ontwikkeling van ieder kind. Dus niet alleen met het hoofd bezig willen zijn, maar ook met het hart en de handen!
Hopelijk lukt het u om een goede modus te vinden waarin iedereen in het gezin vorm kan geven aan zijn of haar taken van de dag. Maar ook kan spelen en ontspannen, bewegen en plezier hebben. Kan helpen met koken, bakken, in de tuin werken, klusjes doen, knutselen, gezelschapsspelletjes doen, (voor)lezen, zingen, handwerken, muziekinstrument bespelen enzovoort.

Wat is belangrijk:
Maakt u zich geen zorgen over een eventuele achterstand. Alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje. De mentale gezondheid van je kind is véél belangrijker dan het niveau. En hoe de kinderen zich nu voelen zal veel langer bijblijven dan wat ze precies aan hun schoolwerk hebben gedaan in deze weken.

Dat neemt niet weg dat het helpend is voor iedereen om een goede structuur en ritme te vinden in de dag samen met de kinderen.


Contact vanuit school

Mochten er vragen zijn over het schoolwerk, schroom dan niet om die te stellen via de mail aan de klassenleerkracht(en). Ook als u andere vragen hebt over uw kind kunt u mailen. Wij proberen actief contact te houden met de kinderen via mail en app. We kunnen ook een (video)belafspraak maken met de kinderen. Dat kan enorm helpen bij kleine en grote vragen van het kind. De kleuterjuffen zijn ook goed bereikbaar en overleggen regelmatig met elkaar via videobellen. Zij sturen u elke week mails en handreikingen.

Na 6 april
Komende dinsdag 31 maart neemt het kabinet voor alle sectoren, inclusief het onderwijs, een beslissing over de periode na 6 april. Zodra er nieuws is laten wij u dat weten, maar hou vooral ook de berichtgeving vanuit de overheid in de gaten.

Noodopvang

De afgelopen twee weken zijn we begonnen met de noodopvang op school. Ook de komende week zullen we dit bieden voor de ouders die zich hiervoor hebben aangemeld omdat beide ouders werkzaam zijn in een van de vitale sectoren. Leerkrachten vangen de kinderen op volgens een rooster. Dit vraagt afstemming en coördinatie. Die proberen we zo goed mogelijk te bieden in dagdelen, ook in afstemming met De Vlinderboom. De kinderen nemen hun schoolwerk mee en doen na dit werk andere activiteiten o.l.v. de leerkracht.

Positief getest?

Als een of meerdere leden uit het gezin positief getest zijn op Corona of er is een sterk vermoeden dat het aan de orde is maar er wordt niet getest omdat niemand van het gezin in de risicogroep valt, dan vragen wij jullie dat te melden aan de schoolleiding. Deze informatie zal gedeeld worden met de betreffende klassenleerkracht en met het bestuur. Dit is vertrouwelijke informatie en zullen wij ook als zodanig behandelen.

We wensen iedereen sterkte, blijf vitaal en zorg voor elkaar!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Mieke TolkampDeze mooie tulpen kregen we afgelopen week van ouders.

Heel attent ! Als de kinderen en leerkrachten "van de opvang" binnenkomen is de lente ook binnen in school!
Onze conciërge Maarten heeft voor de klassen 1-6 schoenenkastjes gemaakt.

Ze staan momenteel in de zaal te drogen, zodat ze volgende week nog een keer gelakt kunnen worden. Zo kunnen de kinderen als ze weer naar school gaan hun schoenen netjes in de kastjes zetten!
Er worden mooie transparanten gemaakt door leerkrachten en onderwijsassistenten!

Ook worden er poppen gemaakt en tafelspelen waar de (kleuter)juffen anders niet aan toekomen. Als de kinderen weer op school komen zullen ze ervan genieten!

Wat, als we na 6 april nog dicht moeten blijven?

We hebben de kinderen van klas 1-6 werk gegeven voor 3 weken. Zoveel mogelijk op papier, met in klas 4-5-6 digitale oefeningen als aanvulling. Werk wat er hoofzakelijk voor bedoeld is om de opgedane kennis te onderhouden. Maar als we langer dicht moeten blijven, dan zullen we wel doorgaan in methoden en instructie verzorgen. We willen dan eind volgende week voor iedere klas een goed programma hebben om door te kunnen gaan met de lesstof. Voor klas 1-2-3 zal dat zoveel mogelijk op papier zijn en doe-opdrachten, voor klas 4-5-6 een combinatie van werk op papier en digitaal werk. Er zal een nieuw ophaalmoment komen voor ouders (en kinderen klas 5-6) waarbij we ook werkboeken zullen meegeven aan bepaalde klassen. We zullen u hiervan z.s.m. via de mail op de hoogte stellen.
Digitaal lesgeven?

Er is vanuit onze stichting Ithaka een werkgroep ingericht die momenteel onderzoek doet om op korte termijn richtlijnen te geven betreffende digitaal onderwijs aan de (hoogste) klassen. Vanuit welke digitale leeromgevingen kunnen/willen wij nog meer werken en welke mogelijkheden zijn er? We werken sinds kort als leerkrachten al samen in een digitale omgeving. Dat is voor iedereen wennen.

We houden u van de richtlijnen vanuit de stichting zo goed mogelijk op de hoogte.


Als de leerkracht van uw kind filmpjes of audiofragmenten deelt met de klas , zijn deze alleen bestemd voor eigen gebruik en mogen niet via sociale media gedeeld worden met derden, om privacyredenen. Let a.u.b. op wat de kinderen online doen en wees alert !Lenteklaar maken van de natuurspeelpleinen


De afgelopen twee weken zijn er veel werkzaamheden verricht door tuinouders om onze tuinen en natuurspeelplekken weer lenteklaar te maken. Heel hartelijk dank voor jullie grote inzet!


Ingezonden bericht

Bericht van de BVS, begeleidingsdienst voor vrijescholen:

We merken als BVS dat alle vrijescholen in het land hun schouders zetten onder het verzorgen van onderwijs op afstand. Er worden prachtige vondsten gedaan! Maar er wordt ook geploeterd. Daarnaast merken we dat er ouders zijn die moeite hebben met het begeleiden van hun kind binnen de nieuwe thuissituatie. Wij bieden graag onze hulp aan.

Wij ondersteunen scholen en via de scholen ouders bij het verzorgen van afstandsonderwijs enerzijds en het welbevinden van ouder en kind anderzijds. Wij zijn dagelijks (kosteloos) telefonisch bereikbaar. Wanneer er een begeleidingstraject of een videoconsult wordt aangevraagd, brengen we uiteraard wel kosten in rekening. Wij vragen je om dit bericht te delen met ouders die hier behoefte aan hebben.


Ondersteuning ouders door de begeleidingsdienst voor vrijescholen (BVS)

Voor ouders kunnen wij een vraagbaak zijn, helpen bij het opstellen van realistische dagschema's, en tips geven bij de coachingsrol van ouders t.a.v. hun kind. Er kunnen vragen leven zoals:

· Hoe ondersteun ik mijn kind positief bij het starten met het (thuis)schoolwerk?

· Wat doe ik als mijn kind vastloopt met het werk en gespannen raakt als een opdracht niet lukt?

· Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet wordt overvraagd maar ook niet gaat achterlopen?

· Hoe richt ik het thuisonderwijs zo in dat er gewerkt kan worden in een ontspannen sfeer?

· Hoe combineer ik mijn eigen werk in combinatie met het schoolwerk van mijn kind?

· Hoe combineer ik thuiswerk met thuisonderwijs geven?

· Hoe ga ik om met de angsten die mijn kind in deze tijd heeft?

Leven deze vragen ook bij u en heeft u behoefte aan een luisterend oor en advies? Bel gerust met de helpdesk van BVS, onze schoolpsychologen denken graag met u mee.