Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Protocol leerplicht en verzuim

Op de Sterrenzanger hanteren wij het protocol leerplicht en verzuim.

Het is belangrijk dat alle ouders hier kennis van nemen.


Klik hier voor het protocol.


Aanvragen schoolverlof


Informatie over leerplichtzaken: https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/onderwijs-scholing-en-kinderopvang/verzuim-en-voortijdig-schoolverlaten/leerplicht/