Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Peutergroep het Zonnekind

Op peutergroep Het Zonnekind worden peuters warm onthaald. Zij beginnen in de kring waar gezamenlijk de ochtend wordt gestart. Na het vaste ritueel gaan de kinderen op in hun vrije spel. Zij worden door hun juffies meegenomen in een duidelijk dagritme. Zo creëren we een gevoel van veiligheid en geborgenheid. In de meeste gevallen stromen de peuters van Het Zonnekind op hun vierde jaar door naar onze kleuterschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn waardoor de kinderen op een prettige manier kunnen inbedden in de school. We bieden tevens VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie)-plekken voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij de peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De kinderen gaan gezamenlijk broodjes bakken, vrij spelen, eten, buiten spelen, knutselen.


Kinderen kunnen ingeschreven worden via de www.devlinderboom-opschool.nl/home/oudorp/peuters/ en worden doorgaans bij het bereiken van de leeftijd van 2,5 jaar geplaatst in één van de groepen.


Er zijn vaste groepen zodat de kinderen in een herkenbare situatie komen. Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. De woensdaggroep wordt vaak benut voor kinderen die extra willen komen of die juist willen wennen.

De openingstijden van de peutergroep zijn van 08.15 tot 12.00 uur. De vakanties lopen synchroon met die van de school.

De peutergroep heeft gesubsidieerde plekken van de gemeente Alkmaar voor ouders die niet (beiden) werken en valt onder de wet Kinderopvang. Hiermee krijgen ouders die allebei werken kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie of schrijf je in via:
www.devlinderboom-opschool.nl/home/oudorp/peuters/

Voor vragen mail of bel Eva Oenes
Beschikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur
administratie@devlinderboom-opschool.nl
06 36493122


Kennismaken? Zie onder de foto's de informatie.


Voor de peutergroep zijn er 3 informatiemiddagen gepland

in samenwerking met De Sterrenzanger

Schooljaar 2023-2024 verzorgen wij informatiemiddagen van 13.30 u- 14.45 u. om kennis te maken met onze school De Sterrenzanger (basisschool) en met De Vlinderboom.

11 oktober 2023 Deze middag is VOL , u kunt zich niet meer aanmelden

14 februari 2024

22 mei 2024


U kunt zich hiervoor via de mail aanmelden bij De Sterrenzanger: administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.

De middag is bedoeld voor nieuwe ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden of dat al hebben gedaan via een voor-aanmelding en willen kennismaken met onze school. Aanmelden van uw kind(eren) verloopt via onze website. Zie kopje contact- aanmelden.

We raden u aan, als u nog geen voor-aanmelding heeft gedaan, om, voorafgaand aan de informatiemiddag eerst te informeren of wij plek hebben voor uw kind om eventuele teleurstellingen te voorkomen op de informatiemiddag zelf. Vermeld hierbij de geboortedatum van uw kind.


Aansluitend op de informatiemiddag van basisschool De Sterrenzanger is er vanaf 14.45 u gelegenheid voor kennismaken/informatie met de Vlinderboom BSO en peutergroepen op de Raadhuisstraat.
Wilt u dit vermelden bij uw aanmelding voor de info-middag van De Sterrenzanger? Een medewerker van De Vlinderboom moet er speciaal voor komen.