Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Peutergroep het Zonnekind

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme: dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen. Het ritme ordent als het ware het leven. Vooral voor het kleine kind is ritme onontbeerlijk. Het geeft het kind zekerheid, waardoor het vertrouwen krijgt in de mensen om hem heen en in de wereld.


Op peutergroep het Zonnekind komen de peuters daarom zo veel mogelijk in een vaste groep met bekende gezichten. Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. De woensdaggroep wordt vaak benut voor kinderen die extra willen komen of die juist willen wennen.


Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij de peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De speeltijd heeft een vast ritme met een afwisselend in- en uitademend karakter.


De openingstijden van het Zonnekind zijn van 8.15 tot 12.15 uur. De vakanties lopen synchroon met die van onze school.


Voor de peutergroep zijn er 2 inloopochtenden gepland.


Donderdag 14 november 2019 en donderdag 14 mei 2020. Voor belangstellende ouders is er vanaf 10.30-11.00 uur ontvangst in de hal met informatie, koffie/thee. En tussen 11.00-12.00 de mogelijkheid om sfeer te proeven in de klas.


Voor meer informatie: http://www.devlinderboom-opschool.nl/home/oudorp/peuters/


Inschrijven kan alleen via de website van de Vlinderboom.


Kinderen die geplaatst zijn op de peutergroep hebben voorrang op de wachtlijsten van de kleuterklassen van de betreffende twee vrijescholen Alkmaar/Oudorp.


U moet uw kind dan wel tijdig aanmelden bij de Sterrenzanger via de website. U ontvangt daarna bericht of er plek is.


U schrijft dus apart in bij de Vlinderboom-opschool en bij de Sterrenzanger; dit wordt niet automatisch gekoppeld.


EMAIL:oudorp@devlinderboom-opschool.nl

TELEFOON:

BSO en Peutergroep:

06 – 10 56 92 36

Algemene Email: administratie@devlinderboom-opschool.nl