Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ouderbijdrage


Onze school vraagt aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Met de bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke materialen die we gebruiken en de biologische voeding. We gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is gedefinieerd. Dit kun u hier nalezen.


De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra's die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de administratie van onze school en uiteraard kan de directeur u ook uitleggen wat wij inzetten aan extra aanbod uit de ouderbijdrage.


U kunt naast uw basisbijdrage ook een schenking doen aan de Stichting Artaban. Het geld dat via Artaban wordt overgemaakt komt 100% ten goede aan de Sterrenzanger en de schenking is deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: https://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban


Wilt u een extra vrijwillige bijdrage aan ons doneren kunt u dat bedrag overmaken naar ons rekeningnummer NL43INGB0006345762 t.n.v. Stichting Ithaka o.v.v. VOOR DE STERRENZANGER: extra vrijwillige ouderbijdrage.


Laten we trots zijn op en blij zijn met onze prachtige school – en laten we het mogelijk maken om ons mooie vrijeschoolonderwijs goed te verzorgen. Ook ideeën om op andere manieren financiële bijdragen te genereren, zijn van harte welkom. Wij danken u hartelijk!


Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met

Irma Hardewijn. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 072– 5158418.


U kunt haar ook mailen: administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.


Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp, directeurBetaling ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2017-2018 innen wij de ouderbijdrage m.b.v. het programma WIS-Collect.

Hieruit volgt dat u geen papieren ouderbijdrage formulieren meer ontvangt.

In de maand september ontvangt u vanuit het WISCollect-systeem een email waarop u voor de ouderbijdrage kunt reageren.

U vindt hier drie mogelijkheden om te betalen; via incasso, Ideal of zelf overmaken.

Voor het zelf overmaken van de ouderbijdragen bestaat een aparte rekening: NL43INGB0006345762 t.n.v. Stichting Vrijescholen Ithaka