Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Bestuur Ithaka

Sinds 1 januari 2014 zijn 10 vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland gefuseerd.

Ithaka heeft momenteel 13 scholen/vestigingen.


Alkmaar, Oudorp, Bergen, Haarlem Noord (3 scholen), Haarlem Zuid (2 scholen), Hillegom, Hoorn, Purmerend, Castricum en Zaandam vormen samen de Stichting Vrijescholen Ithaka.


Marin van Wijnen is per 1-10-19 bestuurder van de Stichting Vrijescholen Ithaka.


Tevens is er een Raad van Toezicht aangesteld.


De Bestuurder en de Raad van Toezicht onderschrijven en bewaken de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs en zijn juridisch eindverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.


De Bestuurder mandateert een groot deel van haar bevoegdheden aan de directeur zoals is vastgelegd in het directiestatuut.


Adresgegevens stichting Vrijescholen Ithaka:


Postadres:
Stichting Vrijescholen Ithaka
Postbus 92
2050 AB Overveen
Tel.nummer: 023-5272550
Mail: secretariaat@vsithaka.nl


www.vsithaka.nl