Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Interne begeleiding

Onze intern begeleider (IB) en remedial teacher is Denise de Koster. Zij is verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school. De IB-er ondersteunt de leerkrachten bij (het verbeteren van) het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen. Het leerlingvolgsysteem is hierbij een belangrijk hulpmiddel.


Denise onderhoudt contacten met diverse externe organisaties zoals de begeleidingsdienst voor vrijescholen, het samenwerkingsverband en diverse hulpverleningsinstanties.

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is er beperkte ruimte voor extra les buiten de klas, het zogeheten remedial teaching. Deze extra aandacht wordt individueel of in een kleine groep gegeven.

Denise heeft twee keer per week een inloopspreekuur. De spreekuren zijn op maandag van 8.30 - 9.00 uur en op donderdag 14.00 - 14.45 uur. Op deze momenten kunnen ouders binnenlopen voor vragen, kort overleg of het maken van een afspraak. Ouders die meer tijd nodig hebben of liever op een ander moment komen, kunnen natuurlijk een andere afspraak maken.


Iedereen die een afspraak wil maken met de intern begeleider kan hiervoor contact bellen met 072-5158418 of mailen naar: ddekoster@desterrenzanger.nl


Oudersteunpunt passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.oudersteunpunt.nl