Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Aansluiting vervolgonderwijs


Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle scholen voor voortgezet onderwijs, zowel

het vrijeschool v.o. als het reguliere v.o. onderwijs.


Voortgezet vrijeschoolonderwijs ("de midden- en bovenbouw") is er in:

Bergen (Adriaan Roland Holstschool)

Amsterdam (Geert Groote College),

Haarlem (Rudolf Steiner College).

Voor deze v.o. vrijescholen is de ondergrens een vmbo/t advies.


Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat ongeveer de helft van de zesdeklassers naar de Adriaan Roland Holstschool in Bergen gaan. De andere helft gaat naar het reguliere v.o. zoals Daltoncollege, Jan Arentsz, Clusius, Murmellius en PCL.


Voor de uitstroomgegevens: zie onze schoolgids.