Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Aansluiting vervolgonderwijs


Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle scholen voor voortgezet onderwijs.

Zowel het vrijeschool v.o. als het reguliere v.o. onderwijs.

Voortgezet vrijeschoolonderwijs ("de midden- en bovenbouw") is er in Amsterdam (Geert Groote College), Bergen (Adriaan Roland Holstschool) en Haarlem (Rudolf Steiner College).


Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat de meeste zesdeklassers naar de Adriaan Roland Holstschool in Bergen gaan. Een aantal leerlingen gaan naar het reguliere v.o. zoals Daltoncollege, Jan Arentsz, Clusius, Murmellius en PCL.