Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

De kleuterklassen


Iedere kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke ochtend heeft daarom dezelfde opbouw. In vaste volgorde wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en (buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. Op onze kleuterschool is geen televisie en er zijn geen computers of digi-borden. Het mooiste speelgoed is immers de eigen fantasie!


We hebben drie kleuterklassen: twee kleuterklassen zijn op de Raadhuisstraat gevestigd en de derde kleuterklas is op de Mercuriusstraat gevestigd.
We hopen in de toekomst te kunnen verbouwen op de Raadhuisstraat zodat daar de derde kleuterklas vorm krijgt en de Vlinderboom-opschool gehuisvest kan blijven. In het najaar van 2018 beslist de gemeente Alkmaar of zij financieel gaan bijdragen aan de verbouwing. De Stichting Ithaka financiert ook een deel.


Als u voor de Sterrenzanger kiest en uw kind kan geplaatst worden, dan neemt de kleuterjuf een paar weken voordat uw kind op school zal komen, contact met u op. U wordt dan met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Uw kind mag dan even spelen in de klas, na schooltijd. Een dag na de 4e verjaardag is uw kind welkom in de kleuterklas.


Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij onze directeur

Mieke Tolkamp 072-5158418 of m.tolkamp@desterrenzanger.nl.