Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

klas 1 tot en met 6

Op onze basisschool leggen we voor leerlingen de basis voor de rest van hun leven. We spreken de eigen wil aan en laten ze op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel.


Onze leerlingen behalen uitstekende leerresultaten. Zeker als we kijken naar het landelijk gemiddelde. Van een standaard basisschool gaat 40% naar de havo en het vwo. Bij de vrijescholen is dat percentage gemiddeld 50%.


Op de vrijeschool besteden wij veel aandacht aan de persoonsontwikkeling en bieden wij een breed vakkenaanbod, zodat kinderen zich op een veelzijdige manier kunnen ontwikkelen.


Dat betekent dat er naast het (reguliere) taal- en rekenaanbod veel andere vakken aan bod komen: toneel, euritmie, muziek (koor), vormtekenen, schilderen, handenarbeid, handwerken, tekenen, fluiten, gymnastiek. Er wordt veel (zinvol) bewogen in de lessen, ook met taal en rekenen.


Periodeonderwijs: leerlingen krijgen op onze basisschool periodelessen, d.w.z. dat zij 3 of 4 weken achter elkaar in de ochtenduren hetzelfde vak krijgen. Zoals heemkunde, dierkunde, plantkunde, mineralogie, aardrijkskunde etc.


Meer informatie vindt u in onze digitale schoolgids, te vinden op de homepage en bij documenten.