Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Hoge kwaliteit


Tussen het zesde en twaalfde jaar bouwen kinderen een basis voor hun hele leven. Een basisschool kies je dus heel bewust. Op de Sterrenzanger krijgen leerlingen de cognitieve vakken, zoals rekenen, lezen en schrijven. En ze leren er de sociale, creatieve, muzikale en ambachtelijke aspecten. Zo groeien onze leerlingen in de lengte én de diepte.

Overigens heeft de onderwijsinspectie onze school een positieve beoordeling gegeven in 2016.

Het laatste bezoek van de inspectie aan onze school was juni 2022. Dit was een verificatieonderzoek in het kader van bestuurstoezicht van onze stichting Ithaka.

Wilt u meer weten over dit bezoek met positieve resultaten?

Lees onze schoolgids 2022-2023, daar staat een verslag in!

Kijk voor meer resultaten op www.onderwijsinspectie.nl