Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Hoge kwaliteit


Tussen het zesde en twaalfde jaar bouwen kinderen een basis voor hun hele leven. Een basisschool kies je dus heel bewust. Op de Sterrenzanger krijgen leerlingen de ‘harde’ vakken, zoals rekenen, lezen en schrijven. En ze leren er de sociale, creatieve, muzikale en ambachtelijke aspecten. Zo groeien onze leerlingen in de lengte én de diepte.

Overigens heeft de onderwijsinspectie onze school een positieve beoordeling gegeven.

Het laatste bezoek van de inspectie: juni 2016.

Kijk voor de resultaten op www.onderwijsinspectie.nl