Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Buitenschoolse opvang Vlinderboom

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt voor kinderen van vrije school De Sterrenzanger opvangmogelijkheden op school aan.

De Vlinderboom vindt het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken; samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek.

Hierin staat centraal:

· Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;

· Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;

· Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;

· Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;

· Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;

· Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;

· Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;

· Een huiselijke sfeer;

· Biologische- en biodynamische voeding.


In het kleutergebouw aan de Raadhuisstraat is in het Vlinderboomlokaal een gezellige huiskamersfeer gecreëerd met een volledige keuken, een lekkere bank en leuk spelmateriaal, om zo een geborgen tweede ‘thuis’ voor jouw kind te vormen. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op de fijne pleinen van de school of knutselen, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang gebruik van de royale speelhal in school. De Vlinderboom biedt een lekkere lunch aan en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.

De openingstijden zijn aangepast aan die van de Sterrenzanger en biedt drie mogelijkheden:

· Overblijfopvang aan kleuters en kinderen van klas 1 en 2 van 12.30 - 14.45 uur.

· Lange middag opvang van 12.30 – 18.30 uur

· Korte middag van 14.45 – 18.30 uur.


Per middag kunnen er maximaal 37 kinderen komen onder de hoede van vier pedagogisch medewerkers.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er twee groepen, op vrijdag is er één groep.

De Vlinderboom is ook in de schoolvakanties geopend van 8.00 tot 18.30 uur en maken dan leuke uitstapjes. Samen met de kinderen van de Rudolf Steinerschool Alkmaar biedt De Vlinderboom een leuke vakantiedag aan, afwisselend op een van beide scholen.

Kijk voor meer informatie of schrijf je in via:
www.devlinderboom-opschool.nl/home/oudorp/bso/

Voor vragen mail of bel Eva Oenes
Beschikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur
administratie@devlinderboom-opschool.nl
06 36493122