Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

afmelden bij ziekte en aanvragen schoolverlof

Ziekmelden: liefst vóór half 9 inspreken op het antwoordapparaat van de school:


072- 5158418


Verlof aanvragen: middels het aanvraagformulier op deze website. (kijk bij snelmenu/formulieren) of verkrijgbaar bij de administratie of directeur.