Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Rekenen is ook steken
tellen bij het borduren.

Welkom


Op de Sterrenzanger kun je als kleuter binnenstappen en als pre-puber de school weer verlaten. De allerkleinsten kunnen terecht bij de peuterspeelgroep Het Zonnekind, welke in ons kleutergebouw is ondergebracht, onder de paraplu van De Vlinderboom-opschool (kinderopvangorganisatie). Vandaaruit kunnen de peuters doorgroeien naar de basisschool, als u uw kind tijdig aanmeldt bij de Sterrenzanger.


Vanaf 1 augustus 2014 is de Sterrenzanger een nevenvestiging van de Rudolf Steinerschool Alkmaar. Op het gebied van kwaliteitszorg, pedagogisch beleid en de schoolorganisatie wordt er samengewerkt. De scholen horen bij de Stichting Ithaka, samen met andere vrijescholen in Noord-Holland en 1 in Zuid-Holland.


De Sterrenzanger is een vrijeschool, een basisschool met ongeveer 210 leerlingen, in een rustige wijk van Oudorp. We hebben in 2020-2021 negen klassen, 3 kleuterklassen, klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Het merendeel is afkomstig uit Alkmaar, Oudorp, Heerhugowaard en Sint Pancras.Onze school heeft drie groene schoolpleinen. Wij zijn ervan overtuigd dat een groen schoolplein het spel van de kinderen bevordert en de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt.


Daarnaast is toneel/drama een speerpunt, net als de ontwikkeling van Anders Evalueren middels het portfolio van ieder kind (en de leerkracht-kind gesprekken) en van RIJK leren, voor kinderen die meer aankunnen dan alleen de basisstof. We hebben in de eerste en tweede klas een bewegende klas met bankjes en kussens.


Het uitgangspunt van een vrijeschool is simpel: Een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.