Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. Deze groep bespreekt en adviseert bij het vaststellen of wijzigen van schoolbeleid; in een aantal gevallen heeft de MR instemmingsbevoegdheid, in andere adviesbevoegdheid. De MR vergadert zeven keer per jaar. De MR bestaat uit:

  • Mark Kaandorp (leerkracht DStz)
  • Tineke Bruin (leerkracht DStz)
  • Boukje Nauta (voorzitter, ouder RSs)
  • Janneke Eeten (ouder RSs)
  • Vacature (ouder DStz)
  • Jennifer Rijs (ouder DStz)
  • Rozemarijn Braams (leerkracht RSs)
  • Anne Kamsma (leerkracht RSs)

Tenminste drie maal per jaar komt de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) bijeen, om zich te buigen over bovenschoolse onderwerpen die de scholen onder ons bestuur betreffen.

Namens De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool Alkmaar zijn er twee afgevaardigden:

  • Wieteke van Hemert (leerkracht)
  • Robert Houtenbos (ouder)