Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ons team


Onze basisschool heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, met klassenleerkrachten, vakleerkrachten, ondersteunend personeel en een intern begeleider.


De samenstelling van ons team voor 2022-2023 is als volgt:


Natasja Dam en Piroska Kerekeskleuterklas 1
Greta Vink en Saskia Heidendalkleuterklas 2
Riemie van Muiswinkel en Judith Komenkleuterklas 3
Lodie Bronfman en Wieteke van Hemertklas 1
Annemarie de Moelklas 2
Tineke Bruin en Wieteke van Hemertklas 3
Kitty van Wijkklas 4
Saar Talsma en Stefan Bruin  klas 5
Mark Kaandorp klas 6
Ingrid Ligthartleerkrachtondersteuner
Meagen Schreuderleerkrachtondersteuner
Femke Waasdorp klassenassistent
Mara Bleek klassenassistent
Nelleke van der Hoek
handwerkleerkracht
Sjaak Groot en Susanne Visbeeneuritmie
Iris van Herwijnen en Willem Nijdam 
muziekbegeleiding euritmie
Denise de Kosterintern begeleider
Irma Hardewijn administratie 
Maarten Mechielsenconciërge
Jelleke Wertwijngymleerkracht 
Mieke Tolkamp directeur