Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ons team


Onze basisschool heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, met klassenleerkrachten, een vakleerkracht, ondersteunende leerkrachten en een intern begeleider.


De samenstelling van ons team voor 2020-2021 is als volgt:


Natasja Dam en Linda van Lancelot kleuterklas 1
Greta Vink en Tjitske Berghoutkleuterklas 2
Riemie van Muiswinkel kleuterklas 3
Lodie Bronfman en Wieteke van Hemert    klas 1
Kitty van Wijk en Rozalie Madé Grimmklas 2
Saar Talsma en Rozalie Madé Grimmklas 3
Mark Kaandorpklas 4
Tineke Bruin en Wieteke van Hemertklas 5
Annemarie de Moel klas 6
Ingrid Ligthartklassenassistent
Piroska Kerekesklassenassistent
Meinou Brinkmannklassenassistent
Sjaak Groot euritmie 
Iris van Herwijnenmuziekbegeleiding euritmie
Fraukje Weishaupt muziekbegeleiding euritmie
Denise de Kosterintern begeleider
Irma Hardewijn administratie 
Maarten Mechielsenconciërge
Mieke Tolkampdirecteur