Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is ook steken
tellen bij het borduren.

Gepubliceerd op: 03-07-2021

Informatiemiddagen voor nieuwe ouders

Om een indruk van onze school te krijgen, bent u welkom op eén van onze informatiemiddagen.


De datum van de laatste informatiemiddag van 2023-2024 is:

woensdag 22 mei 2024


De data van de informatiemiddagen in 2024-2025:

16-10-24

12-02-25

21-05-25

We starten om 13.30 uur in de aula van De Sterrenzanger, Mercuriusstraat 13.


U kunt zich aanmelden voor een informatiemiddag
via administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.

De middag is bedoeld voor nieuwe ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden of dat al hebben gedaan via een voor-aanmelding en willen kennismaken met onze school. Wij gaan ervan uit dat u op de informatiemiddag komt als u een bevestiging heeft gekregen dat er plek op de middag van keuze is. Als u niet komt, graag tijdig een afmelding.


Aanmelden van uw kind(eren) verloopt via onze website. Zie kopje Contact- aanmelden.

Aanmelden voor de peuters of de BSO van de Vlinderboom-opschool, verloopt via de Vlinderboom en niet via ons.


We raden u aan, als u nog geen voor-aanmelding heeft gedaan, om, voorafgaand aan de informatiemiddag eerst te informeren of wij plek hebben voor uw kind, om eventuele teleurstellingen te voorkomen op de informatiemiddag zelf.


De middag vindt plaats in de aula van het gebouw aan de Mercuriusstraat.
U krijgt ook een rondleiding door onze twee gebouwen.


Aansluitend om 14.45 uur kunt u kijken bij De Vlinderboom (peuteropvang en BSO).
Wilt u daarvan gebruik maken, graag aangeven bij uw aanmelding.
De medewerkers van De Vlinderboom komen er speciaal voor naar school.


Inlezen kunt u op onze eigen website en via de website:

https://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/