Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Groen schoolplein/natuurspeelpleinen


Onze school heeft in de afgelopen jaren drie groene schoolpleinen ontwikkeld o.l.v. een actieve tuingroep bestaande uit enthousiaste ouders en een leerkracht. Wij zijn ervan overtuigd dat een groen schoolplein het spel van de kinderen bevordert en de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt.


We hebben dit kunnen realiseren met subsidie van de gemeente Alkmaar en hulp van derden. Ook de regiegroep Oudorp heeft ons financieel gesteund. Wij zijn een pilot-school voor de gemeente Alkmaar op het gebied van groene schoolpleinen.


In september 2014 is onze speelheuvel geopend en in april 2015 het prachtige amfitheater. In december 2015 zijn de werkzaamheden gestart om een natuurspeelplein bij de kleuters te realiseren met o.a. een waterpomp. De Twee Heren, een ecologisch hovenierbedrijf, heeft dit project afgerond in februari 2016. Het laatste grote project, een speelheuvel voor oudere kinderen op het plein van de Mercuriusstraat, is in september 2016 afgerond.


Onze kleine tuingroep probeert de pleinen zo goed mogelijk te onderhouden. Daar kunnen zij veel hulp bij gebruiken van actieve ouders en buurtbewoners! We organiseren regelmatig acties en dagen waarop er hulp gevraagd wordt, zoals de burendag.


Drie leerkrachten zijn coördinator van één van de drie natuurspeelpleinen:

kleuterplein, plein voor klas 1 en 2, plein voor klas 3 t/m 6.


Sinds juni 2023 werken wij samen met v.s.o. leerlingen van het Helimare College, afdeling Groen, die helpen bij het onderhoud van de pleinen. De leerlingen van beide scholen ontmoeten elkaar en spelen voetbal in de pauze of helpen mee bij het opruimen van het groen.


Klik op de link voor een artikel in het digitale magazine van Noord-Holland: "Groen schoolplein is mooiste klaslokaal". Hierin worden 3 natuurspeelpleinen in het zonnetje gezet, waaronder die van De Sterrenzanger (het 3e artikel).