Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Podiumkunsten/toneel


In schooljaar 2020-2021 en 2022 werkten wij als team samen met een dramadocent, in het kader van deskundigheidsbevordering op het gebied van dramalessen geven en ondersteuning bij het voorbereiden van de toneelstukken die elke klas 1x per jaar opvoert, vanaf klas 1. Wij zetten hierbij instrumenten in als tekstanalyse, spelplezier, inleven in een personage en je daaraan ontwikkelen, spraakvorming, improviseren en samenspelen. Wij proberen kinderen d.m.v. jarenlange drama- en toneellessen vaardigheden mee te geven in het kader van persoonsvorming en socialisatie. We noemen er een aantal: zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid ontwikkelen, durven tonen van kwetsbaarheid, gevormd en duidelijk spreken voor een zaal, reciteren, presenteren, creativiteit en fantasie gebruiken, samenspel, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, betrokkenheid en feedback geven aan- en ontvangen van elkaar en de leerkracht. Maar ook technische zaken zoals decors ontwerpen, kostuums maken, schminken, requisieten maken of verzamelen. Enkele leerlingen die daar affiniteit mee hebben leren een spel te belichten.


Elke klas voert jaarlijks een spel/ toneelstuk op dat bij de vertelstof en leeftijdsfase van de kinderen past. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen bij het inoefenen en opvoeren: jongere kinderen treden op in groepjes en spreken gezamenlijk de teksten. Naarmate de kinderen ouder worden zijn er meer solo-rollen met eigen teksten. Zang en dans maken ook vaak deel uit van een toneelstuk.


Ook de leerlingen die als toeschouwers naar het toneelstuk kijken worden innerlijk aangesproken en gevoed door de toneelbeelden. Aandachtig kijken wordt dan tot leren op een kunstzinnige manier. Tevens verbindt dit de kinderen onderling en werkt het gemeenschapsvormend.


En last but not least: de kinderen vinden toneel heerlijk om te doen! Het is één van de lievelingsvakken. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen zich door de jaren heen ontwikkelen d.m.v. toneellessen.