Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Digitale geletterdheid


Visie op digitale geletterdheid van De Sterrenzanger

De aanwezigheid van digitale media en het computergebruik in de leefwereld van (vrijeschool) kinderen is zozeer toegenomen, dat wij ons de afgelopen jaren zijn gaan beraden op onze pedagogische verantwoordelijkheid t.o.v. digitale geletterdheid van onze leerlingen. We kunnen niet meer om digitalisering heen.

Digitale geletterdheid past in zekere zin ook bij ons omdat we nadenken over hoe we ons tot de wereld verhouden, dus ook de digitale wereld. Vanuit onze visie op persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie (Biesta) maken we de verbinding met digitale geletterdheid.

Hoe leren we de kinderen zo goed mogelijk en zo gewetensvol mogelijk ict te gebruiken? Daarbij vinden wij het heel belangrijk om steeds vanuit onze pedagogische visie te kijken naar de inzet van ict en niet vanuit wat er technisch mogelijk is.

Wij zien het inmiddels als onze pedagogische opdracht om kinderen veilig, vaardig, aardig en waardig om te leren gaan met ict.

Devices zijn daarbij een middel en niet een doel op zich. Bij veel leerdoelen zijn beeldschermen helemaal niet nodig. Liever laten we de kinderen alles eerst analoog ervaren en de principes achter de ict ontdekken. Het zoeken en vinden van balans: daar draait het om. Zodat de kinderen 'baas' leren zijn over ict, gezond en op een sociale manier met social media kunnen omgaan; kritisch en veilig met sociale media leren omgaan én creatief aan de slag kunnen met ict. Door dat inzicht durven wij meer aan de slag met digitale geletterdheid op onze school.

  • Daarnaast heeft de coronacrisis vanaf maart 2020 ervoor gezorgd dat ook wij als school een digitale sprong hebben gemaakt tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de school, toen we als team om moesten schakelen naar afstandsonderwijs. Daardoor zijn wij in een versnelling gekomen van een ontwikkel-, onderzoeks- en uitprobeerstand. Dit heeft een impuls gegeven aan het werken met chromebooks in onze school, die we met subsidie van de overheid konden aanschaffen.
  • We zetten de chromebooks in voor remediëring vanaf klas 1 en werken met licenties voor BOUW, Letterster en voor snelle leerlingen met Junior Einstein. In de hogere klassen gebruiken we de chromebooks voor informatie- en computervaardigheden. De digiborden in klas 5 en 6 worden ingezet voor rekenen, verkeer en engels. Elk jaar worden er lessen mediawijsheid gegeven in klas 4 door een externe expert. Zij verzorgt ook de ouderavond over mediawijsheid. Daarnaast doen we soms kleine projecten met individuele kinderen op het gebied van computational thinking. Dit is in een uitprobeerfase.
  • We hebben een werkgroep digitale geletterdheid, bestaande uit de IB’er, een leerkracht en een leerkrachtondersteuner. Zij zijn vooral bezig met de organisatie van het gebruik van de devices, helpen bij het vergroten van de digitale vaardigheden van leerkrachten en kinderen, hebben een systeem/rooster opgezet met tutors die jongere kinderen helpen bij het werken op de chromebooks en zoeken aansluiting bij de bestaande vakken. We zijn begonnen vanuit het praktische, het experimenteren en kijken regelmatig opnieuw naar haalbaarheid voor alle partijen.
  • Er komen steeds meer initiatieven vanuit het team zelf om chromebooks zinvol in te zetten tijdens de les, bv. bij leerlingen met dyslexie (spelling, teksten schrijven) en bij het toetsen van kinderen met leesproblemen, of het luisteren van een tekst voor begrijpend lezen. Ook doen we een enkele keer bijvoorbeeld een kahoot-kwis als afronding van een presentatie van een leerling. Op de foto is te zien hoe dit in klas 5 plaatsvond na een presentatie over Egypte. De andere foto's laten tutoren zien die kinderen uit klas 1, 2 helpen met BOUW.

Met onze visie in gedachten kunnen we als vrijeschool stellen dat een menselijke, wilskrachtige omgang met technologie en media dé uitdaging van de 21e eeuw is. Bewust leren werken met al die ICT tools is noodzakelijk. We zien het als een belangrijke taak om bij kinderen een fundament te creëren voor een bewuste menselijke omgang met technologie en media.

In schooljaar 2023-2024 organiseren we een ouderavond digitale geletterdheid voor de ouders van beide Alkmaarse scholen i.s.m. Freek Zwanenberg, op 21 september 2023.

Lees hier het inspiratieboekje van Freek Zwanenberg.