Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Directie

Met ingang van 1 januari 2020 is Mieke Tolkamp onze directeur. Zij is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Sterrenzanger.

De Rudolf Steinerschool en De Sterrenzanger zijn in 2014 gefuseerd en hebben (deels) een gezamenlijke MR vergadering.


De directeur houdt zich voornamelijk bezig met het personeelsbeleid, het financiële en het pedagogische beleid van de scholen. Daarnaast onderhoudt zij contacten met het bestuur, de administratie, de MR, de Gemeente, het Samenwerkingsverband, Inspectie en het administratiekantoor.


Mieke Tolkamp is bereikbaar via 072-5158418 of per mail:

mtolkamp@desterrenzanger.nl


Directeur Mieke Tolkamp


Bij afwezigheid van de directeur worden de taken waargenomen door directieondersteuner Jacqueline Braak (woensdag- en vrijdagochtend) of de intern begeleider Denise de Koster, ddekoster@desterrenzanger.nl (ma, di, woe, do)