Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Aanmelden


De juiste school kiezen voor uw kind: Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.


Om een indruk van onze school te krijgen, bent u welkom op eén van onze informatiemiddagen.

We verzorgen drie informatiemiddagen

op woensdagen van 13.30 u - 14.45 u voor nieuwe ouders.

De data zijn:

woensdag 6 oktober 2021

woensdag 9 februari 2022

woensdag 18 mei 2022

U kunt zich hiervoor via de mail aanmelden: administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.

De middag is bedoeld voor nieuwe ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden of dat al hebben gedaan via een voor-aanmelding en willen kennismaken met onze school. I.v.m. de coronaregels kunnen we 1 ouder per kind uitnodigen op de info-middag.

Aansluitend om 14.45 u kunt u de BSO/ Peuteropvang van De Vlinderboom bezoeken. Wilt u hier gebruik van maken, wilt u dat aangeven in de mail.


Aanmelden van uw kind(eren) verloopt via onze website. Zie kopje Contact- aanmelden.

We raden u aan, als u nog geen voor-aanmelding heeft gedaan, om, voorafgaand aan de informatiemiddag eerst te informeren of wij plek hebben voor uw kind om eventuele teleurstellingen te voorkomen op de informatiemiddag zelf.


De middag vindt plaats in de aula van het gebouw aan de Mercuriusstraat en wordt verzorgd door 2 leerkrachten van onze school. Zij verzorgen beiden ook een rondleiding door onze twee gebouwen.


Inlezen kunt u op onze eigen website en via de website:

https://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/De procedure

Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.


N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure*.


Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is. Enkele weken voor de derde verjaardag nodigen we u uit voor een gesprek. Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan meteen tot inschrijving* worden overgegaan.


Ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt, nodigt de kleuterjuf de ouders uit voor een gesprek waarin nader kennis wordt gemaakt.


*Als er sprake is van meer belangstelling ((voor)aanmeldingen) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • kinderen die aantoonbaar voorschool hebben genoten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) op antroposofische leest geschoeid (Vlinderboom);
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind heeft daarvoor al op een vrijeschool gezeten.

Voor kinderen die aangemeld worden (via onderstaand contactformulier!) en al op een andere basisschool zitten, 1) geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en 2) gelden dezelfde 'voorrangsregels'. Kinderen die willen instromen in de klassen 1 tot en met 6, lopen altijd twee dagen mee in de betreffende klas. Alvorens vindt een kennismakingsgesprek met de ouders plaats. Ook wordt er contact opgenomen met de vorige school, na toestemming van de ouders. Na de twee dagen meelopen, nemen wij een besluit tot al dan niet plaatsing.


Wilt u een oriënterend gesprek aanvragen voor een eventuele zij-instroom aanmelding, vul dan onderstaand formulier in en schrijf dit bij opmerkingen. Let wel: dit is nog geen inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Voor nieuwe ouders met kinderen onder de 4 jaar geldt: meldt uw kind (ook) aan via onderstaand formulier. U krijgt via de mail een ontvangstbevestiging.