Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ouderavonden

In de loop van het jaar worden in iedere klas twee à drie ouderavonden gehouden, waarop de leerkracht een beeld geeft van wat er in de klas gebeurt. Ook wordt er achtergrondinformatie gegeven over het vrijeschoolonderwijs en gesproken over praktische en pedagogische onderwerpen.


Wij vinden het van groot belang dat ouders hierbij aanwezig zijn; de ouderavonden zijn een belangrijke schakel in de wisselwerking tussen onderwijs en opvoeding. U blijft bovendien op de hoogte van de ontwikkelingen van en in de klas.


Als u verhinderd bent op de ouderavond, wilt u zich dan van tevoren afmelden bij de klassenleerkracht.