Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

In het kader van Burgerschap hebben we medezeggenschap voor leerlingen ingesteld vanaf schooljaar 2021-2022 : een leerlingenraad met als doel het eigenaarschap van leerlingen versterken door hen ruimte en inspraak te geven op thema’s die effect hebben op leren en welbevinden.

Hoe geven we dit vorm?
Twee leerlingen uit klas 4, klas 5 en klas 6 (in totaal 6 leerlingen) maken deel uit van de leerlingenraad. Dit zijn klassenvertegenwoordigers. In klas 4, 5 en 6 zijn verkiezingen gehouden.

De kandidaten mogen bij de verkiezingen eerst verwoorden op papier waarom zij vertegenwoordiger willen en kunnen zijn en zich daarna presenteren aan de klas.

De klas heeft stemt op de kandidaten met als criteria: welke 2 kinderen kunnen onze klas goed vertegenwoordigen en waarom? Wie de meeste stemmen kreeg mag 1 jaar de klas vertegenwoordigen in een 4-tal (per seizoen) overleggen die de directeur en intern begeleider houden met de 6 kinderen. De kinderen mogen naar de overleggen agendapunten meenemen vanuit de klas. Het team brengt ook punten in.

De leerlingenraad maakt van ieder overleg een verslag.

We houden ieder jaar nieuwe verkiezingen.


Het domein burgerschap vinden wij heel belangrijk, het zit in de vezels van ons vrijeschoolonderwijs. Wij volgen leerlijnen van kleuter t/m 6e klasser die speciaal voor de vrijescholen op schrift zijn gezet, om explicieter te maken hoe wij burgerschap handen en voeten geven. Zie verder ons jaarplan voor de doelen voor burgerschap 2023-2024. (bij documenten op onze website)