Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

In het kader van Burgerschap hebben we medezeggenschap voor leerlingen ingesteld in schooljaar 2021-2022 : een leerlingenraad met als doel het eigenaarschap van leerlingen versterken door hen ruimte en inspraak te geven op thema’s die effect hebben op leren en welbevinden.

Hoe geven we dit vorm?
Twee leerlingen uit klas 4, klas 5 en klas 6 (in totaal 6 leerlingen) maken deel uit van de leerlingenraad. Dit zijn klassenvertegenwoordigers. In klas 4, 5 en 6 zijn verkiezingen gehouden. De kandidaten mochten eerst verwoorden op papier waarom zij vertegenwoordiger willen en kunnen zijn en zich daarna presenteren aan de klas. De klas heeft gestemd: welke 2 kinderen kunnen onze klas goed vertegenwoordigen en waarom? Wie de meeste stemmen kreeg mag 1 jaar de klas vertegenwoordigen in een 4-tal (per seizoen) overleggen die directeur Mieke Tolkamp en intern begeleider Denise de Koster houden met de 6 kinderen. De kinderen mogen naar de overleggen agendapunten meenemen vanuit de klas. Het team brengt ook punten in. De leerlingenraad maakt van ieder overleg een verslag. We houden ieder jaar nieuwe verkiezingen.