Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

De kleuterklassen


Een kleuter moet plezier hebben op school. De voornaamste bezigheid van kleuters is dan ook spelen. Daarmee wordt de creativiteit en de fantasie geprikkeld.


Ook in het leren neemt het vrije spel een belangrijke plaats in. Met het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken ze spelenderwijs kennis met taal. Tijdens deeg kneden, brood bakken, tellen in de kring, meten met lappen en passen met blokken, wordt voorbereidend gerekend.


De Sterrenzanger heeft drie kleuterklassen. De klassen starten met ongeveer 20 kleuters en in de loop van het schooljaar zitten er rond de 28 kleuters in de klassen. Het zijn drie heterogene klassen met vier-, vijf- en zesjarigen in één klas.


Door de heterogene groepen leren de oudste kleuters vanzelfsprekend rekening te houden met de jongsten en leren de jongsten weer van de oudsten.


Kleuterklas 1 en 2 zijn gevestigd aan de Raadhuisstraat, kleuterklas 3 aan de Mercuriusstraat. We hopen in 2020 te kunnen verbouwen aan de Raadhuisstraat zodat daar alle drie de kleuterklassen gehuisvest kunnen worden en wij ook de peuters van het Zonnekind en de BSO van de Vlinderboom-opschool kunnen blijven huisvesten.


Gedurende het jaar organiseren wij meerdere ouderavonden om de ouders/verzorgers bij te praten over het reilen en zeilen in de klas en de activiteiten.