Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

De school


De Sterrenzanger is een gemiddeld grote school rond 220 leerlingen, in een rustige wijk van Oudorp. We hebben in 2023-2024 negen klassen met gemiddeld 25 tot 28 leerlingen per klas. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Het merendeel is afkomstig uit Alkmaar, Oudorp, Heerhugowaard en Sint Pancras. Over het algemeen kiezen ouders bewust voor het vrijeschoolonderwijs en zijn daarbij bereid om te reizen.

Wij hebben daarom van oudsher een continuerooster van 8.25 uur tot 14.45 uur voor klas 3 t/m 6. De kleuters gaan tot 12.30 uur naar school; op donderdag is er voor de oudste kleuters een lange dag tot 14.45 uur.

Klas 1 heeft op dinsdag en donderdag les tot 14.45 u, klas 2 op maandag, dinsdag en donderdag en vanaf de 3e klas 4 middagen. De woensdagmiddag is vrij voor alle klassen.


Ons team bestaat uit 27 personen; klassenleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De directeur is Mieke Tolkamp.

Directieondersteuner is Jacqueline Braak.


De Sterrenzanger is één van de 13 vrijescholen in de regio Noord- en Zuid-Holland. Wij horen bij de stichting Ithaka.