Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 09-02-2024Nieuw

Nieuwsbrief 2

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Om het voor iedereen op school prettig en veilig te houden, hebben we met elkaar de volgende schoolafspraken. We brengen ze via deze weg weer even onder de aandacht.

  • De kinderen van klas 3 t/m 6 worden buiten door de (adjunct)directeur of een leerkracht begroet en lopen zelfstandig naar binnen.
  • Bij het brengen met de auto, worden auto's op de daarvoor bedoelde plekken geparkeerd zodat er voor iedereen ruimte is om zijn/ haar kind te brengen of af te zetten.
  • Honden laten we buiten de schoolpleinen en schoolgebouwen.
  • Op het plein lopen we met de fiets aan de hand.

    Bedankt voor uw medewerking!

Op woensdagavond 6 maart komt Hanneke Poot naar Alkmaar om een lezing te geven over opvoeden in deze tijd.Klik hier voor de poster.


Als u op deze link klikt, ziet u een filmpje uit 2021 ter kennismaking met Hanneke over de ontwikkeling van het jonge kind, met o.a. twee korte opnames van de 'bewegende klas' zoals wij die ook hebben in klas 1 en 2.

We hopen dat we veel ouders mogen verwelkomen op 6 maart!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Vrijdag 9 februari t/m donderdag 15 februari Sterrenweek

Maandag 12 februari MR vergadering

Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari Verkleedfeestweek kleuters

Woendag 14 februari laatste regenboogles klas 4 8.30 u mét ouders; klas 3 zonder ouders

Woensdag 14 februari informatiemiddag nieuwe ouders 13.30 u (deze middag is VOL)

Vrijdag 16 februari Verkleedfeest klas 1-6 (gewone schooltijden)

Vrijdag 16 februari Afsluiting verkleedfeestweek kleuterklassen

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari Voorjaarsvakantie

Dinsdag 27 februari ouderavond drie kleuterklassen (leerrijpheid) inloop 19.15 u start 19.30 u
Woensdag 28 februari regenboogles klas 3
Woensdag 28 februari ouderavond klas 4 (Mediawijsheid) start; 19.00 uur
Woensdag 6 maart regenboogles klas 3 mét ouders
Woensdag 6 maart Lezing Hanneke Poot "Opvoeden in deze tijd" 19.30 u in de gymzaal van de Rudolf Steinerschool Alkmaar Sperwerstraat 1

Donderdag 7 maart leerlingenraad

Woensdag 13 maart klassenouderoverleg 8.30 u lerarenkamer
Woensdag 13 maart regenboogles klas 3
Woensdag 20 maart regenboogles klas 3
Vrijdag 22 maart Lentefeest (palmpasen)

Woensdag 27 maart Lentefeest (pasen) kleuterklassen
Woensdag 27 maart regenboogles klas 3

Woensdag 27 maart 'landingsplaats' : informatiemiddag voor geïnteresseerde ouders die overwegen een zij-instroom traject te willen doen bij Ithaka. Locatie: Sterrenzanger. Start: 14.30 uur tot 16.00 uur. Opgaven bij secretariaat@vsithaka.nl

Donderdag 28 maart Lentefeest klas 1-6 (pasen) gewone schooltijden

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag : vrij ; start paasweekend t/m maandag 1 april
Woensdag 3 april regenboogles klas 3 met ouders (afsluiting)Werk uit de klassen

Poëzieweek en voorleesactiviteiten

Vorige week woensdag was ons voorleesontbijt. De kinderen mochten in pyjama op school komen vergezeld door een knuffel. De kinderen luisterden naar een zesde klasser die voorlas uit het prentenboek 'Gekakel in de moestuin" van Sven Nordqvist en konden ondertussen kijken naar de prenten op het scherm. Ook de kleuterklassen kwamen op bezoek in de grote zaal en genoten van het verhaal. In de afgelopen week mochten zesde klassers de kleuters in de klas voorlezen, in kleine groepjes of 1 op 1. Dat was genieten!

In de gang bij de klassen 1-6 was een zoekgedicht te vinden (dit jaar écht zoeken geblazen!) De kinderen moesten de losse zinnen opschrijven, daarna losknippen en proberen het originele gedicht te vinden (of een eigen invulling natuurlijk).

In de klassen werden verschillende dichtvormen aangeboden die de kinderen zelf met krijtstift op het raam mochten schrijven of in de lijstjes schrijven en deze versieren. Verder waren er in de bieb weer mooie dichtbundels te leen.Lezing Hanneke Poot: Opvoeden in deze tijd


Opvoeden is een lastige taak. De ontwikkelingen in de maatschappij, je eigen wensen en verwachtingen en die van je kind… het botst nog weleens. Het is best wel eens fijn om hierover met anderen te praten en ideeën op te doen hoe de balans te vinden.

Daarom nodigen wij u uit voor deze algemene ouderavond met Hanneke Poot. Hanneke is een expert op het gebied van (sensomotorische) ontwikkeling van kinderen en de scholing van opvoeders. Tijdens deze ouderavond bespreekt zij onderwerpen als slaap en rust, het tempo van ouders en kinderen, de hersenontwikkeling en wat kinderen hierin nodig hebben (televisie/computergebruik, smartphones, etc.) Maar ook het gedrag van kinderen, de motorische ontwikkeling en vooral ook uw vragen komen aan bod.
We zien er naar uit om u op deze avond te ontmoeten!

Thema-avond: Opvoeden in deze tijd

Spreker: Hanneke Poot, bekend van ‘Sirene voor Kinderen’.

Wanneer: 6 maart van 19.30 u tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 u

Locatie: Rudolf Steinerschool Alkmaar, gymzaal (Sperwerstraat 1)'

Organisatie: Rudolf Steinerschool, Sterrenzanger en VlinderboomSterrenweek

In onze Sterrenweek die is begonnen op 9 februari met klas 5, 1 en 2, nodigen wij u uit om samen met uw kind het portfolio door te nemen met werk van de afgelopen maanden.

Wij vinden het belangrijk dat er voor ieder kind iemand is met de portfoliopresentatie. Als u als ouder/verzorger zelf niet kunt, mag ook een oudere broer/zus, oma, opa of een vriend(in) komen.

Rooster Sterrenweek 12-16 februari:

Klas 3 donderdag 15 februari 8.30 u- 9.15 u

Klas 4 woensdag 14 februari aansluitend aan de regenboogtraining (rond 10.15 uur presentatie)

Klas 6 gesprekken v.o. op afspraak en aansluitend de mogelijkheid om het portfoliowerk te bekijken.

Mocht het niet lukken om op de genoemde dag en tijd te komen, dan kunt u in overleg met de leerkracht een ander moment afspreken in die week.

Wie meer wil lezen over het hoe en waarom van onze Sterrenweken (2x per jaar), klik hier.