Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

13 maart 2020


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


In verband met de richtlijnen vanuit de overheid rondom het voorkomen van het verspreiden van het Coronavirus annuleren wij onze klassenpresentaties van klas 1-6 op vrijdag 20 maart. Dit geldt ook voor de ouderavond voor de 3 kleuterklassen op 23 maart. De ouderavond wordt verplaatst naar een andere datum. De 3e bijeenkomst van De Ouderacademie wordt uitgesteld en vindt dus niet plaats op zaterdag 28 maart. Ook de voorjaarsmarkt op 4 april gaat niet door.

U heeft vandaag een brief gekregen van de bestuurder van onze stichting waarin is bekend gemaakt dat alle Ithaka scholen de ouders vragen om hun kinderen thuis te houden bij klachten als hoesten, verkoudheid, keelpijn en/of koorts. Ook De Vlinderboom hanteert deze maatregel.


Afgelopen week heeft klas 1 het sprookje van Doornroosje opgevoerd. Wat een prachtig spel hebben de kinderen met elkaar laten zien! Ook klas 3 en 4 zijn volop aan het oefenen en zullen hopelijk vóór de meivakantie hun toneelstuk laten zien aan de klassen en aan u als ouders.

De schakers uit klas 5 hebben hun beste beentje voorgezet tijdens het schoolschaaktoernooi afgelopen woensdag. Goed gedaan jongens!

Vandaag was de Grote Rekendag. Het thema "uit verhouding" heeft veel uitdaging, humor en plezier gegeven aan de kinderen!


Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Vrijdag 13 maart Grote Rekendag thema: "uit verhouding"
Vrijdag 20 maart Klassenpresentaties klas 1-6 GAAT NIET DOOR
Maandag 23 maart ouderavond 3 kleuterklassen GAAT NIET DOOR
Zaterdag 28 maart Ouderacademie De Sterrenzanger GAAT NIET DOOR
Vrijdag 3 april Palmpasen
Zaterdag 4 april Voorjaarsmarkt GAAT NIET DOOR
Maandag 6 april Start verbouwing lokaal Raadhuisstraat
Donderdag 9 april Paasfeest
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april Pasen

Jeugdgezondheidszorg voor kleuters geboren in 2014

Op dinsdagochtend 17 maart a.s (Mercuriusstraat) en op donderdagochtend 26 maart a.s. (Raadhuisstraat) komt de doktersassistente van de Jeugdgezondheidszorg op school om de kinderen die in 2014 geboren zijn te screenen. Zij zal eerst in de klas aan de kinderen vertellen wat zij gaat doen en neemt ze dan in tweetallen mee.

De kinderen worden met kleding aan gewogen en gemeten .

Er wordt ook een oog- en een gehoortest afgenomen.

Aan de ouders wordt in de aankondigingsbrief gevraagd om de ingevulde vragenlijsten voor de onderzoeksdata aan de leerkracht af te geven .

De jeugdarts bekijkt de screeningsuitslagen, uw vragenlijsten en het dossier van uw kind

en zal alleen bij bijzonderheden, of op uw verzoek, contact met u opnemen of u uitnodigen.


Een kijkje in de klassen:

De ark van Noach klas 3

Dierkunde klas 4

Plantkunde klas 5
Uit kleuterklas 3Aanpassing beleid klassikale fluitlessen in de onderbouw


In overleg met het team zijn we tot de volgende aanpassing gekomen vanaf maart 2020

i.t.t. wat in de schoolgids staat.

In vorige jaren hebben we in de 3e klas of zelfs pas in de 4e klas diatonische fluiten aangeschaft, betaald door ouders.

Ons nieuwe beleid is: halverwege klas 1 beginnen de kinderen met de fluitlessen op de (school-) pentatonische fluiten.Tot die tijd zijn de pentatonische fluiten in klas 2. Als klas 1 ermee begint, worden de fluiten geschuurd, geolied/ schoongemaakt en ontvangen ze de fluiten dus van klas 2.Op dat moment vragen we de ouders van klas 2 om een diatonische fluit aan te schaffen. Uiteraard mag dit ook een tweedehands fluit zijn. Op een ouderavond wordt dit besproken.

We willen op deze manier graag weer een nieuwe impuls geven aan het leren bespelen van de fluit.


Schoolvoetbal toernooi op 18 en 25 maart afgelast

Ingezonden mededeling:

Zoals u gisteren heeft vernomen, zijn alle evenementen van meer dan 100 personen afgelast vanwege de situatie rondom het Corona virus. Dat betekent helaas ook dat de voorrondes van het schoolvoetbal op 18 en 25 maart zijn afgelast. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de overheid. We weten op dit moment niet welke gevolgen dit heeft voor het schoolvoetbalkampioenschap als geheel.

Zodra wij hier meer informatie over hebben, dan informeren wij u hierover.Schoolschaaktoernooi Alkmaar

Rudolf Steinerschool Alkmaar werd eerste, op woensdag 11 maart tijdens het schoolschaaktoernooi in St Pancras. De Sterrenzanger met een team uit klas 5 bijna door naar de volgende ronde van Noord-Holland! Volgend jaar een nieuwe kans! Meester Mark heeft de kinderen begeleid.Voorjaarsmarkt zaterdag 4 april GAAT NIET DOOR


Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dit betekent ook voor onze school dat wij de voorjaarsmarkt op 4 april niet door kunnen laten gaan.

We proberen een nieuwe datum te vinden, onder voorbehoud.
Ingezonden mededeling

RIVM

Beste ouders,

Op advies van het RIVM is besloten om de groepsvaccinaties DTP/BMR voor 9-jarigen uit te stellen. Vanaf 16 maart stelt GGD Hollands Noorden de groepsvaccinaties DTP/BMR voor 9-jarigen uit tot na de zomervakantie.

Reden uitstel is: Wij hebben de jeugdgezondheidszorgmedewerkers nodig bij de bestrijding van het coronavirus!

Vragen? Stel ze gerust!

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-01 00 555 op werkdagen van 08.30-16.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw E. Abbema, adjunct-directeur Jeugd