Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 04-03-2022

Nieuwsbrief 4

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Na de voorjaarsvakantie zijn we weer met nieuwe energie gestart!
Juf Susanne heeft de eerste euritmieles gegeven aan de kleuterklassen en klas 1.
Meester Sjaak geeft vanaf nu elke maandag euritmie aan klas 2 t/m 6.
De kleuters zijn al met lentethema's bezig; klas 1 is volop aan het rekenen, schrijven en lezen. Klas 2 heeft een periode over Francesco; klas 3 is bezig met "het schrift" en papierscheppen. Klas 4 heeft brieven geschreven aan de vierdeklassers van de Rudolf Steinerschool. Klas 5 heeft een periode economische aardrijkskunde en klas 6 rondt deze week de mineralogieperiode af.

Donderdag 3 maart hebben we weer een overleg gehad met de leerlingenraad. Zes leerlingen uit klas 4, 5 en 6 brachten een agendapunt in per klas. Wie het leuk vindt om te lezen wat de punten waren: klik hier.


Gelukkig zijn er versoepelingen voor groepsactiviteiten en mogen ouders weer met meer tegelijk in school komen om vrijwilligerswerk te verrichten. Daar zijn we heel blij mee! Ook zijn ouderavonden weer mogelijk. Binnenkort hopen we een ouderavond in de kleuterklassen te kunnen organiseren en in klas 4 komt een ouderavond over Mediawijsheid.
De overige klassen houden later in het jaar (in mei/juni) een ouderavond.


Verkiezingen MR: Helaas hebben we tot nu toe geen reacties van ouders gekregen die willen deelnemen aan de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad. We zien uit naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen. Heeft u interesse? Stuur dan vóór 17 maart een mail met motivatie naar m.tolkamp@desterrenzanger.nl
De brief van de MR is opnieuw als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Maandag 14 maart MR vergadering

Dinsdag 15 maart Streetdance/hiphop klas 4, 5 en 6

Woensdag 16 maart geen gym klas 2 i.v.m. gebruik gymzaal voor Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 23 maart schoolvoetbal klas 3/4

Dinsdag 29 maart Streetdance/hiphop klas 4, 5 en 6

Dinsdag 29 maart ouderavond kleuterklassen (onder voorbehoud)

Woensdag 30 maart schoolvoetbal klas 5/6
Donderdag 7 april klassenouderoverleg 8.30 u
Vrijdag 8 april Palmpasen
Dinsdag 12 april Basketbal voor klas 4, 5 en 6
Woensdag 13 april Paasfeest kleuters

Woensdag 13 april voorstelling Gilgamesh voor klas 5 en 6
Donderdag 14 april Paasfeest klas 1 t/m 6

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Maandag 18 april 2e paasdag (kinderen vrij)
Dinsdag 19 april MR vergadering

Woensdag 20 april IEP toets klas 6
Donderdag 21 april IEP toets klas 6

Meivakantie 25 april t/m 6 mei


Circus Kristal 17 februari

Wat was het een leuke, leerzame en inspirerende dag!

Na een introductie mochten de kinderen met alles zelf aan de slag. Koorddansen, op grote ballen lopen, eenwieleren, diaboloën en allerlei jongleeractiviteiten. In de pauze waren er lekkere pannenkoeken. Het andere programmadeel: bellenblazen, schminken en zelf goocheltrucs maken. "Voor herhaling vatbaar!", was de conclusie van kinderen, leerkrachten en de ouders die hebben geholpen.


Schoolbegin voor klas 3 t/m 6 (kleuters en klas 1 en 2)

In onderling overleg hebben we besloten om de kinderen van klas 3, 4, 5 en 6 nog steeds vanaf 8.20 u naar binnen te laten "druppelen". Dit bevalt goed, er is geen piekdrukte in de gangen; de kinderen hebben meer ruimte bij het ophangen van hun jas/tas en meer tijd om een praatje te maken met klasgenoten of de leerkracht. Het is uiteraard niet de bedoeling dat kinderen na half 9 op school komen. Dan noteren wij het kind als te laat. Zie onze 3-6-9 regel op de website. Graag uiterlijk om 8.25 uur op school zijn.
Deze begintijd geldt ook voor de kleuters en klas 1 en 2.

Voor de kleuters en klas 1 en 2 blijft het breng- en haalbeleid ongewijzigd. We vragen ouders om niet mee naar binnen te lopen voor schooltijd, maar een boodschap door te geven aan de pleinwacht of een briefje of een Parro bericht te sturen aan de leerkracht indien nodig. Zo kunnen de leerkrachten zich focussen op de kinderen en rustig starten met de schooldag. Na schooltijd vinden we het heel fijn als ouders schoonmaken in de kleuterklassen en klas 1 en 2 volgens rooster en kunt u even binnenlopen als uw kind iets wil laten zien of u wilt iets vragen aan de leerkracht.

Dringend verzoek: Niet parkeren voor de uitrit van bewoners in de Raadhuisstraat!

In de week voor de voorjaarsvakantie hebben wij klachten gekregen van buurtbewoners van de Raadhuisstraat. Eén buurvrouw heeft maar liefst 4 maal verzocht aan ouders om elders te parkeren en niet voor de uitrit van haar woning. De buurtbewoners willen handhaving vragen om te komen. Wij verzoeken alle ouders om zoveel mogelijk op de parkeerplaats bij school of in andere straten te parkeren en dan een stukje te lopen. Het is nu extra druk door de verbouwing van Magentazorg. Laten we met elkaar proberen de parkeeroverlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken!


Houtsnippers

We hebben weer verse houtsnippers gekregen van een hovenier voor onze drie natuurspeelpleinen.
De kinderen hebben meegeholpen om de houtsnippers te verdelen over de pleinen!