Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 19-02-2021

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

vrijdag 19 februari 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Alweer twee weken "live" met de kinderen op school .. en wat was het fijn!
De kinderen waren weer heerlijk aan het werk en genoten om met elkaar in de klas te zijn. Zingen, spelen, werken en lachen. Luisteren naar elkaar, naar verhalen, tekenen, schrijven, schilderen, vormtekenen, handwerken en nog veel meer.
Ook de leerkrachten genoten enorm! U ziet in deze nieuwsbrief inkijkjes in de klassen, de foto's zijn afgelopen week gemaakt.


Migratie naar de tenant van Ithaka

In de week na de voorjaarsvakantie wordt het sterrenzanger.nl-domein gekoppeld aan de Office365 tenant van Ithaka. Dat is een technische klus die deels op afstand en deels op locatie wordt uitgevoerd door Heutink ICT.

Voor de leerkrachten betekent het dat zij op maandag 1 maart en mogelijk ook niet op dinsdag 2 maart over hun laptop kunnen beschikken.

Zij zijn de eerste dagen niet of moeilijk via e-mail bereikbaar.

Dat geldt ook voor directie, IB en administratie.

Kortom, als u contact wilt opnemen met een medewerker van school, kunt u in de week van 1-5 maart beter bellen of via Parro contact houden, dan mailen...

Mochten we in een klas onverhoopt moeten overgaan tot afstandsonderwijs, dan is dat die week niet mogelijk en zullen we zoeken naar andere oplossingen. De overschakeling naar de nieuwe digitale werkomgeving zal van alle medewerkers een extra inspanning vragen; het zal tijd vragen voordat alles weer goed loopt... We vragen uw begrip hiervoor.

We wensen u een fijne voorjaarsvakantie!


Met vriendelijke groet, mede namens het team,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie
Maandag 1 maart en dinsdag 2 maart Migratie (digitale verhuizing) naar Microsoft tenant van Ithaka: school digitaal slecht bereikbaar in de week van 1- 5 maart (wel via Parro en telefoon)

Woensdag 17 maart MR vergadering
Vrijdag 26 maart Palmpasen
Donderdag 1 april Pasen
Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april : kinderen vrij


Blokkenkisten en bolderkarren

De kleuterklassen hebben de afgelopen week een blokkenkist gekregen én een bolderkar om spullen mee te vervoeren.

Wat waren de kleuters blij met de blokken! Er werd meteen volop gebouwd!

We verwelkomen veel nieuwe kleuters.
De school heeft momenteel in totaal 226 leerlingen!


Blik in de klassen februari 2021

kleuterklassen: Vrouw Holle, Koning Winter en Vrouwtje Dooi


bordtekening klas 1 en sneeuwpoppenknutsel klas 2


Bordtekening klas 3, boom mediawijsheidlessen klas 4 en vormtekening klas 4Geschiedenis klas 5, Aardrijkskunde klas 6 en affiches voortgezet onderwijs informatieEvaluatieformulier voor ouders: thuisonderwijs
Afgelopen tijd hebben de kinderen in de klas de thuiswerkperiode geëvalueerd. Graag zouden we ook van u als ouders willen weten hoe u deze tijd heeft ervaren.
Via de klassenleerkrachten van klas 1-6 heeft u digitaal en/of op papier een enquêteformulier gekregen om terug te blikken op het thuisonderwijs in de 2e lockdownperiode die we achter de rug hebben. U helpt ons hiermee een goed beeld te krijgen van de afgelopen periode; m.b.t. het welzijn van de kinderen, hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. U mag het na de voorjaarsvakantie inleveren, het kan t/m 5 maart. Alvast veel dank!


Wij hebben de afgelopen week Citotoetsen afgenomen in klas 1-5 (de 6e had het al gedaan)

en zullen deze toetsen evalueren, zowel op klassenniveau als schoolbreed. Het helpt ons om ons handelen aan te passen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Het afnemen van de toetsen is allemaal in een rustige sfeer verlopen. De kinderen wilden graag laten zien wat ze hebben geleerd in de afgelopen tijd.


Klas 6 heeft de adviezen voor het voortgezet onderwijs ontvangen. Ook dat is gelukt vóór de voorjaarsvakantie, zodat iedere 6e klasser zich kan aanmelden bij de school van keuze.

In april maakt klas 6 nog de eindtoets: de IEP. Dan kan het advies, als daar aanleiding toe is, nog naar boven toe bijgesteld worden. (niet naar beneden, dat is niet mogelijk!) Wij hebben zo kansrijk mogelijk geadviseerd.


Hulpmiddel voor kinderen met dyslexie

Onze school heeft een subsidie ontvangen voor het aanpakken van onderwijsachterstanden die vorig schooljaar ontstaan zijn bij sommige kinderen door de coronamaatregelen tijdens de maanden maart t/m mei. Van dit geld huren wij expertise van de onderwijsbegeleidingsdienst in (onze dyslexiebegeleiders) om de lees- en spellingachterstanden die sommige kinderen hebben opgelopen, proberen in te halen. De OBD heeft ons geadviseerd om te gaan werken met de educatieve software BOUW (klas 1-3) en Letterster (klas 4-6).
BOUW werkt preventief, ter voorkoming van achterstanden op het gebied van lezen en spellen. Belangrijk om in te zetten voor kinderen waarbij we het vermoeden hebben van dyslexie.
Letterster is remediërend, voor kinderen die dyslectisch zijn en niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling omdat ze enkelvoudige dyslexie hebben én voor kinderen die het behandeltraject dyslexie hebben afgerond.
De programma's zijn adaptief: de opdrachten passen zich aan aan het niveau van de leerling. Gaat het goed, dan worden de opdrachten 'vanzelf" iets moeilijker; heeft een leerling ergens nog moeite mee, dan komen er eenvoudiger vragen en ondersteuning.

Tijdens het thuisonderwijs hebben ouders en kinderen er al mee gewerkt. Om er op school mee door te kunnen gaan hebben wij van de subsidie 32 Chromebooks kunnen aanschaffen. Deze zitten in een mooie stalen kluis/kast waarin ze meteen opgeladen worden. De chromebooks worden op school beperkt gebruikt (hooguit 10 à 15 minuten enkele keren in de week) en zijn een aanvulling op ons vrijeschoolonderwijs. Het is zeker niet de bedoeling dat kinderen op school uren achter een beeldscherm gaan zitten!
We zetten deze middelen in, mét beleid (vanuit onze visie) en zo beperkt mogelijk. We zien dat kinderen er baat bij hebben en het leuk vinden om te doen. Het helpt als ze er thuis ook mee (blijven) oefenen!

Parro en mail vanuit ParnasSys

De communicatie vanuit school verloopt zoveel mogelijk vanuit Parro. Maar we zullen aan individuele ouders ook af en toe een mail sturen. We realiseren ons dat dit soms lastig is en dat u mogelijk de mail niet elke dag leest. We leren zo goed mogelijk te werken met Parro en ontdekken steeds meer functionaliteiten, dus wellicht zijn mails in de toekomst steeds minder nodig vanuit school.


Tot slot: nog een kijkje in klas 4 en in de zaal

Fluiten klas 4, vordering vitrinekast voor leerlingenwerk, informatieboeken klas 4