Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 22-09-2023Nieuw

Nieuwsbrief 10

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


De algemene ouderavond op 21 september met Freek Zwanenberg is goed bezocht!
Een inspirerende avond met veel informatie over mediaopvoeding. We hopen dat de ouders die er waren (nieuwe) handvaten hebben gekregen om hun kind te leren op een gezonde manier om te gaan met sociale media. Freek werkt samen met de Begeleidingsdienst voor vrijescholen aan een publicatie leerlijn digitale geletterdheid. Op de studiemiddag hebben de leerkrachten o.a. op een creatieve manier gewerkt met het maken van een hoorspel en filmpjes ter inspiratie voor lessen met de oudste leerlingen van school.


De nieuwe schoolgids staat op onze website! Met actuele foto's, gemaakt in een aantal klassen door een vader van onze school. Waarvoor veel dank!

De gids bevat heel veel informatie over onze school. Ieder jaar wordt de gids aangepast met actuele informatie.Klik hier voor de nieuwe gids.


Komende week vieren wij ons Michaëlsfeest. De ouders van de kleuters hebben hierover al een brief ontvangen via Parro. De ouders van klas 1 t/m 6 kunnen in deze nieuwsbrief lezen hoe wij het feest vieren op het strand in Bergen. Natuurlijk zijn er al veel voorbereidingen gaande op school voor dit feest! Er zijn fantastische draken geboetseerd als voorbeeld door zesdeklassers. Kom even kijken in de gang van het gebouw aan de Mercuriusstraat!

Wie meer wil lezen over de achtergronden van het Michaëlsfeest, klik hier.

U vindt hier ook een aantal Michaëlsliederen om te oefenen zodat u thuis samen kunt zingen of op het strand mee kunt doen!


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampAGENDA

Maandag 25 september Ouderavond klas 5 start 19.15 uur
Dinsdag 26 september Ouderavond 3 kleuterklassen inloop 19.15 uur, start 19.30 u

Woensdag 27 september Michaëlsfeest klas 1 t/m 6
Donderdag 28 september judolessen klas 1 t/m 4
Donderdag 28 september ouderavond klas 3
Vrijdag 29 september Michaëlsfeest kleuterklassen
Dinsdag 3 oktober ouderavond klas 2 inloop 19.15 u, start 19.30 u
Woensdag 4 oktober eerste les Regenboogtraining met ouders van klas 4 8.30 u- 10.00 u

Woensdag 4 oktober ouderavond klas 6

Donderdag 5 oktober judolessen klas 1 t/m 4
Dinsdag 10 oktober ouderavond klas 1
Woensdag 11 oktober klassenouderoverleg lerarenkamer 8.30 u
Woensdag 11 oktober informatiemiddag nieuwe ouders VOL

Donderdag 12 oktober judolessen klas 1 t/m 4
Vrijdag 13 oktober Ithaka studiedag, alle kinderen vrij

Woensdag 18 oktober Regenboogles klas 4 11.00 u- 12.30 u
Donderdag 19 oktober laatste judoles klas 1 t/m 4
Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Dinsdag 31 oktober Streetwise ANWB klas 1-6
Woensdag 1 november Regenboogles klas 4
Maandag 6 november studiemiddag team; geen middagschool
Vrijdag 10 november Sint Maarten (klas 5 naar Zuiderzeemuseum)
Dinsdag 14 november werkavond 3 kleuterklassen voor 5-12


Michaëlsfeest woensdag 27 september klas 1-6

Op de Michäelsfeestdag rijden we rond 8:45 uur naar het strand van Bergen (Paviljoen Noord).

Als iedereen is aangekomen klinkt de bel en komen we bij elkaar in een grote kring en zingen we met elkaar Michaëlsliederen die we van tevoren op school hebben geoefend. Daarna bouwen we met elkaar in de al gevormde groepjes van het drakenoverleg o.l.v. klas 6, de zanddraken.Ook dit is van tevoren op school voorbereid." De jury" let op o.a. op samenwerken, originaliteit en gebruik van natuurlijke materialen. Na afloop mogen de kinderen vliegeren op het strand, met de zelf meegebrachte vliegers. Wilt u zorgen dat uw kind warme kleding aanheeft en eventueel regenkleding.

De kinderen krijgen iets lekkers, maar het is ook de bedoeling om uw kind een kleine lunch mee te geven; geen snoep aub! Alle materiaal dat u meegeeft aan uw kinderen graag van naam voorzien. Dat voorkomt dat spullen kwijtraken. Wat achterblijft op het strand nemen we mee naar school. We vertrekken om 12.00 uur van het strand en verzamelen om 12.30 u in de klas en sluiten daar af.


Voor de rij-ouders:

In Bergen (Paviljoen Noord) is het parkeren helaas niet gratis.

Denk aan parkeergeld, pinpas of een parkeerapp.

Wilt u als ouders om de kinderen heen gaan staan en meezingen? Dat vergroot de betrokkenheid.

De rij-ouders blijven de hele ochtend bij het feest op het strand en zijn tot het eind toe verantwoordelijk voor het eigen groepje. Ook bij het terugrijden dezelfde kinderen meenemen. Graag ook opletten dat deze kinderen hun eigen spullen weer meenemen, de ouder is hier verantwoordelijk voor.

Ouders blijven bij het groepje op het plein of in de klas, tot de leerkracht ook weer terug is!

In geval van regen bepaalt het team of we terugrijden naar school of nog blijven.

Dank voor uw medewerking. Zo maken we er samen een mooi feest van!

Werk uit de klassen

Foto's van de eerste letters en cijfers in klas 1, seizoentafel in klas 2, bijenperiode klas 3, aardrijkskundeperiode in klas 4, de Rijn (aardrijkskunde) in klas 5 en in klas 6 worden als voorbereiding op het Michaëlsfeest draken van klei gemaakt (voorbeeld voor de zanddraken) en de vlaggen voor de drakengroepen.De Rijn: klas 5

Broertjes/zusjes tijdig aanmelden
We ontvangen veel (voor-)aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Het is fijn dat zoveel ouders kiezen voor het vrijeschoolonderwijs. Ondanks de voorr
angsregel voor broertjes of zusjes van ingeschreven leerlingen, is het voor ons belangrijk om tijdig een aanmelding te ontvangen. Dit kan via het aanmeldingsformulier op onze website.


Alkmaar City Cleanup 16 - 23 september

Klas 6 heeft meegedaan aan de Cleanup in de buurt van school en heeft 5 kilo zwerfafval verzameld. Ter afsluiting van dit project komt op vrijdagochtend 6 oktober van 9 tot 9.30 u wethouder van Nieuwenhuizen bij ons op school langs. Hij wil het eindtotaal bekend maken van de cleanupweek en de kinderen spreken over hun ervaringen. De Sterrenzanger doet al een aantal jaren mee met "Schoon belonen" : na elke vakantie gaat een klas (1-6) de buurt in om zwerfafval op te ruimen. We hebben van Stadswerk daarvoor materialen gekregen (o.a. grijpers). Voor deze inzet ontvangen we 200 euro per jaar dat wordt gebruikt voor nieuw buitenspeelmateriaal.


Als een leerkracht ziek is, wat is dan ons (vervangings- opvangbeleid)?

Het lerarentekort en het vervangingsprobleem ten gevolge daarvan, noopt scholen vaak tot ad-hoc maatregelen die zowel voor de school als voor de kinderen en ouders ontregelend zijn. Het lerarentekort is de komende jaren structureel en het vervangingsprobleem ook. Op bladzijde 40 van onze nieuwe schoolgids kunt u lezen wat onze stappen zijn als een leerkracht ziek is of verlof heeft.


Ingezonden bericht

Wil jij leerkracht worden op de vrijeschool?

Via Ithaka zijn er diverse mogelijkheden, of je nu al wel of geen (regulier) pabo-diploma op zak hebt. Om te onderzoeken of het vrijeschoolonderwijs echt bij jou past, nodigen we je van harte uit op onze landingsplaats. Deze wordt gehouden op woensdagmiddag 27 september a.s. op de Vrije School Kleverpark in Haarlem. Aanmelden kan via communicatie@vsithaka.nl https://www.vsithaka.nl/artikel/vrijeschoolleerkracht-worden


Ingezonden bericht

Over ca 2 weken start er weer een nieuw seizoen van Vaderhood Alkmaar.

We hebben nog plek voor zo’n 4 nieuwe vaders.

Je bent van harte welkom om deze startavond op 29 september mee te maken en te ontdekken wat het je kan brengen. Na de eerste avond beslis je zelf of je het seizoen met ons wilt doorbrengen.

• Data: 29 september, 20 oktober, 24 november, 15 december en 5 januari

• Tijd: Inloop om 19.45 uur, bijeenkomsten van 20.00 tot 22.00 uur

• Locatie: Studio de Open Ruimte, Berenkoog, Alkmaar Deelname: €25,- per avond (€125 voor de hele reeks)

Meer inspiratie en informatie vind je op onze social mediakanalen. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Stuur een e-mail naar Vaderhood072@gmail.com of stuur een bericht naar 06-19466190.