Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 12-06-2020

Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10

vrijdag 12 juni 2020

Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,


Deze week zijn we weer gestart met alle kinderen! Een feest om elkaar weer "voltallig" te zien en te ontmoeten. Natuurlijk was het wel even wennen voor alle partijen. Maar de kinderen én de leerkrachten pakten al snel de draad weer op. Heel fijn dat we de laatste weken voor de zomervakantie zo met elkaar kunnen afronden.


We proberen binnen de richtlijnen te doen wat we kunnen.

Zo is het gelukt om klas 6 met 12 leerlingen toch op kamp te laten gaan deze week, ze waren met de fiets naar Elswout, Scouting Bloemendaal.

Afgezien van de regen op de terugweg hebben ze heel fijne dagen gehad!

Klas 5 gaat 24 juni op Hapskamp naar Apeldoorn. De kinderen zijn heel erg blij dat het doorgaat en zijn volop bezig met de voorbereidingen! Ook hebben we een aanpassing gemaakt voor de ouders van de oudste kleuters om aanwezig te kunnen zijn, op afstand, bij het moment van de Gouden Poort.

Het Sint Jansfeest vieren we met de hele school op woensdag 24 juni onder schooltijd.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we dit feest met de kinderen vieren.


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp

AGENDA

Vrijdag 12 juni schoolfotograaf voor kleuters t/m klas 6 (portretfoto's en klassenfoto's)
Maandag 15 juni volksdansen voor klas 2 t/m 6
Vrijdag 19 juni volksdansen voor kleuterklassen en klas 1
Maandag 22 juni volksdansen voor klas 2 t/m 6
Maandag 22 juni MR vergadering (digitaal)
Woensdag 24 juni Sint Jansfeest kleuters én onderbouw (aangepast programma)
Vrijdag 26 juni volksdansen voor kleuterklassen en klas 1
Vrijdag 26 juni gewone schooltijden (middagschool klas 3 t/m 6)
Maandag 29 juni volksdansen voor klas 2 t/m 6
Donderdag 2 juli Gouden Poort laatste schooldag jongste kleuters; geen middagschool voor de kleuters; klas 1 t/m 6 gewone schooltijden
Vrijdag 3 juli Afscheid oudste kleuters en afscheid klas 6 (alle kinderen tot 10.00 uur)


Sint Jan woensdag 24 juni voor kleuters én onderbouw


Wij hebben besloten om op Sint Jansdag, 24 juni , zowel voor kleuters en onderbouwklassen het Sint Jansfeest te vieren in een aangepaste vorm, onder schooltijd.

De kleuters zingen zomer- en Sint Jansliederen in een kring en doen daar eenvoudige dansjes bij. Er worden spelletjes op het kleuterplein gespeeld, zoals bellenblaas, tekenen met krijt, vlaggetjes maken en bootjes vouwen. Als traktatie is er een lekker beschuitje met zomervruchten.

De kinderen van klas 1 t/m 4 spelen spelletjes op het schoolplein, in klasdoorbroken groepjes. Klas 4 neemt de leiding in de groepjes en de spelen worden begeleid door klas 6. Daarna mag een ieder picknicken met de eigen klas met het eigen meegebrachte eten. U wordt hierover door de klassenleerkracht geinformeerd. We hopen op mooi weer en dat veel kinderen getooid met een mooie bloemenkrans genieten van het programma.

Op vrijdag 26 juni zijn er gewone schooltijden voor alle kinderen.Indeling klaslokalen 2020-2021Hoofdgebouw Mercuriusstraat

Klas 1 en 2 zullen komend schooljaar beiden een bewegende klas zijn met bankjes en kussens. De 2e klas zal in het huidige 1e klas lokaal blijven en de nieuwe klas 1 wordt gehuisvest in het huidige lokaal van kleuterklas 3.

In het tussengangetje bij de patio komt links klas 3 (waar nu klas 2 zit) en rechts klas 4 (waar nu klas 3 zit). De klassen 5 en 6 (de nu 4e en 5e klas) blijven in het huidige lokaal. Zij hoeven niet te verhuizen!
Indeling kleutergebouw

Kleuterklas 1 en 2 blijven in het huidige lokaal. Kleuterklas 3 zal z'n intrek nemen in het huidige peuterlokaal van De Vlinderboom. De peuters worden gehuisvest in het nieuwe peuterlokaal, middenin het gebouw. De BSO van De Vlinderboom zal komend schooljaar gebruik maken van het peuterlokaal met de jongste kinderen. De kinderen van 7-11 jaar krijgen een gezellige ruimte in de hal van de school. Deze ruimte wordt afgebakend door twee verrijdbare kasten en zal ingericht worden met een tafel en stoelen en een zitbank.


Verbouwing kleutergebouw


De verbouwing loopt op schema! Het sloopwerk is klaar en de aannemer is bezig met het binnenwerk van wanden en plafonds, electra en loodgieterswerk. Op deze foto ziet u het nieuwe peuterlokaal in aanbouw in het midden van de school. Met een hergebruik van de pui en deuren.

De vloerverwarming is in de meivakantie gelegd in peuterlokaal en hal.

Er komt in deze ruimtes een nieuwe marmoleumvloer. We krijgen mooi vormgegeven houten kapstokken aan de muren bij de kleuterklassen. Die worden in de zomervakantie geplaatst. De oplevering is in het begin van de zomervakantie.
De hal van het kleutergebouw heeft een prachtige achterwand gekregen:Volksdansen voor alle klassen tot de zomervakantie


We zijn heel blij dat we Sara Damen, dansdocent, bereid hebben gevonden om in de komende weken volksdansen te geven aan alle klassen. (in plaats van euritmie)

Zij zal op maandagen lesgeven aan klas 2, 3, 4, 5 en 6 en op vrijdagen aan de kleuterklassen en klas 1. We hopen dat de kinderen hier veel plezier aan zullen beleven.

Na de zomervakantie verwachten we dat Sjaak Groot, onze euritmist, weer kan starten op maandagen en vrijdagen! Voorlopig is hij namelijk bereid om ook de euritmielessen op vrijdagen te geven aan de kleuterklassen en de (nieuwe) eerste klas. Heel fijn!Aangepast programma Sterrenweek


De afgelopen week zijn de leerkrachten van klas 3, 4, 5 en 6 begonnen aan de individuele gesprekjes met de kinderen over leren en werk in de afgelopen periode. Een verslag van dat gesprekje komt in de Sterrenmap, een multomap die 6 jaar meegaat. Het is een groeidocument van ieder kind waarin we elk jaar in ieder geval bewaren: formulier met verslag van leerkracht-kindgesprek vanaf klas 3; formulier met tips en tops van ouders, tekening boom-huis-mens. Kinderen lezen elk half jaar weer terug wat ze hebben afgesproken met de leerkracht of wat de tips van ouders waren. Wat hadden ze zich ook al weer voorgenomen, wat hebben ze geleerd, welke stappen zijn gezet?


Vanwege de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om ouders in school te ontvangen voor het bekijken van het portfolio. We geven daarom de kinderen een portfoliomapje mee naar huis met werk dat af is. Dat kunt u thuis met uw kind bekijken. Dit mapje met werk mag thuisblijven. In het mapje zit ook een "tips-en tops formulier" om in te vullen waarin we u o.a. vragen naar de periode van het thuisonderwijs. Hoe kijkt u daarop terug? We hopen dat alle ouders dit formulier willen invullen. We vinden dit belangrijke informatie die we meenemen in onze evaluatie van de afgelopen periode. Het formulier wordt in week 25 aan de kinderen meegegeven. Wilt u zorgen dat het uiterlijk 25 juni weer op school is? Graag aan uw kind meegeven. Dit formulier komt in de Sterrenmap.


Wilt u meer lezen over onze Sterrenweken, de portfolio's, assessments en leerkracht-kind gesprekken? Op onze website vindt u de informatie: https://www.desterrenzanger.nl/onderwijs/portfoliopresentaties
Een ouder gevraagd voor de Medezeggenschapsraad (herhaalde oproep)

In de MR denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Wij zoeken per september 2020 een ouder die in de MR zitting wil nemen namens de ouders van De Sterrenzanger. Net als vorig jaar willen we weer een verkiezing houden. Bij interesse stuurt u voor woensdag 17 juni een mail aan m.tolkamp@desterrenzanger.nl

Daarin graag vermelden: naam, naam van uw kind(eren), achtergrond en motivatie. Deze brief zullen we delen met alle ouders bij de voordracht voor de verkiezing.

De (manier van) verkiezing zal aangekondigd worden in een mail vanuit ParnasSys.

Namens de hele MR, Marieke van Esch (voorzitter MR)Binnengekomen bericht GGD

Kinderen met langdurige neusverkoudheid

De handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen van het RIVM verduidelijkt dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten of met nieuwe milde luchtwegklachten meestal niet getest hoeven worden op Corona. Wie meer wil lezen, klik hier.