Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 17-06-2022

Nieuwsbrief 10

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Op dinsdag 7 juni heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Er kwamen 3 inspecteurs. Ze hebben 4 lessen gevolgd; gesprekken gevoerd met directeur, intern begeleider, een deel van het team én de leerlingenraad. En van tevoren heeft inspectie veel documenten geanalyseerd. Schoolplan, jaarplan, toetsananalyses, IEP resultaten etc.

We zijn heel blij met hun complimenten over onze school!! U kunt hierover lezen in de notulen van het klassenouderoverleg van 8 juni j.l. als bijlage bij deze nieuwsbrief.


Dinsdag 14 juni mochten de kinderen uit de 4e, 5e en 6e per klas deelnemen aan een workshop Afrikaanse percussie door Samba Salad. Wat waren de kinderen enthousiast! Ze vonden het "supergaaf". De ritmes werden op een speelse manier aangeleerd, via bodypercussie en door gezamenlijk te werken aan een arrangement met djembes, shakers en doundouns. De kinderen van klas 1, 2 en 3 krijgen volgende week een workshop: een muzikaal avontuur op reis door de Afrikaanse savanne! Klas 1 op dinsdagmiddag en klas 2 en 3 op woensdagochtend.

We leven toe naar het Sint Jansfeest! De kleuters vieren het met spel en dans op het kleuterplein en de kinderen van klas 1 t/m 6 op het speelveld aan de Munnikenweg. We verzoeken alle ouders van klas 1 t/m 6 om de brief over St Jan die is verstuurd op 16 juni goed te lezen. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed verloop, daar hebben we alle ouders bij nodig! Wie de brief heeft gemist, klik hier.
De kinderen van klas 3 t/m 6 zijn op vrijdag 24 juni om 12.30 uur vrij en worden om 16.30 uur verwacht op het speelveld aan de Munnikenweg, samen met u als ouders. De kleuters hebben hun eigen Sint Jansfeest. U ontvangt de brief hierover van de kleuterjuffen.
Als u een kind in klas 1 t/m 6 heeft én een kleuter of dreumes, dan is uw hele gezin welkom.
Ook zijn oudere broers en zussen van 6e klassers welkom bij het Sint Jansfeest aan de Munnikenweg.


Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Maandag 20 juni - donderdag 23 juni Kamp klas 6 Santpoort Zuid
Dinsdag 21 juni Samba Salad klas 1
Woensdag 22 juni Samba Salad klas 2, 3
Woensdag 22 juni schoolreisje/juffendag kleuterklas 3 (juf Riemie en juf Saskia)
Donderdag 23 juni schooljudo klas 1, 2 en 3
Vrijdag 24 juni Sint Jansfeest: geen middagschool; start van het feest 16.30 uur
Vrijdag 1 juli schoolreisje/juffendag kleuterklas 1 (juf Natasja en juf Piroska)
Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli Sterrenweek (portfoliopresentaties) zie rooster hieronder!
Maandag 4 juli toneel klas 1 (in het lokaal) 11.45 uur
Dinsdag 5 juli musical klas 6 voor 6e klas ouders
Dinsdag 5 juli schoolreisje klas 3 Zuiderzeemuseum
Woensdag 6 juli toneel klas 1 (in het lokaal) 11.45 uur
Donderdag 7 juli schooljudo klas 1, 2 en 3
Donderdag 7 juli klas 4 "juf/meester dag" Geestmerambacht
Donderdag 7 juli musical klas 6 voor 6e klas ouders

Vrijdag 8 juli regenboogles klas 4 + hun ouders, aansluitend portfoliopresentaties
Vrijdag 8 juli picknick kleuterklas 2 afscheid juf Tjitske
Woensdag 13 juli afscheidsfeest klas 6
Donderdag 14 juli Gouden Poort 12.00 u (kleuters die naar klas 1 gaan)
Donderdagmiddag 14 juli geen middagschool voor de kleuters; onderbouw gewone schooltijden, dus tot 14.45 uur
Vrijdag 15 juli laatste schooldag afscheid oudste kleuters en afscheid klas 6 tot 10.00 uur


STERRENWEEK 4-8 juli

Rooster portfoliopresentaties

Wij vinden het belangrijk dat er voor ieder kind iemand is. Als u als ouder/verzorger zelf niet kunt, mag ook een oudere broer/zus, oma, opa of een vriend(in) komen.


Maandag 4 juli klas 5 14.00 u - 14.45 u

Dinsdag 5 juli klas 2 8.30 u - 9.15 u

Woensdag 6 juli klas 3 8.30 u- 9.15 u

Vrijdag 8 juli klas 4 aansluitend aan de regenboogles (die om 8.30 u begint)

Vrijdag 8 juli klas 1 11.45 u- 12.30 u
NB klas 6 heeft door het drukke programma met kamp en eindmusical geen portfoliopresentatie.


Mocht het niet lukken om op de genoemde dag en tijd te komen, dan kunt u in overleg met de leerkracht een ander moment afspreken in die week.


Samba SaladHandwerken

klas 6 wandkleden, geïnspireerd door de Levensboom van Gustav Klimt; gemaakt in de handwerklessen van juf NellekeDe levensboom van Gustav Klimt"Officiële" opening van het keukenblokje dat klas 3 heeft gemetseld. Er wordt volop mee gespeeld!Tevredenheidsenquête 2022

Een samenvatting van de uitslagen van de tevredenheidsenquête van klas 4, 5 en 6 en van de ouder-enquête staat op onze website bij documenten. Wij zijn blij met de resultaten! En we bedanken de 158 ouders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.

In het klassenouderoverleg van 20 april is deze enquête besproken voor een tussenevaluatie. U kunt teruglezen in deze notulen die verstuurd zijn via mail en Parro wat toen is besproken. Afgelopen maandag 13 juni hebben we de resultaten gedeeld in de MR.

In gesprekken met de kinderen uit klas 4, 5 en 6 hebben we geconstateerd dat zij sommige vragen anders interpreteren dan bedoeld wordt. Bv. "treedt de leerkracht op als er gepest wordt?" Dan vinken kinderen "nee" aan. Bij navraag zeggen veel kinderen: "Er wordt niet gepest, dus de juf of meester hoeft niet op te treden!" Of: "mijn juf of meester treedt niet op!" (op het podium!) We hopen in 2024 wanneer de volgende tevredenheidsenquête zal zijn, van een andere enquête gebruik te kunnen maken. Dit is bekend bij Ithaka en er wordt onderzoek gedaan naar een andere manier van afname of een andere tool.
klik hier voor de uitslagen bij "praktisch/ documenten".


Pinksterfeest 3 juni terugblik met foto's


kleuterklassen dansen op het eigen plein

onderbouwklassen rond de meiboom


Sint Jansfeest: we hopen dat veel kinderen (en ouders) met een bloemenkrans op naar het speelveld aan de Munnikenweg komen! Dit geldt ook voor de kleuters die 's morgens hun Sint Jansfeest vieren.

Wil je weten hoe je zo'n kransje kunt maken? Klik hier voor het filmpje.