Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 14-08-2020

Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12

Vrijdag 14 augustus 2020


Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,


De zomervakantie is (bijna) voorbij!
We hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad!

Wij zijn er als team weer klaar voor en ontvangen de kinderen van klas 1 t/m 6 graag op maandag 17 augustus van 8.25 uur tot 10.15 uur.
We verwelkomen als onderbouw de nieuwe eersteklassers buiten in het amfitheater.
De kleuterjuffen zijn hierbij aanwezig. (kleuters zijn op maandag nog vrij)
Eén ouder van elke nieuwe eersteklasser is van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. (8.45 uur tot ongeveer 9.15 uur)

Wij hanteren deze regel omdat het anders niet mogelijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De ouders van klas 1 mogen op de bovenste ring plaatsnemen van het amfitheater. Mocht het weer het niet toelaten dan is de opening in de zaal met klas 1, 2 en 3. In dat geval vragen wij de ouders om zich staand om de kinderen heen te verspreiden en niet achterin de zaal te blijven staan en de anderhalve meter in acht te nemen, zowel t.o.v. elkaar als van de leerkrachten. Klas 4, 5 en 6 volgen dan daarna (zonder ouders).


Na afloop is er, als het niet regent, gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar en de kleuterjuffen buiten op het plein.


In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de afronding van de bouwwerkzaamheden in de kleuterschool. Op 6 augustus j.l. was de oplevering. Wat is het mooi geworden! We zijn ontzettend blij dat we alle kleuters en peuters kunnen ontvangen in het verbouwde kleutergebouw aan de Raadhuisstraat! Er is heel wat werk verzet door de kleuterjuffen en de Vlinderboom. Het is precies op tijd afgekomen. We hebben hier jaren naar toe gewerkt. Eindelijk is het zover!

Op dinsdag 18 augustus starten de kleuters, gewone schooltijden. Ook voor klas 1 t/m 6 vanaf deze dag weer de gewone schooltijden.

Binnenkort krijgt u het papieren jaarboekje (katern) met daarin praktische informatie m.b.t. de school en het nieuwe schooljaar. De schoolgids 2020-2021 volgt daarna, te vinden op onze website.

Een goed nieuw schooljaar toegewenst!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Mieke TolkampAGENDA

Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus
Maandag 17 augustus kleuters vrij; eerste schooldag voor klas 1-6 tot 10.15 uur
Dinsdag 18 augustus 1e schooldag kleuters; gewone schooltijden voor kleuters t/m klas 6
Ouderavonden:
Dinsdag 25 augustus ouderavond klas 1 19.15 - tot 20.45 uurr !
Woensdag 26 augustus ouderavond klas 6
Dinsdag 1 september ouderavond klas 3 19:45 – 21:45 uur
Donderdag 3 september ouderavond klas 4
Dinsdag 8 september ouderavond klas 2
Maandag 14 september ouderavond drie kleuterklassen
Woensdag 16 september ouderavond klas 5

We proberen de ouderavonden bij goed weer buiten te houden en anders in de zaal. We willen graag dat er 1 ouder per kind komt op een ouderavond. Dit hebben we besloten vanwege de kans dat het in de zaal plaatsvindt en het anders te vol wordt.

Protocol PO raad en Covid-19 regels RIVM

U heeft een brief gekregen in uw mailbox vanuit ParnasSys. Heeft u deze al gelezen? Deze brief is belangrijk, want daarin geven wij aan hoe wij als school anticiperen op de regels vanuit de PO-raad en het RIVM. Mocht u 'm niet gekregen hebben, laat het even weten, dan krijgt u de brief alsnog.


Pleinverdeling

De kinderen van klas 1 en 2 worden vanaf maandag 17 augustus verwacht op het achterplein aan de Dionestraat. De kinderen kunnen hun fiets stallen bij het lokaal van klas 1 en 2. Er is een extra fietsenrek bijgeplaatst.

De kinderen van klas 3 t/m 6 worden verwacht op het plein van de Mercuriusstraat. De kinderen van klas 5 en 6 stallen hun fiets achterin het fietsenhok in de rekken. De kinderen van klas 3 en 4 mogen hun fiets voorin zetten.

Verkeersveiligheid rondom beide gebouwen

Er is een schoolzône gerealiseerd rondom beide gebouwen. Dit betekent dat er alleen stapvoets gereden mag worden, 15 km per uur.

Graag zoveel mogelijk op de fiets of lopend komen. Komt u met de auto, parkeer deze dan verderop in de straat en loop (afhankelijk van de zelfstandigheid van uw kind) mee tot het plein. Ga in geen geval vóór de school met uw auto midden op de weg staan om een kind uit de auto te laten stappen. Dit is gevaarlijk voor uw kind en hinderlijk voor andere weggebruikers.

Voor de Raadhuisstraat is onze dringende wens om niet voor een uitrit van bewoners te parkeren en niet voor de ingang van de school en het liefst op het parkeerterrein achter de kleuterschool of in een omringende straat in een parkeerhaven. Er is een kleuterklas bijgekomen, dus meer verkeer. Alvast bedankt voor uw medewerking!


Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal (AVG)

Twee jaar geleden heeft u aan het begin van het schooljaar op een ouderavond het verzoek gekregen een toestemmingsformulier in te vullen met voorkeuren omtrent het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes. Nieuwe ouders geven bij inschrijving hun voorkeuren aan. Deze toestemmingsformulieren hanteren we door de schooljaren heen. Indien u inmiddels van mening bent veranderd of het formulier niet eerder heeft ingevuld, kunt u bij de administratie een nieuw formulier halen of downloaden vanaf onze website bij documenten om uw wensen kenbaar te maken.


Euritmieschoenen

Kleuters en klassen 1-6 Voor de euritmielessen zijn euritmieschoentjes nodig met een stroeve zool. Bij de kleuterklassen zijn gekleurde euritmietjes aangeschaft door de school. Vanaf klas 1 worden ouders geacht deze aan te schaffen als er niet geput kan worden uit de voorraad 2e hands schoentjes die op school aanwezig is.

De procedure is als volgt: De euritmiedocent kijkt in de klassen wie er andere euritmietjes nodig heeft. Dan worden eerst geput uit de voorraad 2e hands schoentjes. Pas als die op zijn, krijgt uw kind een brief mee waarin staat hoe u nieuwe schoentjes voor € 8,- kunt aanschaffen. Zodra dit geld in een envelop bij de euritmist is gekomen, wordt uit de voorraad goede en geschikte euritmietjes, een nieuw paar bij uw kind op de groei aangemeten. Om zo veel mogelijk kinderen van 2e hands euritmietjes te voorzien zou het fijn zijn om euritmietjes die niet meer gebruikt worden bij de euritmiedocent (of klassenleerkracht) gewassen in te leveren. Dank voor uw medewerking!


Passende binnenschoenen

We hebben op school drie prachtige avontuurlijke en natuurlijke schoolpleinen met veel onverharde delen. De vloeren in de klassen zijn kwetsbaar en hebben te lijden als we er met ‘zanderige’ schoenen over lopen. I.v.m. de schoonmaak houden we het zand sowieso liever buiten de klassen. De kinderen brengen van thuis stevige binnenschoenen mee naar school, in overleg met de leerkracht, liefst met een antislipzool.


Gymspullen

Klas 1-6 Een gymtas met daarin: een korte broek, een T-shirt, sokken en goede gymschoenen met zolen die niet afgeven op de vloer van de gymzaal. De tas dient regelmatig mee naar huis genomen te worden, zodat alles gewassen kan worden.


Leermiddelen

Leermiddelen waarmee kinderen werken in de klassen worden uiteraard door school verstrekt. In klas 1 krijgen alle kinderen een kleurenassortiment Stockmar potloden, voorzien van hun naam. Deze potloden zijn wat dikker (triple-grip), handig voor de jongere kinderen. Ze krijgen ook een kleurenassortiment Stockmar krijtjes (blokjes en stiftjes) en een houten doosje om deze in te bewaren. In klas 1 krijgen alle kinderen een schaar, met de naam erop. Deze gaat de hele schooltijd mee en blijft eigendom van school.

Iedere leerling krijgt elk jaar een grijs potlood en een gum.

In klas 3 krijgen de kinderen een vulpen. Vullingen hiervoor worden door school verstrekt.

In klas 4 krijgen de kinderen een doosje met 12 kleuren Filiakrijt en een doosje met (dunnere) kleurpotloden. Het is de bedoeling dat de kinderen hun hele basisschooltijd met deze materialen doen. Indien er materiaal kwijt raakt is het aan de ouders om dit aan te vullen. Dit kan via de klassenleerkracht worden aangeschaft.


Kleuterschool nieuwe halNieuw peuter- en BSO lokaal VlinderboomTuinwerkdag onderhoud natuurspeelpleinen: zaterdag 26 september


Op zaterdag 26 september doen wij weer mee met Burendag. Wilt u deze datum alvast reserveren om te komen helpen bij het onderhoud van onze 3 natuurspeelpleinen? We doen dit voor onze kinderen zodat zij weer fijn kunnen spelen in het nieuwe schooljaar!Binnengekomen bericht

Voor het eerst zelfstandig op de fiets naar school dit jaar, of nog druk aan het oefenen?

De ANWB heeft tips voor ouders opgesteld om de verkeersveiligheid van kinderen op weg naar school en naar huis te vergroten. Klik hier voor de tips.