Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 18-03-2022

Nieuwsbrief 5

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Maandag 21 maart ontvangt u een mail met een uitnodiging om deel te nemen aan ons tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Alle scholen van Ithaka nemen dit onderzoek af.
Ook het team vult een enquête in. Klas 4, 5 en 6 vullen de jaarlijkse "veiligheidsmonitor" in.
U kunt er meer over lezen in de bijbehorende brief a.s. maandag.

We hopen dat veel ouders de vragenlijst willen invullen. Het zijn gestandaardiseerde vragen. Uw eventuele aanvullende feedback/feedforward kunt u mij via mail sturen. Altijd welkom!


Medezeggenschapsraad kandidaten??

Wat zouden we het fijn vinden als een aantal ouders zich kandidaat wil stellen voor de MR. De herhaaldelijke oproepen hebben nog tot geen enkele aanmelding geleid.
Misschien denkt u: wat kan ik als ouder van de MR toevoegen of bijdragen?
Welnu, een goed functionerende MR is erg belangrijk!
We willen graag dat ouders meedenken met ons schoolbeleid. Korte lijnen en goede communicatie tussen MR en school(leiding) zorgen er mede voor dat beleid breed gedragen kan worden. Als een MR lid ook bij het klassenouderoverleg aanwezig kan zijn is er nog meer connectie. Ook voor de GMR zoeken we een ouder die onze school wil vertegenwoordigen. Ideaal gezien is dat dezelfde ouder die in de MR zit; of 2 ouders die elkaar afwisselen.

We hebben de termijn verlengd: u kunt t/m 8 april kenbaar maken via de mail dat u zich kandidaat wilt stellen voor de MR, naar mailadres: info@desterrenzanger.nl of m.tolkamp@desterrenzanger.nl


Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 21 maart open euritmieles klas 4 8.30 u- 9.15 u
Maandag 21 maart t/m 17 april tevredenheidsenquête ouders (zie mail uit ParnasSys)
Dinsdag 22 maart ouderavond klas 3
Donderdag 24 maart
schoolvoetbal wedstrijd 14.30 uur klas 3 en 4
Maandag 28 maart open euritmieles klas 2 8.30 u- 9.15 u
Dinsdag 29 maart
Streetdance/hiphop klas 4, 5 en 6

Dinsdag 29 maart ouderavond kleuterklassen start 19.30 u

Donderdag 31 maart toneelstuk klas 4 14.00 u

Donderdag 31 maart schoolvoetbal klas 5 en 6

Maandag 4 april open euritmieles klas 3 8.30 u- 9.15 u

Maandag 4 april- woensdag 6 april Hapskamp klas 5

Donderdag 7 april klassenouderoverleg 8.30 u zaal Mercuriusstraat
Vrijdag 8 april Palmpasen kleuters en klas 1, 2 en 3
Dinsdag 12 april Basketbal voor klas 4, 5 en 6
Woensdag 13 april Paasfeest kleuters

Woensdag 13 april voorstelling Gilgamesh voor klas 5 en 6
Donderdag 14 april Paasfeest klas 1 t/m 6

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Maandag 18 april 2e paasdag (kinderen vrij)

Dinsdag 19 april boerderijdag klas 3
Dinsdag 19 april MR vergadering

Woensdag 20 april IEP toets klas 6
Donderdag 21 april IEP toets klas 6

Meivakantie 25 april t/m 6 mei


HAPS: klas 5 bereidt zich voor op het Hapskamp, een prehistorisch kamp: 4, 5 en 6 april in Apeldoorn. Zelfgemaakte tuniek en lepels die gebruikt worden tijdens het kamp.

Het Hapskamp is een prehistorisch project in de bossen van Apeldoorn. De klas gaat daar ervaren hoe de mensen leefden in de ijzertijd. De klas is verdeeld in 4 "families" o.l.v. een familiehoofd. Iedere familie heeft verschillende taken per dagdeel en dat rouleert: hout hakken, brood bakken, soep maken, schapen hoeden. Ook zijn er ambachtslieden waarmee de kinderen verschillende ambachten gaan uitoefenen. Het kamp wordt begeleid door iemand van het Haps project. Het is een bijzondere ervaring die de kinderen altijd zal bijblijven!


bordtekening klas 3 en jaartafel kleuterklas 3Palmpasen vrijdag 8 april

We leven met de jongste kinderen toe naar Palmpasen en vieren dit feest op vrijdag 8 april (gewone schooltijden)

U ontvangt van de kleuterjuffen een brief hierover. En van de leerkrachten van klas 1, 2 en 3.
Palmpasen vieren we een week voor het Paasfeest. In de ochtend dragen de kinderen palmpasenstokken, versierd met symbolen van de opstanding en het nieuwe leven. De palmpaasstok staat voor de levensboom.

Vanaf klas 1 dragen de kinderen een stok in de vorm van een kruis – dat is uiteraard het symbool voor Christus.

We gebruiken hiervoor natuurlijk hout, takken gevonden in het bos – deze dode takken staan voor de winter die nu voorbij is. De kleuters dragen een stok met een cirkel – als de nieuwe zon in de lente, met hen vieren we ook het begin van de lente. Het broodhaantje bovenop de stok staat voor de verkondiger van de nieuwe dag, de vruchten (krenten/rozijnen/gedroogde abrikozen) die we rijgen en aan de stok hangen staat voor dragers van het nieuwe leven en de buxustakken die altijd groen blijven zijn ook een symbool voor het eeuwige leven en de lente, die altijd terugkeert!


Schoolvoetbal

Een elftal uit klas 3 en 4 doet mee met schoolvoetbal in Alkmaar op 24 maart a.s. Er zijn 3 vaders van school die dit begeleiden. Op 31 maart doet een elftal uit klas 5 en 6 mee. Mochten de kinderen doorgaan naar de finale, is dat voor klas 3 en 4 op woensdagmiddag 13 april en voor klas 5 en 6 op woensdag 20 april. Veel plezier toegewenst alvast!