Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 12-03-2021

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5

vrijdag 12 maart 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Inmiddels is de migratie naar de tenant van Ithaka voltooid en zijn de meeste problemen opgelost, waardoor we weer kunnen mailen, bij onze bestanden kunnen, kunnen printen en scannen. We hebben nu tevens een Intune beheer (centraal beheer). Dit betekent dat alle apparaten die wij gebruiken op afstand beheerd, beveiligd en versleuteld kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat ons netwerk veilig blijft. In geval van diefstal kan er op afstand een laptop gewist worden, waardoor er geen vertrouwelijke data op straat beland. Door dit samen als stichting Ithaka te doen kunnen we professioneler werken. De samenwerking met de Ithakascholen gaat makkelijker, nu wij allemaal in dezelfde tenant zitten.


Het zou kunnen dat een mail die u heeft gestuurd niet is aangekomen in de tijd van de migratie, dus heeft u geen antwoord gekregen, wilt u de mail dan nogmaals sturen? Gelukkig konden we via Parro en telefoon goed contact met u houden en bleven we goed bereikbaar.


Op school zijn de kinderen volop bezig met bijvoorbeeld poëzie (klas 4), oude culturen/geschiedenis klas 5,mineralogie (klas 6), het verhaal van Franciscus (klas 2) , schrijfperiode (klas 3), lezen klas 1. Het bruist in school van alle activiteiten en er is veel plezier in leren. De kleuters spelen heerlijk in de klas en buiten op het natuurspeelplein.


De vitrinekast die onze conciërge heeft gemaakt is prachtig geworden en het eerste tentoongestelde werk van kinderen ligt erin!

We zijn ontzettend blij dat het voor de kinderen allemaal zoveel mogelijk doorgaat.

Het breng- en haalbeleid bevalt wat ons betreft nu goed, het geeft veel rust voor iedereen.


Met vriendelijke groet, mede namens het team,


Mieke Tolkamp
AGENDA

Woensdag 17 maart digitale MR vergadering

Vrijdag 26 maart Palmpasen

Donderdag 1 april Pasen
Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april : kinderen vrij
Donderdag 8 april digitaal klassenouderoverleg
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei Meivakantie


Schrijfperiode klas 3 (beeldschrift in de grotten) en een knutsel uit klas 3


Poezie klas 4Periode oude culturen klas 5


Schilderen kleuters, tweetekenklanken klas 1, vitrinekast met plexiglasPalmpasen


We leven met de jongste kinderen toe naar Palmpasen en vieren dit feest op vrijdag 26 maart. (gewone schooltijden)

U ontvangt van de kleuterjuffen een brief hierover. En van de leerkrachten van klas 1, 2 en 3.
Palmpasen vieren we een week voor het Paasfeest. In de ochtend dragen de kinderen palmpasenstokken, versierd met symbolen van de opstanding en het nieuwe leven. De palmpaasstok staat voor de levensboom. Vanaf klas 1 dragen de kinderen een stok in de vorm van een kruis – dat is uiteraard het symbool voor Christus. We gebruiken hiervoor natuurlijk hout, takken gevonden in het bos – deze dode takken staan voor de winter die nu voorbij is. De kleuters dragen een stok met een cirkel – als de nieuwe zon in de lente, met hen vieren we ook het begin van de lente. Het broodhaantje bovenop de stok staat voor de verkondiger van de nieuwe dag, de vruchten (krenten/rozijnen/gedroogde abrikozen) die we rijgen en aan de stok hangen staat voor dragers van het nieuwe leven en de buxustakken die altijd groen blijven zijn ook een symbool voor het eeuwige leven en de lente, die altijd terugkeert!


Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpenmand puilt uit!

Het is ongelooflijk hoeveel winterspullen bij de gevonden voorwerpen liggen. Wilt u uw kind attent maken wanneer u iets mist? We stallen de spullen uit in de hal en laten de kinderen er naar kijken of er eigendom tussenzit.


We zullen in de loop van volgende week wat overblijft schenken aan een goed doel.

Binnengekomen bericht:

De OPR (Ondersteuningsplanraad) van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland zoekt nieuwe leden, nieuwe ouders!

Voor de vacature, klik hier.