Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 26-03-2021

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6

vrijdag 26 maart 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

Vandaag hebben we palmpasen gevierd. Een vrolijke bonte stoet van kleuters, klas 1, 2 en 3 liep in feestelijke optocht onder het zingen van palmpasenliedjes door Oudorp. Wat een prachtig zonnig gezicht was dat!

Vorig jaar konden we dit jaarfeest niet vieren vanwege de eerste lockdown.

We zijn nu - een jaar later - nog steeds gebonden aan maatregelen, maar er kan ook zoveel wel. Vooral voor de kinderen gaat het zoveel mogelijk gewoon door.

We hebben ervaren rondom het overlijden van een ouder dat we als school een gemeenschap zijn. En dat de betrokkenheid en verbondenheid groot is!

We proberen binnen de ruimte die er is, u als ouders zo goed mogelijk op de hoogte en betrokken te houden. Zo konden er vanmorgen een paar ouders per klas meelopen met de optocht. Ouders kunnen na schooltijd een oudergesprek met de leerkracht voeren en de leerkrachten worden ondersteund door een ouder na schooltijd, die het lokaal stofzuigt.
We zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld buiten een paar ouders te laten helpen met handwerken of handenarbeid in de lagere klassen.


In deze nieuwsbrief korte berichten uit de klassen, waardoor u een beeld krijgt via de foto's.


Een goed palmpasenweekend,


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampAGENDA

Vrijdag 26 maart Palmpasen

Donderdag 1 april Pasen (gewone schooltijden)
Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april : kinderen vrij
Donderdag 8 april digitaal klassenouderoverleg 8.45 u- 9.45 u
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april IEP eindtoets klas 6
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei Meivakantie
Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei Hemelvaartweekend
Vrijdag 21 mei Pinksterfeest
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag (vrij)


Palmpasen: artikel uit Antroposofie Magazine

Klik hier voor de achtergronden

van het palmpasenfeestKleuterklassen


Palmpasen en tafereel roodkapjeIn klas 1 en 2 is er een paar keer in de week parcours bij het ochtendbegin. (bewegende klassen)

In klas 2 worden heiligenlegendes verteld, o.a. het verhaal van Franciscus van Assisi.

Onze conciërge Maarten heeft deze bordtekening gemaakt, Franciscus temidden van de dieren.In klas 3 staat de periode van "het schrift" centraal en zelf papierscheppen.
In klas 4 vormtekenen en meten

In klas 5 economische aardrijkskunde; lepels maken voor het prehistorisch kamp (haps)
In klas 6 mineralogie


Vrijescholen werken aan een nieuw kompas

Vereniging van vrijescholen

Vrijescholen werken samen aan een nieuw kompas, waarin de visie achter het vrijeschoolonderwijs beschreven wordt. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als: "hoe kijken we naar het onderwijs en naar de leerling?" en "waarom doen we wat we doen?"

Langs acht uitgangspunten wordt de basis van het vrijeschoolonderwijs uiteengezet. De eerste drie uitgangspunten van het kompas staan nu beschreven op de website van de vereniging van vrijescholen. De andere vijf worden de komende periode verder uitgewerkt.

Waarom een vrijeschoolkompas?

De vrijeschool heeft een aantrekkingskracht op een steeds grotere groep in de samenleving. Het aantal leerlingen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Veel mensen ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Toch is de visie achter het vrijeschoolonderwijs voor velen (gedeeltelijk) onbekend. Waarom werken wij zoals we werken en hoe vertaal je de kernbegrippen van de uitgangspunten van de vrijeschool naar de praktijk?

Veel (startende) ouders komen deze vragen tegen.

Omdat het zonde zou zijn als waardevolle delen van de visie verloren zouden gaan of als gewoontes voortgezet worden zonder dat mensen nog weten waarom, is dit pedagogisch-didactisch kompas in het leven geroepen.

Zie verder: www.vrijescholen.nl


Ingezonden mededeling

Nieuwsbrief voorjaar 2021 Therapeuticum Bergen.

Klik hier.