Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 01-04-2022

Nieuwsbrief 6

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Inmiddels hebben 112 ouders meegedaan aan de tevredenheidsenquête, waarvoor hartelijk dank! Het is mogelijk om t/m 17 april deel te nemen, mocht u de vragenlijst nog niet ingevuld hebben. Wist u trouwens dat er momenteel 228 leerlingen op De Sterrenzanger zijn? Wat ontzettend fijn dat we vrijeschoolonderwijs mogen geven aan zoveel kinderen!


Er zijn nu gelukkig 2 kandidaten voor de MR die zich hebben gemeld! U kunt nog t/m 8 april een mail sturen als u zich ook kandidaat wilt stellen voor de MR. Mirella Bentschap-Knook (MR ouder) heeft afgelopen woensdagavond op de ouderavond van de drie kleuterklassen een enthousiaste pitch gehouden om ouders te motiveren deel te nemen aan de verkiezingen.

We hebben weer een aantal euritmievoorstellingen gehad en de opvoering van het toneelstuk van klas 4. Een feest om dit samen met u als ouders te mogen beleven. We willen u in herinnering brengen dat het niet de bedoeling is om foto's of filmpjes te maken tijdens de voorstellingen.

Als kind ben je kwetsbaar, je gaat iets doen wat spannend is. Wanneer er door ouders

gefotografeerd of gefilmd wordt maakt het de kinderen bewust dat het moment wordt

vastgelegd en dat kan de onbevangenheid en spontaniteit beïnvloeden. Ook voor

toeschouwers die niet fotograferen of filmen kan het als storend ervaren worden.

De belevenis voor de kinderen staat centraal; voor ouders en leerkrachten is het een uniek, soms zelfs ontroerend gebeuren en wij vinden het fijn als dit zo ongestoord mogelijk kan plaatsvinden. En bovendien is het niet AVG proof. Wij proberen ons als school te houden aan deze regels en daarvoor hebben we uw medewerking nodig.


Wij vieren het Palmpasenfeest met de kinderen op vrijdag 8 april. Een lange stoet van kleuters en klas 1, 2 en 3 zal rond 12.00 u in optocht door de straten gaan van Oudorp.

Op woensdag 13 april gaan de kleuters naar de duinen om daar paaseieren te zoeken.
Op donderdag 14 april gaan klas 1 t/m 6 ieder op een eigen locatie pasen vieren.

Met vriendelijke groet,
Mieke Tolkamp


Werk uit de klassen:

houtbewerken klas 4 en voorbereidingen voor de fluitenzakken van vilt in klas 2


AGENDA

Maandag 4 april open euritmieles klas 3 8.30 u- 9.15 u

Maandag 4 april- woensdag 6 april Hapskamp klas 5

Woensdag 6 april toneelstuk klas 3 "De ark van Noach" 8.45 u

Donderdag 7 april klassenouderoverleg 8.30 u zaal Mercuriusstraat
Vrijdag 8 april Palmpasen kleuters en klas 1, 2 en 3
Dinsdag 12 april Basketbal voor klas 4, 5 en 6
Woensdag 13 april Paasfeest kleuters

Woensdag 13 april voorstelling Gilgamesh voor klas 5 en 6
Donderdag 14 april Paasfeest klas 1 t/m 6

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Maandag 18 april 2e paasdag (kinderen vrij)

Dinsdag 19 april boerderijdag klas 3

Woensdag 20 april IEP toets klas 6
Donderdag 21 april IEP toets klas 6

Meivakantie 25 april t/m 6 mei

Maandag 9 mei MR vergadering (is verzet, was eerst 19 april)

Dinsdag 10 mei Basketbal voor klas 4, 5 en 6


Gilgamesh: verteltheater

Op woensdag 13 april is er een theatervoorstelling in onze zaal voor klas 5 en 6.

Het oude epos Gilgamesh uit Mesopotamië verhaalt over vriendschap, moed, ontwikkeling en over de vraag naar leven en dood; thema’s die heel mooi aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen uit klas 5 en klas 6. Het verhaal wordt door twee ervaren vertellers verteld/gespeeld en het geheel wordt ondersteund door twee muzikanten op een scala aan bijzondere instrumenten. De voorstelling duurt een uur.

Wie meer wil lezen, klik hier.


Toneelstuk klas 4

Klas 4 heeft deze week het toneelstuk opgevoerd "De mede van Suttung". Dat is een verhaal uit de Edda, Germaanse mythologie. De levensboom Ygdrasil speelt in de Edda een grote rol. De kinderen hebben de boom geschilderd en op het bord is hij ook te bewonderen.Schoolvoetbal 24 en 31 maart

Het team van klas 3 en 4 heeft twee van de 3 wedstrijden gewonnen! Apetrots en diep onder de indruk van “ons team” hebben klasgenoten vanaf de zijlijn aangemoedigd. Helaas was het derde team van Durv! ook erg goed, waardoor we niet in de finale kwamen. Op naar volgend jaar en dank aan Simon&Brian voor coaching!


Een team van klas 5 en 6 heeft donderdagmiddag 31 maart meegedaan aan schoolvoetbal. Ondanks de kou hebben de kinderen toch lekker gevoetbald. Ze zijn niet door naar de volgende ronde.

Buren Raadhuisstraat: parkeeroverlast is verminderd

Wij hebben een mail ontvangen van een buurtbewoner in de Raadhuisstraat dat zij en haar buren heel blij zijn dat er nu pilonnen voor hun uitrit staan, zodat ouders hier niet meer parkeren en zij een vrije doorgang hebben. Zij wil u als ouders bedanken voor uw medewerking en hoopt dat het zo blijft. Op de ouderavond in de kleuterklassen is aandacht aan het parkeerbeleid van school besteed. Ook de BSO/peuterklas heeft er aandacht aan gegeven.


Zelftesten

Wij hebben nog veel zelftesten op school staan, mocht u gebruik willen maken van deze gratis zelftesten: ze zijn op te halen bij de administratie. Alle ouders kunnen hier een beroep op doen, het is niet meer alleen voor klas 4, 5 en 6. U kunt ook een mail sturen, dan geven
we uw kind een aantal doosjes mee. info@desterrenzanger.nlLED verlichting in de zaal

Op donderdag 24 maart heeft de vader van Shayaan (klas 5) en Zidane (klas 1) geheel belangeloos met zijn bedrijf Brals Retail (Heerhugowaard) LED verlichting in onze zaal geinstalleerd. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor!! Wat een mooi geschenk aan onze school. Het is een modern systeem met verschillende kleuren die ook gedimd kunnen worden.


Dinsdag 19 april Uitnodiging themabijeenkomst Stichting Vrijescholen Ithaka:

Blik op de wereld: een avond over inclusiviteit, diversiteit en intercultureel onderwijs.

Tijdens deze themabijeenkomst, georganiseerd door de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), delen we informatie over inclusiviteit en verkennen we met elkaar wat Ithaka-betrokkenen te doen hebben. We voeren een open gesprek over een wereldse blik en kansengelijkheid. Hoe geven we binnen Ithaka invulling aan de diversiteitscode? Een steeds relevanter onderwerp met inspiratie vooraf. Aanmelden kan per mail. (zie uitnodiging) Dinsdag 19 april 2022 • Vrije School Kennemerland, Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem (gymzaal) • Vanaf 19:30 inloop, 20:00 start, 22:00 einde.
Voor wie? Voor iedereen die bij Ithaka werkt en ouders van de Ithaka vrijescholen.

Klik hier voor de uitnodigingGroeiend lerarentekort Het lerarentekort is in heel Nederland een grote uitdaging. Nagenoeg alle stichtingen kampen met structurele vacatures en een niet voldoende gevulde, of zelfs lege invalpool. Een groot, en helaas groeiend probleem. Ook binnen Ithaka hebben we hiermee te maken. Momenteel hebben we vacatures openstaan binnen onze stichting.https://www.vsithaka.nl/vacatures/vacature-overzichtOp dit moment is het lerarentekort al pijnlijk voelbaar, wanneer het niet lukt om een vervanger te vinden voor een zieke leerkracht. Binnen Ithaka proberen we het groeiend lerarentekort te ondervangen door het aanbieden van verschillende werk-leertrajecten. Zie voor meer informatie:https://www.vsithaka.nl/vacature/toekomstige-vrijeschoolleerkrachten/15-mei-2022


Balanceren n.a.v. circusdag op het kleuterplein

Het team en de kinderen zijn erg geïnspireerd geraakt door de circusdag en wij willen graag een aantal activiteiten voortzetten/extra aanbieden in de komende maanden, vooral voor de kleuterklassen en klas 1 en 2: balansborden, stepping stones, hoela hoep, pittenzakken.

Maar op de foto's is te zien dat je ook met een gewone plank en stammetje kunt oefenen.


Ingezonden mededeling: euritmie voor volwassenen. Zaterdag 9 april a.s.

Klik hier voor meer informatie.