Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 29-11-2023Nieuw

Nieuwsbrief 13

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Maandag 4 december vieren wij met de kinderen de eerste advent.

Dinsdag 5 december komt Sint Nicolaas onze school bezoeken!
We verheugen ons op zijn komst.
De kinderen zijn na het feest om 12.30 uur vrij.
Op woensdag, de dag na Sint, zijn er gewone schooltijden (start 8.25 uur)
Wie meer wil lezen over de achtergronden van dit mooie feest, klik hier.

We kunnen u ook het boekje "Sinterklaas en het geheim van de nacht" aanraden, een prachtig boekje van Pieter van der Ree, uitgegeven door Christofoor. (2012)


De klaslokalen en gangen zijn in de Adventtijd sfeervol ingericht. De kinderen horen mooie verhalen en maken o.a. transparanten, beplakte potjes met een lichtje erin, gevouwen sterren. De kleuters spelen na Sinterklaas een eigen kerstspelletje en ook tijdens het vrije spel zie je engelen, Jozef en Maria en schaapjes in de klas.
Vlak voor de kerstvakantie begint, spelen de leerkrachten een Kerstspel. De opvoering is op

donderdagavond 21 december voor klas 1, 2 en 3 om 17.00 uur. Voor klas 4, 5 en 6 om 19.00 uur. Ouders: graag samen met uw kind(eren) naar het spel komen kijken! Het team speelt het kerstspel, dus er is geen toezicht op de kinderen mogelijk vanuit school.

Omdat we op vrijdag 22 december allemaal vrij zijn, worden de kinderen verwacht op school bij het spel, dit is namelijk onderwijstijd.
Als er meerdere kinderen binnen een gezin zijn, dan kunt u kiezen of u om 17.00 u komt of om 19.00 u. Het spel duurt ongeveer 30 minuten. Graag warm aankleden en kussentje/dekentje mee, voor opvoering in het amfitheater. Als het regent of waait spelen we in de zaal. Het spel is niet geschikt voor kleuters. Zij hebben hun eigen viering.

We willen alle ouders die ons in 2023 hebben geholpen, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken. Uw hulp is voor ons van grote waarde!


Een goede advent- en kersttijd wensen wij u allen. Dit is de laatste nieuwsbrief van 2023. De volgende komt rond 12 januari 2024.


Mede namens het team,


Mieke TolkampAGENDA

Maandag 4 december Eerste Advent
Dinsdag 5 december Sinterklaasfeest: geen middagschool
Woensdag 6 december gewone schooltijden, dus starten om 8.25 uur

Vrijdag 8 december open volksdansles klas 5 8.30 u en klas 1 om 11.45 uur
Maandag 11 december Tweede Advent
Dinsdag 12 december Adventtuintje kleuterklassen, klas 1 en 2
Woensdag 13 december Regenboogles klas 4
Vrijdag 15 december open volksdansles klas 4 8.30 u en klas 2 om 11.45 uur
Maandag 18 december Derde Advent
Woensdag 20 december Regenboogles klas 4
Donderdag 21 december Kerstfeest kleuterklassen; kleuters zijn om 12.30 uur vrij;
kerstfeest klas 1-6 gewone schooltijden
Donderdag 21 december Kerstspelopvoering;twee voorstellingen 17.00 uur klas 1, 2 en 3.
19.00 uur klas 4, 5 en 6. Als u kinderen in verschillende klassen heeft kunt u kiezen naar welke opvoering u komt.
Vrijdag 22 december start kerstvakantie (studiedag leerkrachten)

Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 5 januari 2024

Dinsdag 9 januari Driekoningen kleuterklassen
Woensdag 10 januari Regenboogles klas 3 met ouders 8.30 u- 10.00 u zaal Mercuriusstraat
Woensdag 10 januari Regenboogles voor klas 4 11.00 u- 12.30 uur (voor de kinderen)

Donderdag 18 januari Leerlingenraad 6 leerlingen uit klas 4, 5 en 6

Dinsdag 23 januari studiemiddag team, klas 1 t/m 6 geen middagschool

Woensdag 24 januari regenboogles klas 3 en 4 (na elkaar)

Woensdag 31 januari klassenouderoverleg 8.30 u lerarenkamerKunstwerken
Deze bordtekening in klas 5 is gemaakt door onze kunstenaar en conciërge Maarten.

Maar de kinderen mogen ook hun tekenkunsten vertonen, met de tekenwedstrijd!


Adventtuintje lopen met kleuterklassen en klas 1 en 2

Het adventstuintje lopen is een mooi gebruik op veel vrijescholen. Wat is de gedachte hierachter?
De novemberstormen ruimen op wat oud is. Voordat de winter komt ploegt de boer zijn land, mensen spitten hun tuinen om. Ze doen dat zodat alles straks kan gaan groeien en beter kan wortelen. Maar ook om dat wat uit hemelhoogten komt diep in de aarde te laten doordringen. In de adventstijd zaait de hemel leven dat de aarde bevrucht. Diep in het binnenste van de aarde is door de sterren een kiem van licht gewekt. De hemel zaait nieuw leven met sterrenkracht.
Lang voordat wij in de lente met onze zintuigen de bloemen kunnen zien, zijn zij al aanwezig, diep in de donkere aarde. De les die we daaruit kunnen leren is dat wanneer wij een innerlijke weg willen gaan dan zullen wij ook helemaal beneden moeten beginnen net als de aarde. We zullen dus naar binnen moeten treden. Dat komt tot uiting in de adventspiraal.
Een spiraal maakt de gang naar binnen. Advent, tijd van hoopvolle verwachting. Het Latijnse woord 'adventus' betekent 'komst'. De komst van het Christuskind, de komst van het licht op aarde. Advent begint op de vierde zondag voor kerst. Precies een half jaar na de langste dag nadert nu de langste nacht. Het licht wordt steeds schaarser, het wordt donker om ons heen. In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant gaan bezighouden. Door dit alles onder ogen te zien, door er innerlijk licht op te laten schijnen, kan zich daar wat gaan ontwikkelen.
In de adventstijd is het groeiend kaarslicht symbolisch voor het innerlijk licht dat het aardedonker kan overwinnen. Met de geboorte van het Kerstkind is dat innerlijk licht op aarde gekomen, om te groeien in de mensen. Dit lichtje dat de kinderen dragen is niet zomaar een lichtje. Het is een kaars die gestoken is in een gouden ster in een appel. De ster verwijst naar de ster die de herders de weg wees naar het stalletje. De sterrenkracht die in de aarde aanwezig is, ook al zien we het niet. Het is daardoor ook een teken van hoop, van houvast. En de appel verwijst naar de appel uit het paradijs van de boom van kennis van goed en kwaad. De appel was als het ware de aanleiding van de zondeval, de verdrijving uit het paradijs. Door die appel leven wij nu op aarde en moeten wij onze eigen keuzes maken. De appel herinnert ons daaraan. Bron: antroposofiekind.nl


Waar komen de Kerstspelen vandaan?

Het Oberufer Kerstspel is onderdeel van een drieluik, waar ook het Paradijspel en het Driekoningenspel bij horen. Wij spelen dit jaar op school met een groot deel van ons team het middelste spel, het kerstspel, in een verkorte versie.

De kerstspelen zijn afkomstig uit Hongarije, uit een dorp dat vroeger Oberufer heette. Oberufer werd in die tijd door Duitsers bevolkt en zij hebben de spelen meegebracht toen zij in de 16e eeuw naar dit oostelijk deel van Midden Europa trokken. Een vriend van Rudolf Steiner, taalgeleerde Karl Julius Schröer, maakte een studie van de Duitse folklore in de Oostenrijks-Hongaarse streken. Hij ontdekte dat de Duitse boeren in de kersttijd oude kerstspelen opvoerden. Schröer heeft de teksten opgeschreven en de omstandigheden in een boekje gepubliceerd. Rudolf Steiner heeft de eerste kerstspelen in de vrijescholen geregisseerd, opgevoerd door leerkrachten.

Deze kerstspelen zijn dus een voortzetting van het culturele erfgoed van de manier waarop al sinds eeuwen ‘lekenspelen’ in Europa zijn opgevoerd. Vaak op het dorpsplein of in het portaal van de kerk, door boeren voor boeren zou je kunnen zeggen. Het taalgebruik is een vorm van oud-Duits dat door de emigranten in Hongarije gesproken werd. Wij spreken een mix van oud-Nederlands en oud-Duits en zingen daarbij veel liederen. Dit past bij het warme en kleurrijke spel, waar humor en menselijkheid centraal staan. Het is het spel van het hart.
Dit jaar mogen de kinderen weer bekende kerstliederen meezingen tijdens het spel, die liederen oefenen we van tevoren met de klassen. Voor de kinderen even een uitademmoment en afwisseling van de blik naar het toneel. Wij zijn als team na de herfstvakantie begonnen met het inoefenen. Het samenspelen werkt sterk verbindend en geeft een mooie innerlijke verdieping en voorbereiding op de achtergrond van het Kerstfeest.

De opvoering van het spel zien wij als een geschenk aan de kinderen en ouders van school.Voorjaarsmarkt: nieuwe datum!

De voorjaarsmarkt is verplaatst naar 25 mei 2024.

Dit i.v.m. de markt in Bergen van de ARH, die tegelijk met die van ons stond gepland.

De voorbereiders voor onze markt zijn te bereiken via een nieuw emailadres:

voorjaarsmarkt@desterrenzanger.nl

Ze hebben alvast een vraag: welke ouders willen op 25 mei een activiteit verzorgen? Je kunt je eigen ideeën inbrengen voor een activiteit of vragen wat er al aan plannen ligt. Graag via het genoemde emailadres reageren.

Binnengekomen bericht:

Oprichting vrijeschool Schagen komt dichterbij!

Het is gelukt!!! De aanvraag voor een zelfstandige (vrije)school in Schagen is gedaan. We hadden uiteindelijk meer dan voldoende steunbetuigingen. Daar hebben veel mensen hun best voor gedaan! Namens de werkgroep en de toekomstige leerlingen: Bedankt!

Nu is het afwachten op de toekenning vanuit het ministerie. Ondertussen zitten wij niet stil. Komende maanden worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor en door de Vrijeschool Schagen. Het eerstvolgende evenement is een Adventmarkt op 10 december van 10.30 tot 15.00 aan de Menisweg 6 in Schagen. Een sfeervolle markt met leuke kraampjes, activiteiten voor de kinderen en lekkere taartjes.

Wij waarderen het enorm als jullie ouders, vrienden, kennissen of bekenden uit de omgeving van Schagen hiervan op de hoogte willen brengen. Voor de overige activiteiten verwijzen wij jullie graag naar onze website:www.vrijeschoolschagen.nl of Instagram account

Klik hier voor de flyer. Namens de werkgroep, Sophie Zoon.Binnengekomen bericht van Alkmaar Sport


Dans- en kickboksschool 8counts heeft een hele mooie actie voor kinderen van de basisscholen in Alkmaar.

Tot en met 1 mei 2024 kunnen de kinderen gratis dansen en/of kickboksen.

Opgeven kan tot en met 22 december.

Je kunt je aanmelden via gratissporten@8counts.net

info: www.8counts.netBinnengekomen bericht:

Zangworkshop kerstliederen

o.l.v. Lupko Koetje

Datum: Zondag 10 december

Tijd: 11.00-15.30

Locatie: Aula A.R Holstschool

Prins Hendriklaan 56/58

Kosten: € 30,- ( incl. koffie/thee/soep)

Reserveren: lupkoe@gmail.com/ 0643952789