Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 01-07-2022

Nieuwsbrief 11

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Sterrenweek van 4 juli t/m 8 juli

Volgende week is het "Sterrenweek." Dit noemen we zo omdat de kinderen onze sterren zijn! De kinderen van klas 1 t/m 5 presenteren aan u het eigen portfolio met werk waar ze trots op zijn. Maar ook wat nog moeite kost en wat nog allemaal geleerd kan worden. De onverdeelde aandacht van ouders (of opa/oma, vriend/vriendin) bij de portfoliopresentatie is van onschatbare waarde voor de kinderen. Het rooster staat nogmaals in deze nieuwsbrief.


Getuigschriften: nieuwe mapjes!

In de Sterrenweek krijgt u ook het getuigschrift van uw kind. Als het lukt, op dezelfde dag als de portfoliopresentatie en anders laat de leerkracht u weten wanneer u het getuigschrift op kunt halen, in een dichte envelop. Het afgelopen jaar heeft het team gewerkt aan mapjes als omslag voor het getuigschrift. Er zijn twee verschillende: een mapje voor klas 1-2-3 en een mapje voor klas 4-5-6. De leer- en vertelstof staat gedrukt op de mapjes met illustraties. We vragen u dit mapje te bewaren voor het komende jaar/ komende jaren. Als uw kind nu in klas 3 zit, krijgt u komend jaar een nieuw mapje. Klas 6 krijgt het mapje dus eenmalig.

Op de laatste schooldag krijgt uw kind de eigen spreuk mee in een envelop.


Klas 6 gaat komende week de musical opvoeren! En klas 1 voert het toneelstuk op in het eigen klaslokaal.


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli Sterrenweek (portfoliopresentaties) zie rooster hieronder!
Maandag 4 juli toneel klas 1 (in het lokaal) 11.45 uur
Dinsdag 5 juli musical klas 6 voor 6e klas ouders
Dinsdag 5 juli schoolreisje klas 3 Zuiderzeemuseum
Woensdag 6 juli toneel klas 1 (in het lokaal) 11.45 uur
Donderdag 7 juli schooljudo klas 1, 2 en 3
Donderdag 7 juli klas 4 "juf/meester dag" Geestmerambacht
Donderdag 7 juli musical klas 6 voor 6e klas ouders

Vrijdag 8 juli regenboogles klas 4 + hun ouders, aansluitend portfoliopresentaties
Vrijdag 8 juli picknick kleuterklas 2 afscheid juf Tjitske
Woensdag 13 juli afscheidsfeest klas 6
Donderdag 14 juli Gouden Poort 12.00 u (kleuters die naar klas 1 gaan)
Donderdagmiddag 14 juli geen middagschool voor de kleuters; klas 1 t/m 6 gewone schooltijden, dus tot 14.45 uur
Vrijdag 15 juli laatste schooldag tot 10.00 uur voor oudste kleuters en klas 1 t/m 6
afscheid oudste kleuters in eigen klaslokaal tot 10.00 u
afscheid klas 6. De ouders van klas 6 zijn hierbij van harte uitgenodigd (amfitheater)

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus

Maandag 29 augustus eerste schooldag voor klas 1 t/m 6 tot 12.30 uur (geen middagschool)

kleuters zijn maandag 29 augustus nog vrij

De ouders van de nieuwe eerste klas zijn welkom bij het inzingen van de nieuwe eerste klas vanaf 8.40 uur in het amfitheater tot ongeveer 9.15 uur. Kleuterjuffen zijn ook aanwezig.

Dinsdag 30 augustus eerste schooldag kleuters; gewone schooltijden hele school


Sint Jan kleuterklassenSTERRENWEEK 4-8 juli

Rooster portfoliopresentaties

Wij vinden het belangrijk dat er voor ieder kind iemand is. Als u als ouder/verzorger zelf niet kunt, mag ook een oudere broer/zus, oma, opa of een vriend(in) komen.

Maandag 4 juli klas 5 14.00 u - 14.45 u

Dinsdag 5 juli klas 2 8.30 u - 9.15 u

Woensdag 6 juli klas 3 8.30 u- 9.15 u

Vrijdag 8 juli klas 4 aansluitend aan de regenboogles (die om 8.30 u begint)

Vrijdag 8 juli klas 1 11.45 u- 12.30 u
NB klas 6 heeft door het drukke programma met de eindmusical geen portfoliopresentatie.


Mocht het niet lukken om op de genoemde dag en tijd te komen, dan kunt u in overleg met de leerkracht een ander moment afspreken in die week.


Sint Jansfeest 24 juni 2022 speelveld MunnikenwegGetuigschriften: een geschenk van de leerkracht

Het hele jaar lang heeft de leerkracht met de kinderen gewerkt en ze waargenomen. Tijdens de afgelopen schoolmaanden hebben de leerkrachten dagen in de meivakantie of zelfs in het weekend hun waarnemingen van de kinderen omgezet in woorden, in een gedicht en in een illustratie. Die vele uren van aandacht kosten een berg werk maar al doende komt in het maken van het getuigschrift alle liefde samen waarmee de leerkracht met het kind gewerkt heeft. Tijdens het schrijven van het getuigschrift, overdenkt de leerkracht hoe het kind zich in de klas bewogen heeft, hoe het kind zijn best heeft gedaan bij alle verschillende vakken. Het kind verschijnt in zijn totaliteit in de voorstelling van de leerkracht. Het schenken van die tijd en aandacht aan het kind, kan gezien worden als het weven van een bijzonder geestelijk draadje tussen leerkracht en kind. De leerkracht biedt het kind het hele jaar door een handreiking om zich te verbinden, met de leerstof, met medeleerlingen en met de leerkracht zelf. Het getuigschrift vormt de kroon op het werk van het afgelopen jaar. Ook als het oefenen in het maken van verbinding ploeteren was. Wanneer de leerkracht het kind zijn getuigschrift geeft, voelt de leerkracht: Wij hebben een jaar samen gewerkt, wij hebben ons best gedaan, het is bijzonder dat ik jou zo intensief heb mogen leren kennen.

Ouders spelen een belangrijke rol in het ontvangen van het geschenk dat de leerkracht met dit getuigschrift geeft. Door thuis in rust nog eens samen het gedicht te lezen en de illustratie te bekijken en liefdevol terug te blikken op de dingen die goed en mooi waren, wordt het kind gesterkt in zijn vermogen om zich te verbinden. Het kind leert de spreuk uit het hoofd en mag het na de zomervakantie laten klinken in de klas. Het is fijn als u dit oefent met uw kind in de zomervakantie!Laatste schooldag

Vrijdag 15 juli ronden we het schooljaar af. We verwachten de kinderen om 8.25 uur op school. Om 10.00 uur zijn alle kinderen vrij (ook de oudste kleuters) en begint de zomervakantie.

Klas 6 neemt afscheid van de Sterrenzanger en zwermt uit; de oudste kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd en gaan na de zomervakantie naar klas 1.

Het afscheid van de zesdeklassers houden we net als vorig jaar buiten in het amfitheater.

De ouders van klas 6 mogen gaan staan/zitten op de bovenste ring of aan de zijkanten van het amfitheater.

Traditie is dat elk kind uit klas 1 t/m 5 op de laatste schooldag en (onverpakte) bloem meeneemt.

Van deze bloemen worden kleurrijke boeketten gemaakt voor de leerlingen van klas 6.

Bij het afscheid worden deze boeketten door leerlingen uit verschillende klassen aan de zesdeklassers gegeven.
We vragen u daarom om op vrijdagochtend 15 juli uw kind (van klas 1, 2, 3, 4 en 5) een bloem mee naar school te geven. In de gang staan emmers klaar waar de kinderen de bloemen in kunnen zetten, zodat we feestelijke afscheidsbossen kunnen maken voor alle zesdeklassers!