Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 08-01-2021

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

Vrijdag 8 januari 2021Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

Inmiddels is er alweer een week voorbij waarin we te maken hebben met een tweede lockdown. Dit vraagt veel van u als ouders, om uw kinderen te helpen bij het huiswerk, vaak in combinatie met het eigen thuiswerken. Daar zijn wij ons zeer van bewust en we zijn ontzettend blij dat veel ouders dit kunnen en willen realiseren!!

Het vraagt ook veel van ons als team om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven in combinatie met de noodopvang. Er worden (instructie)filmpjes gemaakt die in een beveiligde omgeving worden gezet, linkjes hiervan verstuurd, ook van geluidsopnamen; mails, appjes, berichten via Parro in de 3 klassen waar de pilot loopt én er wordt elke dag of om de dag met Zoom gewerkt in de hogere klassen. Alles wat digitaal wordt aangeboden is voor intern gebruik en mag niet gedeeld worden met derden.
We merken dat veel ouders een beroep op ons doen voor de noodopvang, méér dan tijdens de eerste lockdown. Dit is een landelijke trend.
Om misverstanden te voorkomen: de opvang wordt gedaan door verschillende leerkrachten, het is niet zo dat de noodopvang altijd door de eigen klassenleerkracht(en) wordt verzorgd. Vooral op dinsdag en donderdag zijn er veel kinderen in school.
We vangen de kleuters in het kleutergebouw op en de onderbouwkinderen in verschillende klassen. De komende week zullen we dit weer zo doen; in afwachting van de persconferentie op 12 januari a.s. !


We gaan werken met Parro!

De pilot met Parro is naar tevredenheid verlopen in kleuterklas 1 en klas 3. Ook in klas 1 is de afgelopen week met Parro gewerkt. Wij hebben gisteren tijdens het werkoverleg besloten als team om deze communicatieapp te gaan gebruiken voor alle klassen!

De ouders van de klassen die nog niet met Parro werken worden binnenkort uitgenodigd. Parro is een digitale omgeving waarbinnen ouders en school met elkaar kunnen communiceren met inachtneming van de privacy wetgeving (AVG). Parro werkt samen met ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys. U krijgt z.s.m. een uitnodiging om Parro te activeren. Zie hier alvast de stappen:

Accepteer de uitnodiging. U ontvangt een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U bent nu toegevoegd aan de groep. Ouders van onze school hebben nog geen ParnasSys account. Daarom volgt er een tweede mail. Ga door naar de volgende stap.

Maak uw account actief. Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u een ParnasSys-account aan. Let op: de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u de leerkracht vragen om u opnieuw uit te nodigen.

Inloggen. U kunt nu inloggen in Parro. Stel a.u.b. gelijk uw privacy voorkeuren in! U kunt Parro op uw telefoon gebruiken door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com.

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.

We hopen dat u als ouders ook veel plezier en gemak zult ervaren van deze communicatietool.


Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Mieke TolkampAGENDA

Week 2: lockdown; thuisonderwijs en noodopvang

in ieder geval t/m vrijdag 15 januari; 12 januari persconferentie

Vrijdag 15 januari proeflicentie Parro verloopt; overgang naar abonnement voor alle ouders!!

Dinsdag 19 januari MR vergadering (digitaal)
Donderdag 28 januari Studiemiddag team; geen middagschool

(ook geen noodopvang indien er nog een lockdown is!)
Maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari: Sterrenweek
Woensdag 3 februari open dag: gaat niet door
Donderdag 4 februari digitaal klassenouderoverleg
Woensdag 10 februari Verkleedfeest
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie
Belangrijk:
Maandag 1 maart en dinsdag 2 maart Migratie (digitale verhuizing) naar Microsoft tenant van Ithaka: school digitaal slecht bereikbaar.

Driekoningen 6 januari

Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Het driekoningenfeest wordt op 6 januari gevierd. Hiermee gaat de tijd van Epifanie in, wat “lichtschijnselen uit den hoge” betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari (Maria Lichtmis).

Driekoningen is het feest dat herinnert aan de reis van de wijze mannen uit het oosten. Zij hadden volgens de bijbel een ster zien opgaan, die zij volgden en die hen leidde naar de plek waar het kindje Jezus was. ‘Driekoningen’ is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten. Mattheüs noemt hen in de bijbel ‘magiërs’, wij zouden zeggen: ‘astrologen’. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd.

Volgens het bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre.

In de kleuterklassen en de lagere klassen wordt op deze feestdag een Driekoningenbrood gedeeld met de kinderen. Helaas konden we dit niet doen vanwege de lockdown. We hopen dat u thuis aandacht heeft besteed aan Driekoningen.

In dit brood zitten 3 bonen verstopt. De kinderen die de bonen krijgen, zijn die dag de Drie Koningen. De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee. De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud. De groene koning is Caspar, hij bracht mirre voor het kindje mee.
Tip: volg ons op FB en Instagram!

Linkjes op de website naar facebook en instagram van De Sterrenzanger

Misschien heeft u het al gemerkt: wij zijn sinds begin van dit schooljaar weer actief op FB en Instagram met berichten en foto's. Op onze website (onderaan de pagina) ziet u de links.


Driekoningensfeer (voorbeelden in de klassen 3, 5 en 1)


Blik in de school: Schilderingen in klas 2 en 5 en handwerktasjes klas 2

Jeugdjournaal 29 december 2020 en De Faker 8 januari 2021

Kinderen van De Sterrenzanger op t.v.

Een leerling uit onze klas 5 is samen met 2 vriendinnen te zien in een filmpje van het Jeugdjournaal van 29 december j.l. Ze vertelt hierin wat ze in 2020 heeft geleerd met hulp van haar vriendinnen. Vanavond om 18.15 uur op NPO 3 in het tv programma "De Faker" is een andere leerling te zien uit klas 5 én uit klas 1.


Binnengekomen bericht

Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden: wat kunnen zij voor ouders betekenen tijdens de tweede lockdown?

Klik hier voor de brief.Lichtpotjes voor bewoners van de Oldenburgh

Klas 5 heeft lichtpotjes gemaakt voor de bewoners van de Oldenburgh. Op 31 december stonden er versierde potjes rond het verzorgingshuis gezet. Wat gaf het een prachtige sfeer en wat genoten de mensen hiervan! Ergens in januari of februari zullen de activiteitenbegeleidsters alle potjes in de tuin gaan plaatsen en er een mooie lichtjesavond van maken!