Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 12-01-2024Nieuw

Nieuwsbrief 1

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad.

De beste wensen voor het nieuwe jaar!

We zijn goed begonnen met de kinderen. Ze waren heel blij om elkaar en hun eigen juf of meester weer te zien en hadden zin om weer aan de slag te gaan!

De afgelopen week hebben we aandacht besteed aan Driekoningen en zijn er nieuwe periodes gestart. In de kleuterklassen wordt elke dag een Driekoningenspel gespeeld, in klas 1 en 2 wordt flink gewerkt aan taal en rekenen, in klas 3 "het schrift", in klas 4 rekenperiode, in klas 5 afronding aardrijkskunde (Europa) met presentaties en volgt nu geschiedenis en in klas 6 taal en rekenen.

We willen u alvast attent maken op de algemene ouderavond op 6 maart met Hanneke Poot.

In deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen!
Ook kunt u een oproep lezen van de ouders die de voorjaarsmarkt weer willen organiseren op 25 mei. Zij kunnen dit niet alleen, uw hulp is nodig!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Donderdag 18 januari leerlingenraad 8.30 uur

Dinsdag 23 januari studiemiddag team, klas 1 t/m 6 geen middagschool

Woensdag 24 januari regenboogles klas 3 en 4 (na elkaar)

Woensdag 31 januari klassenouderoverleg 8.30 u lerarenkamer
Woensdag 31 januari Voorleesontbijt 8.30 u pyjama en knuffel mee/ ontbijt op school
Woendag 31 januari regenboogles klas 3
Vrijdag 2 februari Maria Lichtmis kleuterklassen

Dinsdag 6 en woensdag 7 februari doorstroomtoets klas 6

Maandag 12 februari MR vergadering

Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari Sterrenweek klas 1-6

Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari Verkleedfeestweek kleuters

Woendag 14 februari laatste regenboogles klas 4 8.30 u mét ouders; klas 3 zonder ouders

Woensdag 14 februari informatiemiddag nieuwe ouders 13.30 u (deze middag is VOL)

Vrijdag 16 februariVerkleedfeest klas 1-6 (is verzet)

Vrijdag 16 februari afsluiting verkleedfeestweek kleuterklassen

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari Voorjaarsvakantie

Dinsdag 27 februari ouderavond drie kleuterklassen (leerrijpheid) 19.30 u
Woensdag 28 februari regenboogles klas 3
Woensdag 28 februari ouderavond klas 4 (Mediawijsheid)
Woensdag 6 maart regenboogles klas 3 mét ouders
Woensdag 6 maart Lezing Hanneke Poot "Opvoeden in deze tijd" 19.30 u in de gymzaal van de Rudolf Steinerschool Alkmaar Sperwerstraat 1

Donderdag 7 maart leerlingenraad

Woensdag 13 maart klassenouderoverleg 8.30 u lerarenkamer
Woensdag 13 maart regenboogles klas 3


Driekoningen

Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten van het kind Jezus. Het Driekoningenfeest wordt op 6 januari gevierd. Hiermee gaat de tijd van Epifanie in, wat “lichtschijnselen uit den hoge” betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari (Maria Lichtmis).

Driekoningen herinnert aan de reis van de wijze mannen uit het oosten. Zij hadden volgens de bijbel een ster zien opgaan, die zij volgden en die hen leidde naar de plek waar het kindje Jezus was. ‘Driekoningen’ is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten. Mattheüs noemt hen in de bijbel ‘magiërs’. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd.

Volgens het bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre.

In de (kleuter)klassen wordt een Driekoningenbrood gedeeld met de kinderen. In dit brood zitten 3 bonen verstopt. De kinderen die de bonen krijgen, zijn die dag de Drie Koningen. De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee. De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud. De groene koning is Caspar, hij bracht mirre voor het kindje mee. Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat voor

inzicht in de goddelijke, de geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke.


Sterrenweek: de week vóór de voorjaarsvakantie

In onze Sterrenweek van 12 t/m 16 februari nodigen wij u uit om samen met uw kind haar/zijn portfolio door te nemen met werk van de afgelopen maanden.

Wij vinden het belangrijk dat er voor ieder kind iemand is met de portfoliopresentatie. Als u als ouder/verzorger zelf niet kunt, mag ook een oudere broer/zus, oma, opa of een vriend(in) komen. WIJZIGING!! Omdat we het verkleedfeest graag de laatste vrijdag vóór de voorjaarsvakantie willen vieren, hebben we de portfoliopresentaties van klas 1, 2 en 5 vervroegd naar vrijdag 9 februari!

Rooster Sterrenweek

Klas 1 vrijdag 9 februari 11.45 u - 12.30 u

Klas 2 vrijdag 9 februari 11.45 u - 12.30 u

Klas 3 donderdag 15 februari 8.30 u- 9.15 u

Klas 4 woensdag 14 februari aansluitend aan de regenboogtraining (rond 10.15 uur presentatie)

Klas 5 vrijdag 9 februari 8.30 u- 9.15 u

Klas 6 gesprekken v.o. op afspraak en aansluitend de mogelijkheid om het portfoliowerk te bekijken.

Mocht het (voor klas 1-5) niet lukken om op de genoemde dag en tijd te komen, dan kunt u in overleg met de leerkracht een ander moment afspreken in die week. Dit geldt ook voor de ouders die kinderen in klas 1 én 2 hebben die gelijktijdig hun portfoliopresentatie doen.

Wie meer wil lezen over het hoe en waarom van onze Sterrenweken (2x per jaar), klik hier.


Samenvatting vergadering GMR van Stichting Vrijescholen Ithaka

Datum: maandag 4 december 2023

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Locatie: Stafbureau Ithaka, Haarlem

Voorzitter: Marcel Zonneveld (ouder VS Castricum)

Bereikbaar via e-mail: gmr.voorzitter@vsithaka.nl

Op de agenda van de GMR vergadering van maandag 4 december 2023 stond alleen de be-spreking van de meerjarenbegroting van de stichting Ithaka. De auditcommissie (financiële werkgroep) vanuit de GMR heeft intensief overleg gehad met de medewerker Finance en van het stafbureau en de bestuurder. Vanuit daar is een advies geschreven voor de RvT. In de be-groting zijn de cijfers van VS Amersfoort ook al meegenomen, aangezien de fusie per 1 januari 2024 ingaat. In de vergadering geven de auditcommissie, de bestuurder en medewerker Finance uitleg over de totstandkoming van de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Voor 2024-2025 is een sluitende begroting, 2026-2027 heeft een klein negatief resultaat.

De auditcommissie is zeer positief over het proces hoe de begroting tot stand is gekomen en geeft een positief advies mee aan de RvT. (Raad van Toezicht)Studiemiddag dinsdag 23 januari voor het team. Kinderen om half 1 vrij.


Op dinsdagmiddag 23 januari heeft het team een studiemiddag met als thema Muziek. Carin Boonstoppel (euritmiste/ muziekdocent) verzorgt deze middag. De muziek in klas 3 t/m 6 staat centraal. Naast zingen spelen muziekinstrumenten daarbij een grote rol. We zullen dus een actieve middag hebben met elkaar en hopelijk vol inspiratie de muzieklessen in de klassen een nieuwe impuls geven!

Uitnodiging: Thema-avond woensdag 6 maart

‘Opvoeden in deze tijd'

Hoe balanceer ik als ouder tussen de behoeftes van

mijn kind en de eisen/mogelijkheden van ons hedendaags bestaan?


Opvoeden is een lastige taak. De ontwikkelingen in de maatschappij, je eigen wensen en verwachtingen en die van je kind… het botst nog weleens. Het is best wel eens fijn om hierover met anderen te praten en ideeën op te doen hoe de balans te vinden.

Daarom nodigen wij u uit voor deze algemene ouderavond met Hanneke Poot. Hanneke is een expert op het gebied van (sensomotorische) ontwikkeling van kinderen en de scholing van opvoeders. Tijdens deze ouderavond bespreekt zij onderwerpen als slaap en rust, het tempo van ouders en kinderen, de hersenontwikkeling en wat kinderen hierin nodig hebben (televisie/computergebruik, smartphones, etc.) Maar ook het gedrag van kinderen, de motorische ontwikkeling en vooral ook uw vragen komen aan bod.
We zien er naar uit om u op deze avond te ontmoeten!

Thema-avond: Opvoeden in deze tijd

Spreker: Hanneke Poot, bekend van ‘Sirene voor Kinderen’

Wanneer: 6 maart van 19.30 u tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 u

Locatie: Rudolf Steinerschool Alkmaar, gymzaal (Sperwerstraat 1)


Voorjaarsmarkt

Oproep van de organiserende ouders:
Hallo lieve ouders,

Het is weer tijd om na te denken over de voorjaarsmarkt.
Zoals jullie weten vindt die op zaterdag 25 mei plaats.

Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de eerste voorbereidingen en we hebben jullie hulp nodig.

Wie vindt het leuk om mee te denken en het uitwerken van een activiteit op de voorjaarsmarkt?

Je kan een activiteit bedenken en uitvoeren met een zelf gekozen groepje mensen zodat de lijntjes kort zijn.

Zo dragen we samen de verantwoordelijkheid en wordt de markt echt verzorgd door ouders samen!

Dus laat je creativiteit stromen, en schroom niet om ideeën in te brengen. Voor jullie leuke plannen en vragen kunnen jullie terecht bij ons.

Wil je ons helpen in de algemene organisatie dan horen we dat ook graag.

We hebben voor de voorjaarsmarkt nu een eigen e-mail adres: voorjaarsmarkt@desterrenzanger.nl, maar je mag ons ook individueel benaderen hoor.

Groetjes, Renna, Jetske en Jan Willem