Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 21-05-2021

Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9

21 mei 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Vanmorgen ging het Pinksterfeest voor de kleuters op het natuurspeelplein helaas niet door vanwege de onstuimige wind en de grote plassen op het plein. De kleuterklassen hebben in de grote zaal gedanst. Dat was feestelijk. Heel jammer dat de ouders van de oudste kleuters niet konden kijken!
Gelukkig kon het voor de onderbouw wel doorgaan en hebben ouders van klas 6 meegenoten van de dansjes, onder begeleiding van een live orkest van ouders en twee leerkrachten! Klas 6 heeft 2 pogingen gedaan om de lintendans van de meiboom te doen met het invlechten, maar de wind was spelbreker. Gisteren is er wel een filmpje gemaakt van het invlechten tijdens het oefenen van klas 6; dit wordt doorgestuurd naar de ouders. We willen de ouders van het orkest heel hartelijk danken voor hun muzikale ondersteuning bij de Pinksterliedjes en de dansen!


U heeft vorige week de formatiebrief ontvangen voor schooljaar 2021-2022. Mocht u de vorige nieuwsbrief niet hebben gezien: in nieuwsbrief 8 staat het vakantierooster 2021-2022.

De afgelopen week hebben we kunnen genieten van het toneelstuk van klas 2 (Franciscus van Assisi) dat opgevoerd is voor 2 andere klassen en oudere broers/zussen. Het is gefilmd, dus ouders hebben op deze manier het toneelstuk kunnen zien. Ook voor klas 6 staat dit op de planning, zij zijn momenteel flink aan het oefenen voor hun eindtoneelstuk onder leiding van hun juf en van onze dramadocent. Klas 3 leert deze weken hoe het proces van huizen bouwen verloopt en zij mogen op ons natuurspeelplein een écht speelhuisje met elkaar bouwen! We zijn de vader van klas 3 die dit allemaal sponsort vanuit zijn bedrijf enorm dankbaar! U ziet een foto in deze nieuwsbrief.

Een fijn pinksterweekend en tot dinsdag.


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Vrijdag 21 mei Pinksterfeest
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag (vrij)
Woensdag 26 mei informatiemiddag voor nieuwe ouders (vol)
Dinsdag 1 juni Studiemiddag team; kinderen om 12.30 uur vrij
Donderdag 3 juni klassenouderoverleg 8.45 u- 9.45 u
Donderdag 3 juni schoolfotograaf
Dinsdag 22 juni MR vergadering
Vrijdag 25 juni Sint Jansfeest voor kleuters en klas 1 t/m 6 onder schooltijd
Klas 3 t/m 6 gewone schooltijden
Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli Sterrenweek
Donderdag 8 juli Gouden Poort oudste kleuters; geen middagschool kleuters
Vrijdag 9 juli laatste schooldag tot 10.00 uur (oudste kleuters en klas 1 t/m 6)


PINKSTERFEEST


De verbindende kracht van Pinksteren


Klik hier voor het artikel dat eerder verscheen in het Antroposofie Magazine.


Haarbandjes vlechten voor Pinksteren klas 1

In kleuterklassen t/m klas 6 zijn traditiegetrouw haarbandjes gemaakt van crêpepapier en duifjes in alle soorten en maten. We zingen: "Met zijn groene kransen op het hoofd en met zijn klinkende bellen" : de meikrans of meikroon is symbool voor de levenskrachten van het plantenrijk: een soort hemelkoepel rondom het mensenhoofd, zoals een kroon. We mogen ons met Pinksteren "gekroond" weten. De rinkelende bellen (in armbandjes verweven) zijn er om onzuiverheden te verjagen maar ook om vruchtbaarheid op te wekken; want hoe rijker de oogst dan zal zijn. Dit zijn heel oude gebruiken!

Duifjes worden al in voor-christelijke tijden als bode van de goden gezien. Zij wijzen ons de weg, symbool voor de geest. In sprookjes komt een witte vogel vaak ten tonele wanneer de hoofdpersoon het niet meer weet, wijst dan de weg; helpt de mensen hun levensweg te vinden. Duiven hebben een aangeboren gevoel voor richting.


Toneelkleding en attributen voor het Franciscusspel van klas 2


Huizenbouw klas 3


Klas 3 bouwt met hulp van ouders een echt huisje op ons natuurspeelplein!

Bekisting timmeren, bewapening knippen en zelf beton maken van 3 delen grind, 2 delen zand en 1 deel cement. Stoer hoor !


Euritmie in de zaal kleuterklas 3Sociale Veiligheidsenquête klas 4, 5 en 6

In maart hebben we in klas 4, 5 en 6 onze jaarlijkse veiligheidsenquête afgenomen. De kinderen krijgen elk jaar een digitale vragenlijst over hun veiligheidsbeleving, het optreden van de leraar (kinderen lezen dit vaak als optreden bij een toneelstuk...) opstelling van de leerlingen, welbevinden, fysieke en sociale veiligheid.

De uitslagen zijn ruim voldoende. Op onze website bij documenten kunt u een samenvatting vinden van deze enquête. In 2021-2022 komt er ook weer een tevredenheidsenquête voor ouders. Deze nemen we om de twee jaar af.


Dansen om de meiboom en pinksterbollen


Binnengekomen bericht:

Van 7 t/m 11 juni 2021 is de Week voor de Gezonde Jeugd (https://weekvoordegezondejeugd.nl/#over-de-week). Dit is een landelijk initiatief om aandacht te vragen voor een toekomst waarin elk kind gezond kan opgroeien. Want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd! Tijdens deze week organiseert GGD Hollands Noorden twee online activiteiten voor ouders:

Maandagavond 7 juni 2021 de online bijeenkomst Je kind veilig online?!

Bamber Delver (social media expert) en Maaike Ebbing (opvoedadviseur) nemen ouders mee in de digitale belevingswereld van kinderen. Zij gaan in op het belang van een gezonde seksuele ontwikkeling hierbij, zodat kinderen competent zijn om online veilige keuzes te kunnen maken.

Daarnaast krijgen ouders tips over hoe zij hun kind(eren) hierin kunnen begeleiden.

Donderdagavond 10 juni 2021 de online quiz Hoe gezond is jouw gezin in coronatijd?

Deze quiz staat vol met vragen over beeldscherm gebruik, bewegen, eten, ontspanning en slapen. Zo komen ouders van alles te weten over gezond opgroeien en er wordt stil gestaan bij onze gezondheid in coronatijd. Zodat we het belang van een gezonde leefomgeving onder de aandacht brengen.

Ouders kunnen zich voor beide (online) activiteiten kosteloos aanmelden via: https://ggd-hollandsnoorden.opleidingsportaal.nl/aanbod/.