Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 01-09-2023Nieuw

Nieuwsbrief 9

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

De zomervakantie is (bijna) voorbij!

We hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad!

Wij zijn er als team weer klaar voor en ontvangen de kinderen van klas 1 t/m 6 graag op maandag 4 september van 8.25 u tot 12.30 uur.
Er is dus geen middagschool, alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
De ouders van de nieuwe eersteklassers zijn van harte uitgenodigd om bij de opening te zijn in ons amfitheater van 8.45 u tot ongeveer 9.15 u.

Mocht het regenen, dan is de opening in de zaal met klas 1, 2 en 3. In dat geval vragen wij de ouders om zich staand om de kinderen te verspreiden.
Klas 4, 5 en 6 volgen dan daarna.

Na afloop is er voor de ouders van klas 1 gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar en de kleuterjuffen buiten op het plein.

Op dinsdag 5 september starten de kleuters, tot 12.30 u.

Ook voor klas 1 t/m 6 vanaf deze dag weer gewone schooltijden.


Een goed nieuw schooljaar toegewenst!


Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Mieke Tolkamp


AGENDA

Zomervakantie ma 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Maandag 4 september 8.25 u - 12.30 u eerste schooldag (korte dag) voor klas 1 t/m 6
De kleuters zijn maandag 4 september nog vrij, zodat de kleuterjuffen bij het inzingen van de nieuwe 1e klas kunnen zijn.

De ouders van de nieuwe eerste klas zijn welkom bij het inzingen van de eerste klas vanaf 8.30 uur in het amfitheater tot ongeveer 9.15 uur
Dinsdag 5 september gewone schooltijden voor kleuters en klas 1-6
Dinsdag 5 september start gymlessen klas 4, 5 en 6 (vanaf nu elke dinsdag!)
Donderdag 7 september judolessen klas 1 t/m 3
Donderdag 7 september klas 4 boerderij Zorgvrij
Donderdag 14 september judolessen klas 1 t/m 4
Woensdag 20 september Ouderavond klas 4
Donderdag 21 september studiemiddag, alle kinderen vrij om 12.30 uur (geen judolessen)

Donderdag 21 september A
lgemene ouderavond voor de beide vrijescholen in Alkmaar
19.30 u - 21.30 u over digitale geletterdheid met Freek Zwanenberg in de gymzaal van de Rudolf Steinerschool, Sperwerstraat 1 in Alkmaar
Maandag 25 september Ouderavond klas 5 start 19.15 uur

Woensdag 27 september Michaëlsfeest
Donderdag 28 september judolessen klas 1 t/m 4
Woensdag 4 oktober eerste les Regenboogtraining met ouders van klas 4 8.30 u- 10.00 u

Donderdag 5 oktober judolessen klas 1 t/m 4
Woensdag 11 oktober informatiemiddag nieuwe ouders

Donderdag 12 oktober judolessen klas 1 t/m 4
Vrijdag 13 oktober Ithaka studiedag, alle kinderen vrij

Woensdag 18 oktober Regenboogles klas 4 11.00 u- 12.30 u
Donderdag 19 oktober laatste judoles klas 1 t/m 4
Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober


NB de vakantieregeling en vrije(mid)dagen 2023-2024 zijn te vinden op onze website.Hieronder volgen praktische berichten voor een goede start van het nieuwe schooljaar:


Fietsenstalling

Kinderen van klas 1 en 2 kunnen hun fiets stallen in de fietsenrekken t.o. hun eigen klaslokalen, plein Dionestraat. De kinderen van klas 3 t/m 6 stallen hun fietsen in de fietsenstalling t.o. de klaslokalen van klas 3 t/m 6. De kinderen van klas 3 en 4 vooraan en de kinderen van klas 5 en 6 achteraan. Voor iedereen geldt zowel vóór als na schooltijd: niet fietsen op het plein.
Dit i.v.m. de veiligheid van alle kinderen.


Kom op tijd

De kinderen van klas 1 en 2 worden om 8.25 uur op het kleine plein aan de Dionestraat opgehaald door hun juf. De ouders lopen dus niet mee naar binnen.

De kinderen van klas 3 t/m 6 mogen vanaf 8.20 uur zelfstandig naar binnen lopen.
We starten om 8.30 uur met de lessen, dus kom op tijd!


Communicatie vanuit school naar de ouders/AVG

Wij communiceren met ouders vanuit school via de communicatieapp Parro en/of emails vanuit ParnasSys. Wanneer uw kind is ingeschreven wordt u toegevoegd door de klassenleerkracht aan Parro. Als ouder moet u dan wel de Parro app downloaden vanuit de Apple App Store of de Google Play Store en uw account activeren. Er is tevens een webversie van Parro beschikbaar voor de computer. Deze is te vinden op talk.parro.com.

Als ouder heeft u het recht om aan te geven of uw kind op de foto mag of niet en waar die foto's geplaatst mogen worden. Zo kunt u in Parro aangeven dat foto's van uw kind bijvoorbeeld niet op Facebook mogen staan, maar mogelijk wel via Parro gedeeld mogen worden met de eigen klas. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind.

De Parro app is weer vernieuwd. U kunt op de website van Parro vinden hoe alles werkt.https://www.parnassys.nl/nieuws/parro-2-0-informatie-voor-oudersJudolessen en gymlessen

Vanaf donderdag 7 september starten de judolessen voor klas 1 t/m 4 gegeven door de judoka juf Linda, in de gymzaal aan de Saturnusstraat. Klas 4 zal deze dag nog niet meedoen vanwege een uitje. Er zijn in totaal 6 judolessen tot de herfstvakakantie. Judo draagt veel bij aan de ontwikkeling van de kinderen en helpt bij de groepsvorming, zeker in de eerste weken van het schooljaar.

De gymlessen voor klas 1 t/m 4 starten na de herfstvakantie.

Klas 1 op woensdag, klas 2 en 3 op donderdag.

Klas 4, 5 en 6 hebben op dinsdagen gymlessen van juf Jelleke. Let op: de eerste gymles is meteen op dinsdag 5 september voor klas 4, 5 en 6.


Regeling euritmieschoenen 2023-2024

Voor de euritmie- en volksdanslessen zijn euritmieschoentjes nodig met een stroeve zool.

Voor de kleuterklassen zijn gekleurde euritmietjes aangeschaft door school. Ze hebben verschillende kleuren, per maat.

Aan het begin van het jaar wordt bij iedereen gepast en zonodig individueel door het jaar heen. Aan de ouders van elke nieuwe eerste klas wordt eenmalig een bedrag van 19 euro gevraagd, waarmee de kinderen de hele onderbouw door euritmieschoenen krijgen aangemeten. Dit zijn gewassen en gebruikte euritmietjes en anders nieuwe. Iedere ouder betaalt op deze manier evenveel. Het is eenvoudiger, eerlijker en veel minder bewerkelijk dan ons vorige systeem.

De MR heeft ingestemd met deze manier van financiering en verdeling.

Als u als eerste klas ouder besluit om niet mee te doen met deze regeling, wilt u dan zorgen dat de schoentjes van uw kind een stroeve zool hebben (geen leren zool) en dat u ieder jaar in de gaten houdt of de euritmieschoentjes nog passen.
De kleuterklassen en klas 1 hebben op dinsdagen euritmie van juf Susanne (vanaf dinsdag 12 september) en de klassen 2 t/m 6 vanaf maandag 11 september van meester Sjaak.

Binnenschoenen

We hebben op school drie prachtige avontuurlijke en natuurlijke schoolpleinen met veel onverharde delen. De vloeren in de klassen zijn kwetsbaar en hebben te lijden als we er met ‘zanderige’ schoenen over lopen. I.v.m. de hygiëne en schoonmaak houden we het zand liever buiten de klassen. De kinderen brengen van thuis stevige binnenschoenen mee naar school, met stroeve zolen. Wilt u nagaan of de binnenschoenen nog passen?

Leermiddelen

Leermiddelen waarmee kinderen werken in de klassen worden uiteraard door school verstrekt. In klas 1 krijgen alle kinderen een kleurenassortiment Stockmar potloden, voorzien van hun naam. Deze potloden zijn wat dikker (triple-grip), handig voor de jongere kinderen. Ze krijgen ook een kleurenassortiment Stockmar krijtjes (blokjes en stiftjes) en een etui of doosje om deze in te bewaren. In klas 1 krijgen alle kinderen een schaar, met de naam erop. Deze gaat de hele schooltijd mee. Iedere leerling krijgt elk jaar een grijs potlood en een gum. In klas 3 krijgen de kinderen een vulpen. Vullingen hiervoor worden door school verstrekt. In klas 4 krijgen de kinderen een doosje met 12 kleuren Filiakrijt en een doosje met (dunnere) kleurpotloden. Het is de bedoeling dat de kinderen hun hele basisschooltijd met deze materialen doen. Indien er materiaal kwijtraakt is het aan de ouders om dit aan te vullen.
Dit kan via de klassenleerkracht worden aangeschaft.


Verkeersveiligheid

Voor de Mercuriusstraat en Raadhuisstraat geldt dat we verzoeken om uw kind het liefst lopend of met de fiets naar school te brengen.

Het is niet toegestaan in verband met ieders veiligheid om op de stoep te fietsen of de binnenbocht te nemen van Dionestraat naar Mercuriusstraat v.v.

Komt u wel met de auto, parkeer die dan in de parkeervakken van de Mercuriussstraat.

Blijf niet midden op straat staan om uw kind uit te laten stappen. Er is een schoolzône, dus stapvoets rijden. Uw auto niet parkeren in de Dionestraat! Dit geldt voor de ouders van klas 1 en 2. Het is daar te krap en het geeft overlast.

In de Raadhuisstraat zijn weinig parkeerplekken, daar vragen we u om niet precies voor de ingang te parkeren, wél wat verderop in de straat, of liever nog op het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw. En in geen geval voor de uitritten van bewoners.

Er dient stapvoets gereden te worden (15 km per uur) in de Mercuriusstraat en Raadhuisstraat wanneer de kinderen van en naar school gaan. De schoolzône herinnert u hieraan.

Dank voor uw medewerking!