Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 03-06-2022Nieuw

Nieuwsbrief 9

Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,


Op vrijdag 3 juni vieren we ons Pinksterfeest, de kleuters dansen vanaf 8.30 u op het eigen natuurspeelplein aan de Raadhuisstraat. Kleuterouders zijn welkom om te kijken, maar wel graag achter de heg en niet op het schoolplein, omdat er anders te weinig ruimte is voor de kleuters en hun juffen om te dansen. Een klein orkest van ouders begeleidt de dansen.
Om 11.15 uur is het Pinksterfeest van klas 1 t/m 6, ook hierbij zijn ouders welkom om te komen kijken. Klas 6 zal de linten van de meiboom traditiegetrouw weer invlechten, ze hebben flink geoefend! Het duurt tot ongeveer 12.30 u.
Het is fijn als alle kinderen in witte of lichtgekleurde kleding op school komen.
We hebben gewone schooltijden, dus ook middagschool voor klas 3 t/m 6.

Alvast een fijn pinksterweekend toegewenst.
We verwachten de kinderen op dinsdag 7 juni weer (op tijd!) op school.

Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp


AGENDA

Vrijdag 3 juni Pinksterfeest kleuters 8.30 u Raadhuisstraat (ouders welkom)
Klas 1 t/m 6 11.15 uur plein Mercuriusstraat (ouders welkom) gewone schooltijden
Maandag 6 juni tweede pinksterdag, kinderen vrij

Dinsdag 7 juni hockeyclinic klas 4, 5 en 6

Dinsdag 7 juni ouderavond klas 6

Woensdag 8 juni klassenouderoverleg zaal Mercuriusstraat 8.30 - 9.30 u
Donderdag 9 juni schooljudo klas 1 t/m 3
Vrijdag 10 juni schoolreisje/juffendag kleuterklas 2 (juf Greta en juf Tjitske)
Maandag 13 juni schoolreisje klas 4 Artis
Maandag 13 juni MR vergadering
Dinsdag 14 juni Samba Salad klas 4, 5 en 6
Dinsdag 14 juni studiemiddag team (kinderen vrij vanaf half 1)
Donderdag 16 juni schoolfotograaf
Maandag 20 juni - donderdag 23 juni Kamp klas 6 Santpoort Zuid
Dinsdag 21 juni Samba Salad klas 1
Woensdag 22 juni Samba Salad klas 2, 3
Woensdag 22 juni schoolreisje/juffendag kleuterklas 3 (juf Riemie en juf Saskia)
Donderdag 23 juni schooljudo klas 1, 2 en 3
Vrijdag 24 juni Sint Jansfeest (zie bericht over de vergunning)
Vrijdag 1 juli schoolreisje/juffendag kleuterklas 1 (juf Natasja en juf Piroska)
Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli Sterrenweek (portfoliopresentaties)
Dinsdag 5 juli schoolreisje klas 3 Zuiderzeemuseum
Donderdag 7 juli schooljudo klas 1, 2 en 3
Woensdag 13 juli afscheidsfeest klas 6
Donderdag 14 juli Gouden Poort 12.00 u (kleuters die naar klas 1 gaan)
Vrijdag 15 juli laatste schooldag (afscheid klas 6)

Workshops Samba Salad

Op dinsdag 14 juni hebben klas 4, 5 en 6 de workshop Afrikaanse Percussie van Samba Salad. Op dinsdagmiddag 21 juni heeft klas 1 een workshop en woensdag 22 juni hebben klas 2 en 3 deze workshop: een muzikaal avontuur op reis door de Afrikaanse savanne.

We bieden dit aan in het kader van Cultuureducatie en bekostigen het van de Cultuurgelden die wij als school ieder jaar ontvangen. De cultuurgelden worden ook besteed aan de coaching van leerkrachten door onze dramadocent Saskia Jelsma, bij de vormgeving van de toneelstukken.


Klas 3 metselde deze week een muurtje op het kleine plein bij de speelheuvel in het kader van de periode huizenbouw. Het kan bijvoorbeeld een toonbank zijn of keukenaanrechtje voor het spel van klas 1 en 2. Iemand van de gemeente Alkmaar heeft meegekeken naar de plek i.v.m. veiligheid en heeft het goedgekeurd.Avondvierdaagse 16 mei t/m 19 mei

Ongeveer 30 kinderen van De Sterrenzanger liepen mee dit jaar, de vlag van onze school prominent op de voorgrond! Dank aan de ouders die dit samenlopen spontaan hebben geregeld.Pinkstervogels geschilderd door klas 1

Pinksterfeest vrijdag 3 juni

Het pinksterfeest voor de kleuters is op vrijdag 3 juni om 8.30 uur op het plein aan de Raadhuisstraat. Ouders mogen aanwezig zijn achter de hekjes. De kinderen dragen witte of lichtgekleurde kleding. Ook de onderbouwklassen 1 t/m 6 vieren het pinksterfeest op vrijdag 3 juni om 11.15 uur op het plein. Ouders mogen aanwezig zijn op het plein. Het feest duurt ongeveer tot 12.30 uur, het zou zelfs nog kunnen uitlopen, want we doen veel dansen dit jaar o.l.v. de volksdansjuf.


Sint Jansfeest vrijdag 24 juni

Wij hebben vergunning gekregen van de gemeente Alkmaar om ons zomerfeest, het Sint Jansfeest, te mogen vieren op het speelveld aan de Munnikenweg!
Na twee jaar een alternatief zomerfeest te hebben gevierd is het weer mogelijk.
Dit feest is bedoeld voor de kinderen van klas 1 t/m 6 en hun ouders.
We hebben vergunning gekregen voor een picknick, volksdansen met onversterkte muziek en het maken van een klein vuur, met een strikt vuurprotocol.
Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen.

We hebben hulp nodig van ouders, met name de ouders van klas 5 die het feest traditiegetrouw organiseren.
Herhaalde oproep: Het zou fijn zijn als er vanuit de ouders iemand zich meldt die werkt bij de vrijwillige brandweer en aanwezig kan zijn tijdens het feest (24 juni 16.15 u - 19.00 u)
Of misschien kent u iemand? Graag laten weten!


Op tijd op school komen! (herhaald bericht!)

Om 8.25 uur worden de kinderen op school verwacht, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de lessen! De kinderen van klas 3 t/m 6 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Het is niet de bedoeling dat ze ná 8.30 uur de school binnenlopen! Dan is de les begonnen en is uw kind te laat. Klas 1 en 2 gaan in een rij naar binnen. En de kleuters worden overgedragen aan de juffen bij de drie hekjes. Ook hier is de starttijd 8.25 uur.


Schoolfotograaf

Op donderdag 16 juni komt de schoolfotograaf. Hij maakt klassenfoto's en individuele portretfoto's. Geen broertjes- en zusjesfoto's. Via school krijgt u een kaartje met inlogcode, u kunt daarmee de foto's digitaal bestellen. Als u dit op tijd doet, kunnen wij de foto's via uw kind mee naar huis geven. Na een bepaalde datum kan dat alleen nog via de post, daar komen dan portokosten bij.


Binnengekomen berichten:


Vlinderboom-opschool

Nieuwsbrief van De Vlinderboom-opschool met een verslag van de meivakantie.

Klik hier voor de nieuwsbrief.


Passend Onderwijs: het oudersteunpunt

Het Oudersteunpunt is sinds 2019 dé plek waar ouders informatie kunnen vinden over alles wat te maken heeft met passend onderwijs en extra ondersteuning voor hun kinderen. Waar ouders elkaar ontmoeten, sparren en verbinding maken. Nieuw is het buddyproject: een palet aan ervaringen, erkenning en herkenning. In het leven geroepen voor ouders die willen praten met andere ervaringsdeskundigen.

In deze video wordt uitgelegd hoe het Oudersteunpunt is opgericht.

Wil je graag persoonlijk contact? Neem dan contact op met Eva Schmidt – Cnossen via e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl of bel 06-30 38 33 32


Euritmietherapie open ochtend 11 juni 9.30 u- 12.00 u

toegang gratis

Omdat er steeds meer interesse is in de euritmietherapie, maar men veelal niet zo goed weet wat dit inhoudt, bied ik, Sjaak Groot, deze open ochtend aan. Euritmietherapie helpt bij nagenoeg alle klachten bij jong en oud. Bij kinderen bijvoorbeeld: lichamelijke klachten, gedragsproblematiek, AD(H)D, concentratie/leerproblemen, hoog sensitiviteit etc.

Klik hier voor meer informatie.


Buitenspeeldag woensdag 8 juni Groene Hart Oudorp 14.00 u

Klik hier voor meer informatie.