Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 13-05-2022

Nieuwsbrief 8

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Na twee weken meivakantie zijn we op volle kracht gestart deze week. We gaan samen een
periode van 10 weken in tot de zomervakantie, waarin heel wat activiteiten op stapel staan. Een bijzondere periode van het schooljaar met toneelstukken, Pinksterfeest en Sint Jan, schoolreizen, kamp klas 6, Gouden Poort oudste kleuters, evaluaties, afrondingen, afscheid en nieuw begin!

Donderdag 12 mei is er weer een judo-lessenserie gestart van 6 keer voor klas 1, 2 en 3. In de herfst van 2021 was de eerste lessenserie. Judoleraar is Linda Klaver.

De kinderen leren tijdens de judo omgaan met weerstand; samenwerken; coördinatie en lenigheid; zelfvertrouwen opbouwen en grenzen aangeven. Maar bovenal geeft het de kinderen veel plezier! Eén van de speerpunten van het vrijeschoolonderwijs is bewegingsonderwijs, in samenhang met de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen. Dit schooljaar konden en kunnen we door de extra gelden vanuit de overheid gevarieerder bewegingsonderwijs bieden aan de kinderen , zoals judo, volksdansen, kennismakingssportlessen en de circusdag. Naast natuurlijk de wekelijkse euritmie, gymlessen, bewegende klassen, bewegend rekenen/taal en...spelen op de natuurspeelpleinen!


Ook komend schooljaar krijgen we subsidie om te werken aan de "achterstanden" die zijn ontstaan in de lockdownperiodes. We evalueren met het team wat de interventies de kinderen dit schooljaar hebben gebracht en waar we mee door willen gaan; de MR heeft hierin inspraak. De notulen van de vorige MR vergadering vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief, evenals de notulen van het klassenouderoverleg van 20 april j.l.


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 16 t/m donderdag 19 mei Avondvierdaagse Alkmaar
Woensdag 18 mei eerste regenboogles klas 4 (zie nieuwsbrief 7)
Donderdag 19 mei schooljudo klas 1, 2 en 3
Vrijdag 20 mei oefenen pinksterdansen klas 1 t/m 6
Dinsdag 24 mei karate kennismakingsles klas 4, 5 en 6
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei Hemelvaart; kinderen vrij

Dinsdag 31 mei ouderavond klas 2

Vrijdag 3 juni Pinksterfeest onderbouw 11.15 uur plein Mercuriusstraat (ouders welkom) Kleuters op het eigen plein aan de Raadhuisstraat
Maandag 6 juni tweede pinksterdag, kinderen vrij

Woensdag 8 juni klassenouderoverleg zaal Mercuriusstraat 8.30 - 9.30 u
Donderdag 9 juni schooljudo klas 1 t/m 3
Vrijdag 10 juni schoolreisje kleuterklas 2
Dinsdag 14 juni studiemiddag team (kinderen vrij vanaf half 1)
Donderdag 16 juni schoolfotograaf
Vrijdag 24 juni Sint Jansfeest (zie bericht in deze nieuwsbrief)

Lente in de kleuterklassen en op het kleuterpleinVakantieregeling 2022-2023

De vakantieregeling voor komend schooljaar is goedgekeurd door de MR.


Vakantieregeling 2022-2023

Herfstvakantie 17-10-22 t/m 21-10-22

Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-23

Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-23 t/m 19-05-23

Tweede pinksterdag 29-05-23

Zomervakantie 24-07-23 t/m 01-09-23


Studiedag Ithaka : vrijdag 30 september 2022

Alkmaars Ontzet valt in het weekend

Studiemiddagen team ma 14-11-22, do 26-01-23, di 13-06-23

Vrije middagen 29-08-22; 5-12-22 en 21-7-2023

Personeelsuitje 30-06-23


Ambachten in klas 3 (werken met wol) Boerderijbezoek, wol meegenomen.

De wol is door de kinderen gewassen, gedroogd (zie foto's), daarna gekleurd, gekaard en ... spinnen volgt nog!


kaarden

Op tijd op school komen!

Om 8.25 uur worden de kinderen op school verwacht, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de lessen! De kinderen van klas 3 t/m 6 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen komen. Het is niet de bedoeling dat ze ná 8.30 uur de school binnenlopen! Dan is de les begonnen en is uw kind te laat. Klas 1 en 2 gaan in een rij naar binnen. En de kleuters worden overgedragen aan de juffen bij de drie hekjes.

Vandalisme amfitheater

In de meivakantie is het zo zorgvuldig en mooi gemaakte straatwerk in het amfitheater voor een groot deel vernield: heel veel stenen zijn eruit gehaald. Onze conciërge heeft de stenen er zo goed mogelijk weer ingelegd, maar afgelopen week gebeurde het opnieuw. Welke ouders wonen dichtbij school en willen af en toe langs school lopen om te kijken of er weer een "hanggroep" op ons schoolplein is? We hebben de wijkagent gebeld of de politie weer vaker kan surveilleren.

Pinksterfeest vrijdag 3 juni

Het pinksterfeest voor de onderbouwklassen 1 t/m 6 is op vrijdag 3 juni a.s. De start is om 11.15 uur op het plein. Ouders mogen aanwezig zijn. Het feest duurt ongeveer tot 12.30 uur, het zou zelfs nog kunnen uitlopen, want we doen veel dansen dit jaar o.l.v. de volksdansjuf. De kleuterouders ontvangen een brief van de kleuterjuffen over het Pinksterfeest.


Formatie 2022-2023

De brief met de informatie over de bezetting voor komend schooljaar komt vlak voor de Hemelvaartvakantie.


Sint Jansfeest vrijdag 24 juni

Als school hebben we een vergunning aangevraagd bij de gemeente Alkmaar om het speelveld aan de Munnikenweg te mogen gebruiken voor ons Sint Jansfeest voor klas 1 t/m 6. In 2019 hebben we St Jan voor het laatst gevierd op deze locatie. Er is het één en ander veranderd bij het verkrijgen van de vergunning. De regels zijn aangescherpt. Er is een beduidend strenger vuurprotocol en er mag geen alcohol door ouders worden gedronken tijdens het feest. We wachten op bericht van de gemeente óf we vergunning krijgen. Mocht het door kunnen gaan, dan hebben we veel hulp nodig van met name ouders van klas 5 (traditiegetrouw helpen zij mee om het feest te organiseren). Het zou fijn zijn als er vanuit de ouders iemand zich meldt die werkt bij de vrijwillige brandweer en aanwezig kan zijn tijdens het feest (24 juni 16.15 u - 19.00 u) Of misschien kent u iemand? Graag laten weten!

Als we geen vergunning krijgen, zullen we een alternatief Sint Jansfeest organiseren.


Binnengekomen bericht van de GGD

Informatie bestemd voor de ouders van kinderen die in 2011 geboren zijn.

De ouders van deze kinderen hebben een uitnodiging ontvangen voor een onderzoek bij de doktersassistente van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Deze onderzoeken zijn op dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei op het

Centrum voor Jeugd en Gezin , Merwedestraat 4 in Oudorp.

Mocht u niet kunnen komen op de afspraak of geen gebruik willen maken hiervan: wilt u dat dan tijdig aan de GGD (telefoonnummer staat in de brief) laten weten?

Bericht van Sjaak Groot, onze euritmist:

Beste ouders, Van harte stuur ik u onderstaande aankondiging van een euritmievoorstelling op 14 mei a.s. in Schagen door. Deze groep jonge euritmisten heb ik in een eerder programma gezien… wervelend, afwisselend, fris…een prachtige ervaring! Een buitenkansje om zo dichtbij euritmie op de planken te bewonderen. Het is ook voor kinderen. In de toelichting hieronder staat vanaf 6 jr, ikzelf zou eerder denken vanaf ongeveer 8 jr.
Van 16.00 tot 17.00 in Schagen.
Voor verdere info en tickets, zie deze link.

Euritmietherapie voor kinderen

Euritmietherapie werkt diep in op het kind en helpt bij vele problemen zoals: dyslexie, concentratie- en leerproblemen, gedragsproblemen, houdingsproblemen, hypersensitiviteit, AD(H)D, stoornissen in het autistisch spectrum, psychische problemen zoals angsten en onzekerheid, etc. Maar ook bijvoorbeeld als het kind vaak verkouden is, al dan niet met oorpijn. Ook voor volwassenen is bij de allermeeste klachten deze therapie een grote hulp.

De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden de euritmietherapie. Zie voor verdere info:www.euritmietherapie.nl

Voor vrijblijvende informatie: 06-21500853 Meester Sjaak

Euritmietherapeut, fysiotherapeut(niet praktiserend) en euritmiepedagoog

Binnengekomen bericht

Op zondagmiddag 29 mei om 15.00 u wordt in de Ruïnekerk in Bergen door het Bergens koor Radoejsja en een gelegenheidsorkest het Armeens oratorium uitgevoerd. Voor meer informatie, klik hier.