Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 29-06-2023Nieuw

Nieuwsbrief 8

Beste ouders/ verzorgers van De Sterrenzanger,


Dit is de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2022-2023.

We gaan nog 3 weken tegemoet met o.a. picknicken met de 3 kleuterklassen, een boerderij-uitje en kunstproject van klas 4, Hapskamp voor klas 5, Eindkamp voor klas 6, de Sterrenweek, Eindtoneel van klas 6 en workshops van Samba Salad.
Klas 6 heeft natuurlijk ook nog het eindfeest.

De ouders van klas 6 zijn van harte uitgenodigd om bij het afscheid van klas 6 op vrijdag 21 juli aanwezig te zijn, van 8.30 u tot ongeveer 9.15 u. Na afloop kunt u op het plein een kopje koffie of thee drinken.

We willen alle ouders die op welke manier dan ook hebben geholpen het afgelopen schooljaar, heel hartelijk danken.

Uw steun en hulp is van onschatbare waarde om samen te zorgen voor een bloeiende school! We kijken terug op een heel fijn jaar!


Met vriendelijke groet, mede namens het team,


Mieke TolkampAGENDA

Vrijdag 30 juni alle kinderen vrij; het team heeft een (cultureel) uitje

Maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli Sterrenweek (rooster: zie deze nieuwsbrief)

Dinsdag 4 juli klas 4 gaat naar 'boer Bram' en doet mee met een kunstproject

Woensdag 5 juli kleuterklas 1 picknick op het plein 12.00 u- 13.00 u

Ma 3 juli t/m 6 juli Kamp klas 6
Woe 5 juli t/m 7 juli Hapskamp klas 5
Maandag 10 juli open euritmieles klas 5
Woensdag 12 juli kleuterklas 2 picknick op het plein 12.00 u- 13.00 u
Donderdag 13 juli Ouderavond nieuwe eerste klas 19.00 u inloop, 19.15 uur start
Maandag 17 juli workshop Samba Salad 'klas 4, 5 en 6 Braziliaanse samba percussie
Dinsdag 18 juli workshop Samba Salad
klas 1, 2 en 3 "trommel met rommel'

Woensdag 19 juli kleuterklas 3 picknick op het plein 12.00 u- 13.00 u
Donderdag 20 juli 12.00 uur Gouden Poort oudste kleuters (geen middagschool kleuters)
Vrijdag 21 juli Afscheid oudste kleuters en klas 6 8.30 u tot 10.00 uur (de jongste kleuters zijn al vrij)
Zomervakantie ma 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

De vakantieregeling 2023-2024 vindt u in nieuwsbrief 6 of op onze website bij vakanties.


Laatste schooldag

Vrijdag 21 juli ronden we het schooljaar af. We verwachten de kinderen om 8.25 uur op school. Om 10.00 uur zijn alle kinderen vrij (ook de oudste kleuters) en begint de zomervakantie. Klas 6 neemt afscheid van de Sterrenzanger en zwermt uit; de oudste kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd en gaan na de zomervakantie naar klas 1.

Het afscheid van de zesdeklassers is buiten in het amfitheater.

De ouders van klas 6 mogen gaan staan/zitten op de bovenste ring of aan de zijkanten van het amfitheater.

Traditie is dat elk kind uit klas 1 t/m 5 op de laatste schooldag en (onverpakte) bloem meeneemt.

Van deze bloemen worden kleurrijke boeketten gemaakt voor de leerlingen van klas 6.

Bij het afscheid worden deze boeketten door leerlingen uit verschillende klassen aan de zesdeklassers gegeven.
We vragen u daarom om op vrijdagochtend 21 juli uw kind (van klas 1, 2, 3, 4 en 5) een bloem mee naar school te geven. In de gang staan emmers klaar waar de kinderen de bloemen in kunnen zetten, zodat we feestelijke afscheidsbossen kunnen maken voor alle zesdeklassers!Start schooljaar 2023-2024

Maandag 4 september 8.25 u - 12.30 u eerste schooldag (korte dag) voor klas 1 t/m 6
De kleuters zijn maandag 4 september nog vrij, zodat de kleuterjuffen bij het inzingen van de nieuwe 1e klas kunnen zijn.

De ouders van de nieuwe eerste klas zijn welkom bij het inzingen van de eerste klas vanaf 8.40 uur in het amfitheater tot ongeveer 9.15 uur
Dinsdag 5 september gewone schooltijden voor kleuters en klas 1-6


NB donderdag 21 september algemene ouderavond 19.30 u - 21.30 u over digitale geletterdheid met Freek Zwanenberg in de gymzaal van de Rudolf Steinerschool.Schoolfotograaf

Op donderdag 22 juni heeft de schoolfotograaf klassenfoto's en individuele portretfoto's gemaakt. Via uw kind heeft u een kaartje met inlogcode gekregen, u kunt daarmee de foto's digitaal bestellen. Als u dit op tijd doet, kunnen wij de foto's via uw kind mee naar huis geven. Na een bepaalde datum (zie kaartje) kan dat alleen nog via de post, daar komen dan portokosten bij.


Leerlingen Heliomare College Alkmaar

We zijn sinds deze week een samenwerking gestart met het Heliomare College Alkmaar, locatie Amstelstraat. Dit is voortgezet speciaal onderwijs. Een groepje van ongeveer 8 leerlingen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar komt 1x in de 14 dagen helpen met het onderhoud van onze natuurspeelpleinen. Zij worden begeleid door hun docent Groen en een stagiair. Woensdag 27 juni kwamen ze voor het eerst. Ze hebben het amfitheater onkruidvrij gemaakt, gesnoeid en geveegd. In de pauze deden twee leerlingen van het Helimare College mee met voetbal met klas 4, 5 en 6. We zijn heel blij met de samenwerking! We hopen dat er een mooi contact opgebouwd wordt tussen de leerlingen van beide scholen tijdens deze momenten van samenwerking.


Huizenbouwperiode klas 3

Klas 3 heeft o.l.v. de firma Pronk (via de vader van Fien) een muurtje gemetseld op het kleine plein aan de Dionestraat in het kader van de huizenbouw. Op vrijdag 23 juni was de opening!Sterrenweek Week 3 tm 7 juli Portfoliopresentaties

· Klas 1 donderdag 6 juli half 9

· Klas 2 donderdag 6 juli half 9

· Klas 3 woensdag 5 juli half 9

· Klas 4 vrijdag 7 juli half 9

· Klas 5 maandag 3 juli half 9


Als u niet kunt op de datum en tijd die geldt voor de klas van uw kind, kan ook een opa/oma, vriend of grotere broer of zus komen. Het is fijn als er voor ieder kind iemand komt.

Lukt dit niet, maak dan een afspraak met de leerkracht voor een ander moment in die week.


Herhaling bericht:

Getuigschriften: gebruik de omslagmapjes die u vorig jaar heeft gekregen

In de Sterrenweek krijgt u ook het getuigschrift van uw kind, in een dichte envelop. Eind vorig jaar heeft u (behalve de ouders van de huidige eerste klas) een mapje gekregen als omslag voor het getuigschrift. Er zijn twee verschillende: een mapje voor klas 1-2-3 en een mapje voor klas 4-5-6. De leer- en vertelstof staat gedrukt op de mapjes met illustraties. We vragen u dit mapje weer te gebruiken voor de inlegvellen die u dit schooljaar krijgt. Klik hier voor het mapje van klas 1-2-3. Klik hier voor het mapje van klas 4-5-6. Als uw kind nu in klas 4 zit, krijgt u een nieuw mapje.Op de laatste schooldag krijgt uw kind de eigen spreuk mee in een envelop.


Sint Jansfeest vrijdag 23 juni

Picknick, volksdansen o.l.v. een orkestje van ouders, leraren en leerlingen, samen zingen en op het laatst: springen over strobalen door klas 6, hun broers/zussen en ouders!Klas 4 kunstproject op dinsdagochtend 4 juli

De leerlingen worden uitgedaagd om samen met de kunstenaar Robert Roelink een collage te creëren. Er wordt nagedacht hoe de elementen invloed zullen hebben op dit kunstwerk. Deze collages worden gemaakt van gerecycled plastic en met tape. De collages zijn 5 bij 4 meter groot en zullen buiten tentoongesteld worden. De deelnemende kinderen zullen samen met hun familie en vrienden uitgenodigd worden om het eindresultaat van dit kunstproject te komen bekijken in hal 25.

Mist u nog een bakje of een schaal, achtergelaten op het Zomerfeest?


Overgebleven bakjes en schalen van het Sint Jansfeest van klas 1 t/m 6 liggen te wachten op hun eigenaar.

Graag z.s.m. ophalen in de keuken van het gebouw aan de Mercuriusstraat als u iets mist. Het is al netjes afgewassen! We bewaren het t/m 7 juli, daarna schenken we het aan een goed doel.