Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Vacatures


Wij zoeken invallers, met name voor de klassen 1 t/m 6.

Mocht u interesse hebben om in te vallen en u heeft de vrijeschool pabo in Leiden doorlopen of een ander PABO diploma en interesse in het vrijeschoolonderwijs, dan kunt u contact opnemen met Mieke Tolkamp (directeur) voor een kennismakingsgesprek: m.tolkamp@desterrenzanger.nl


Bij positieve bevindingen van beide partijen neemt de schoolleiding contact op met de personeels-stafmedewerker van Ithaka. Een proefles hoort bij de procedure.


De invalpool werkt met invallers voor vier scholen in de regio: Adriaan Roland Holstschool in Bergen, Rudolf Steinerschool in Alkmaar, De Sterrenzanger in Oudorp en de Vrije School Castricum. Als u wilt invallen dan in principe op deze 4 scholen. (regio 1)


Alle vacatures worden gepubliceerd op de website van Ithaka.


https://www.vsithaka.nl/vacatures/