Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Aanmelden

Om een indruk van onze school te krijgen, bent u welkom op eén van onze informatiemiddagen.

We verzorgen in schooljaar 2023-2024 drie informatiemiddagen.
Tijd: 13.30 u - 14.45 u

Voor wie: nieuwe ouders
Waar: Mercuriusstraat 13, 1829 CE Oudorp


De data voor 2024-2025:

16-10-24

12-02-25

21-05-25

U kunt zich aanmelden voor een informatiemiddag
via administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.

De middag is bedoeld voor nieuwe ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden of dat al hebben gedaan via een voor-aanmelding en willen kennismaken met onze school. Wij gaan ervan uit dat u op de informatiemiddag komt als u een bevestiging heeft gekregen dat er plek op de middag van keuze is. Als u niet komt, graag tijdig een afmelding.


Aanmelden van uw kind(eren) verloopt via onze website. Zie kopje Contact- aanmelden.

Aanmelden voor de peuters of de BSO van de Vlinderboom-opschool, verloopt via de Vlinderboom en niet via ons.


De middag vindt plaats in de aula van het gebouw aan de Mercuriusstraat. U krijgt na de inleiding ook een rondleiding door onze twee gebouwen.


Inlezen kunt u op onze eigen website en via de website:

https://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/De procedure

Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.


N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure*.


Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is. Enkele weken voor de derde verjaardag nodigen we u uit voor een gesprek. Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan meteen tot inschrijving* worden overgegaan.


Ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt, nodigt de kleuterjuf de ouders uit voor een gesprek waarin nader kennis wordt gemaakt.


*Als er sprake is van meer belangstelling ((voor)aanmeldingen) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • kinderen die aantoonbaar voorschool hebben genoten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) op antroposofische leest geschoeid (Vlinderboom);
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind heeft daarvoor al op een vrijeschool gezeten.

Voor kinderen die aangemeld worden (via onderstaand contactformulier!) en al op een andere basisschool zitten, 1) geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en 2) gelden dezelfde 'voorrangsregels'. Kinderen die willen instromen in de klassen 1 tot en met 6, lopen altijd twee dagen mee in de betreffende klas. Alvorens vindt een kennismakingsgesprek met de ouders plaats. Ook wordt er contact opgenomen met de vorige school, na toestemming van de ouders. Na de twee dagen meelopen, nemen wij als school een besluit tot al dan niet plaatsing.


Wilt u een oriënterend gesprek aanvragen voor een eventuele zij-instroom aanmelding, vul dan onderstaand formulier in en schrijf dit bij opmerkingen. Let wel: dit is nog geen inschrijfformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Voor nieuwe ouders met kinderen onder de 4 jaar geldt: meldt uw kind aan via onderstaand formulier. U krijgt via de mail een ontvangstbevestiging.