Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

home

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen acht en half negen als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen. U kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de school: 072-5158418. Maar u kunt de ziekte van uw kind natuurlijk ook voor schooltijd melden bij de klassenleerkracht.

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de adjunctdirecteur Mieke Tolkamp. 

Klik hier voor het verlofformulier; op dit formulier staan ook de verlofregels vermeld. Voor uitgebreide informatie over de verlofregels kijkt u hier. 

 

Te laat komen (beleid) 

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. We hanteren de 3-6-9 regel op jaarbasis, op beide Alkmaarse vrijescholen. Wat houdt dit in?

We noteren het te-laat-komen op het afwezigheidsformulier dat de klassen rondgaat. Dit wordt verwerkt in onze absentenregistratie. Als een leerling 3 keer te laat komt, spreekt de leerkracht ouders daarop aan. Treedt er geen directe verbetering op, (meer dan 6 keer te laat komen) dan nodigt schoolleiding de ouders uit voor een gesprek. Blijft het te laat komen aanhouden, dan laat schoolleiding weten dat er een melding bij de leerplichtambtenaar wordt gedaan en worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. 

 

Ziekte en verlof

 

Ziekte en verlof

 

Ziekte en verlof
Ziekte en verlof
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN