Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Programma Ouderacademie 2019-2020

28 maart en 6 juni zijn niet doorgegaan. We proberen deze dagen in het voorjaar van 2021 alsnog te laten plaatsvinden, indien mogelijk i.v.m. Covid-19.

Zaterdag 12 oktober, 9.00 - 16.00 uur

Lezing Jaarfeesten door Ria van der Kruijf - Gedurende het jaar zien we heel wat jaarfeesten voorbij komen. In deze lezing komen de betekenissen van de verschillende jaarfeesten aan bod. Ieder jaarfeest is verbonden met een seizoen, heeft eigen verhalen en een spirituele betekenis.

Vilten door Natasja Dam - Werken met natuurlijk materialen gebeurt veel op de vrijeschool. Natasja Dam zal tijdens haar workshop met de ouders van de academie iets gaan vilten in het herfstthema. Kom erachter hoe leuk het is om met wol te werken en wat het met jou (en natuurlijk de kinderen op school) doet.

Schilderen met Dick Bruin - Dick Bruin, schoolleider en auteur van het boek ‘Schilderen op school’ legt uit waarom we nat-in-natschilderen op school en deelt een stukje theorie met ons. Daarnaast gaan we zelf schilderen, zodat met handen en hart ervaren kan worden wat schilderen met je doet!

Zaterdag 18 januari, 9.00-16.00 uur

Lezing Het belang van spel door Greta Vink - Jonge kinderen ontdekken de wereld en zichzelf door middel van spel. In deze lezing deelt ervaren kleuterjuf Greta Vink haar visie en inzichten op het kinderspel. Wat leert een kind door te spelen? Wat wordt er op school gedaan en wat kun je doen als ouder om het spel van jouw kind te stimuleren?

Hout bewerken door Susan Blosma - Suzan Blomsma is als leerkracht verbonden aan de Westfriese Vrije School de Parcival in Hoorn. Vrijescholen streven naar leren met hoofd, hart en handen. Tijdens het werken met hout komen de handen volop aan bod. En na de les gaat u met iets moois naar huis.

Sociale spelen door Greta Vink – In dit blok gaat het over sociale vaardigheden en weerbaar worden. Kinderen (en volwassenen) hebben elkaar nodig om op te groeien tot stabiele, sociaal vaardige mensen. We maken kennis met spel en het effect ervan voor grote kinderen.

Zaterdag 28 maart, 9.00-16.00 uur

Lezing Vertelstof en Ontwikkelingsfase door Mieke Tolkamp – De lezing van Mieke Tolkamp gaat over de ontwikkelingsfase van de kleuter t/m 12-jarige in relatie tot de vertelstof. Waarom vertellen wij sprookjes aan kleuters en in klas 1? Wat is de verhouding tussen fabels en heiligenlegendes in klas 2? En wat is de reden dat na het Oude Testament in klas 3 de mythologieën worden verteld uit de Edda (klas 4), over de Griekse goden (in klas 5), de Romeinse goden en de Middeleeuwen in klas 6? Zo kent iedere klas zijn eigen vertelstof. Op de vrijeschool is vertelstof ontwikkelingsstof voor de leeftijdsfase waarin de kinderen van die klas zich op dat moment bevinden.

Boetseren door Max van der Made – Max van der Made gaat met ons boetseren en zal daarbij ons achtergronden vertellen over waarom boetseren met was, klei en andere materialen zo’n belangrijke positie heeft in het vrijeschoolonderwijs.

Voeding door Ilse Beurskens - van den Bosch - Ilse Beurskens - van den Bosch houdt zich bezig met de vraag welke voeding past bij de hedendaagse mens. De mens die aan de ene kant wordt uitgedaagd zich bewust te zijn van zijn eigen individualiteit en van wie tevens wordt gevraagd zich te openen voor zijn omgeving: de natuur, zijn naasten en de geestelijke wereld. Tijdens de lezing ‘Denken, voelen en handelen in balans’ gaat ze in op hoe een harmonieuze maaltijd hieraan kan bijdragen. Ilse verzorgt bovendien tijdens de vier cursusdagen onze lunch, biologisch en vegetarisch.


Zaterdag 6 juni, 9.00-16.00 uur

Lezing Kennismaking met de antroposofie door Karel-Jan Tolsma -Antroposofische menskunde is een visie op de evolutie en ontwikkeling van de mens met als grondlegger Rudolf Steiner. Wie was deze wonderlijke, maar begaafde man? En hoe heeft hij de antroposofische beweging 100 jaar geleden vormgegeven? Wat is de antroposofie nu eigenlijk? In deze lezing maak je kennis met de antroposofie en hoe de antroposofische menskunde van betekenis is binnen de vrijeschool.

Vormtekenen door Peter Giesen – Het vak vormtekenen staat op het rooster van alle klassen op de vrije school. Maar wat houdt dat vormtekenen nu precies in? Peter Giessen, al 32 jaar verbonden aan het vrijeschoolonderwijs en auteur van het boek ‘Vormtekenen’ verzorgt deze les aan de hand van theorie over de vier verschillende temperamenten.

Euritmie door Carin Boonstoppel – Ook het vak euritmie roept vaak veel vragen op. Waarom wordt dat vak gegeven op de vrijeschool? Carin Boonstoppel zal ons wat meer over de achtergronden vertellen en zal ook samen met ons euritmie gaan doen.