Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

home

Peutergroep Het Zonnekind

Peutergroep het Zonnekind

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme: dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen. Het ritme ordent als het ware het leven. Vooral voor het kleine kind is ritme onontbeerlijk. Het geeft het kind zekerheid, waardoor het vertrouwen krijgt in de mensen om hem heen en in de wereld.

Op peutergroep het Zonnekind komen de peuters daarom zo veel mogelijk in een vaste groep met bekende gezichten. Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. De woensdaggroep wordt vaak benut voor kinderen die extra willen komen of die juist willen wennen.

Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij de peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De speeltijd heeft een vast ritme met een afwisselend in- en uitademend karakter.  

De openingstijden van het Zonnekind zijn van 8.15 tot 12.15 uur. De vakanties lopen synchroon met die van onze school.

Voor de peutergroep zijn er 2 inloopochtenden gepland.

Woensdag 22 november 2017 en 30 mei 2018. Voor belangstellende ouders is er vanaf 10.30-11.00 uur ontvangst in de hal met informatie, koffie/thee. En tussen 11.00-12.00 de mogelijkheid om sfeer te proeven in de klas. 

Voor meer informatie: http://www.devlinderboom-opschool.nl/locaties/sterrenzanger/peutergroep/

Inschrijven kan alleen via de website van de Vlinderboom.

Kinderen die geplaatst zijn op de peutergroep hebben voorrang op de wachtlijsten van de kleuterklassen van de betreffende twee vrijescholen Alkmaar/Oudorp. 

U moet uw kind dan wel tijdig aanmelden bij de Sterrenzanger via de website. U ontvangt daarna bericht of er plek is. 

U schrijft dus apart in bij de Vlinderboom-opschool en bij de Sterrenzanger; dit wordt niet automatisch gekoppeld. 

Vanaf 1 januari 2016 zullen peuterspeelzalen in Alkmaar niet meer bestaan. Hiervoor in de plaats zijn nu peutergroepen die onder de kinderopvang worden geschaard. Wie meer wil lezen, klik HIER. 

Telefonische informatie kan worden verkregen via de administratie van de Vlinderboom: 06 36 49 31 22 bereikbaar tijdens schoolweken op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30  

Peutergroep Het Zonnekind

 

Peutergroep Het Zonnekind

 

Peutergroep Het Zonnekind
Peutergroep Het Zonnekind
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN