Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Ouderavonden

In de loop van het jaar worden in iedere klas ouderavonden gehouden, waarop de leerkracht een beeld probeert te geven van wat er in de klas gebeurt. Ook wordt er achtergrondinformatie gegeven over het vrijeschoolonderwijs en gesproken over praktische en pedagogische onderwerpen.

Wij vinden het van groot belang dat ouders hierbij aanwezig zijn; de ouderavonden zijn een belangrijke schakel in de wisselwerking tussen onderwijs en opvoeding. U blijft bovendien op de hoogte van de ontwikkelingen van en in de klas. 

Als u verhinderd bent op de ouderavond, wilt u zich dan van tevoren afmelden bij de klassenleerkracht. 

 

 

Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN