Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. Deze groep bespreekt en adviseert bij het vaststellen of wijzigen van schoolbeleid; in een aantal gevallen heeft de MR instemmingsbevoegdheid, in andere adviesbevoegdheid. De MR vergadert zeven keer per jaar. De MR bestaat uit:

  • Mark Kaandorp (leerkracht)
  • Tineke Bruin (leerkracht)
  • Marieke van Esch (voorzitter, ouder)
  • Martine de Reuver (ouder) 
  • Lottie Jong (ouder)
  • Bettina Almstadt (ouder)
  • Annette Hermans(leerkracht) 
  • Anne Kamsma (leerkracht) 

Tenminste drie maal per jaar komt de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) bijeen, om zich te buigen over bovenschoolse onderwerpen die de scholen onder ons bestuur betreffen.

Namens De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool Alkmaar zijn er twee afgevaardigden:  

  • Wieteke van Hemert (leerkracht)
  • Soon-Duk Jonkhoff (ouder) 

 

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN