Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

home

Klas 1 tot en met 6

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur oefentijd in taal, lezen of rekenen. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Ook omgaan met computers is onderdeel van het pakket. Naast Nederlands leren de kinderen basiskennis van het Engels en indien mogelijk Duits of Frans. Later op de dag, als de concentratie afneemt, gaan de leerlingen bijvoorbeeld houtbewerken, schilderen, muziekmaken, toneelspelen, gymnastiek beoefenen en handwerken. Er vindt regelmatige toetsing en begeleiding plaats. De resultaten worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind, twee keer per jaar tijdens een 10-minuten gesprek. 

 

 

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6
Klas 1 tot en met 6
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN