Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Computeronderwijs


In onze moderne samenleving is de digitalisering niet weg te denken. Toch menen wij dat het kleine kind eerst contact moet krijgen met de levende werkelijkheid en daarna met de digitale werkelijkheid. Met het gebruik van de computer wordt daarom met terughoudendheid omgegaan. Leraren werken veel met de computer. Voor het voorbereiden en de verslaglegging (o.a.leerlingvolgsysteem) is de pc een dankbaar hulpmiddel.


Voor de hogere klassen (klas 5 en 6) maken we gebruik van computers. We werken aan een functioneel en educatief gebruik van de computer op school als tekstverwerker, informatiebron en als communicatiemiddel.


Daarnaast gebruiken we al vanaf klas 2 specifieke computerprogramma’s (apps) om het automatiseren van rekenen en lezen extra te ondersteunen. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een klassenassistent, intern begeleider of leerkracht.


Digitale geletterdheid heeft onze aandacht. Computervaardig worden, informatie kunnen opzoeken via internet, eenvoudig programmeren. Er loopt een pilot in klas 6 dit schooljaar.


In schooljaar 2019-2020 organiseren we net als vorig jaar een ouderavond Mediawijsheid voor de ouders van klas 4: Hoe zorg ik dat mijn kind op een veilige manier leert omgaan met social media? Deze avond wordt verzorgd in samenwerking met de Bibliotheek Kennemerwaard.


Daarna zullen de kinderen in klas 4 een aantal lessen krijgen van een externe deskundige in de klas over het veilig omgaan met sociale media en games.