Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Computeronderwijs


De computer speelt in ons onderwijs zeker niet de hoofdrol.

We zijn van mening dat leerlingen in de basisschoolleeftijd zich de leerstof vooral eigen moeten maken op analoge wijze via het enthousiasme van de leraar. Wij vinden bijvoorbeeld schrijfvaardigheden belangrijk en opzoekvaardigheden mogen eerst in woordenboeken en registers geoefend worden voordat het digitaal wordt opgezocht.


Echter, de aanwezigheid van digitale middelen en media in de leefwereld van kinderen is zozeer toegenomen, dat ook vrijescholen zich aan het beraden zijn op hun pedagogische verantwoordelijkheid t.a.v. digitale geletterdheid van onze leerlingen.

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen: met onze visie in gedachten kunnen we stellen dat een menselijke, wilskrachtige omgang met technologie en media dé uitdaging van de 21e eeuw is. Bewust leren werken met ICT tools is noodzakelijk. We zien het als een belangrijke taak om bij kinderen een fundament te creëren voor een bewuste menselijke omgang met technologie en media. Het werken met ICT tools gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een klassenassistent, intern begeleider of leerkracht.


Wij werken sinds schooljaar 2020-2021 met chromebooks. Die zetten we vooral remediërend in m.b.v. digitale educatieve software; maar ook voor verrijking (kinderen die meer aankunnen) én voor onze lessen computervaardigheden en mediawijsheid. Er is een werkgroep o.l.v. de intern begeleider die dit coördineert en tevens bezig is met het vormen van onze eigen leerlijn digitale geletterdheid, op basis van onze visie die stoelt op de leeftijds-en ontwikkelingsfasen van de kinderen.

We werken met de hogere klassen aan een functioneel en educatief gebruik van de computer op school als tekstverwerker, informatiebron en als communicatiemiddel.


In schooljaar 2022-2023 organiseren we wederom een ouderavond Mediawijsheid voor de ouders van klas 4 en 5: Hoe zorg ik dat mijn kind op een veilige manier leert omgaan met social media? Deze avond wordt verzorgd in samenwerking met de Bibliotheek Kennemerwaard.


Daarna zullen de kinderen in klas 4 een aantal lessen krijgen van een externe deskundige in de klas over het veilig omgaan met sociale media en games.