Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 15-04-2022Nieuw

Nieuwsbrief 7

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


We kunnen terugkijken op een heel mooi paasfeest ! Vooral op donderdag scheen de zon volop. Veel dank aan de ouders die hebben meegeholpen met alle hand- en spandiensten zoals bakken en rij-ouder zijn. We zijn heel blij met de hernieuwde verbondenheid met ouders die rondom de kinderen en de leerkrachten staan.

Woensdag j.l. vertrokken de drie kleuterklassen naar de duinen om daar paaseieren te zoeken.... daarna mochten de kleuters spelen én picknicken.

Klassen 1 t/m 6 hebben het dit jaar anders aangepakt dan voorgaande jaren; elke klas heeft een eigen locatie uitgezocht om te picknicken en op die locatie eieren te zoeken.

Klas 2 en klas 4 in Groet; klas 3 in Egmond. Klas 5 op de fiets naar het Heilooërbos.

Klas 6 verstopte voor klas 1 in het Groene Hart van Oudorp en hadden een paasontbijt in hun eigen klas. Ook had klas 1 buiten een parcours gemaakt voor klas 6 en verstopten ze chocolade eieren op het plein!


Korte berichten:

Tevredenheidsenquête: U kunt nog meedoen t/m vrijdag 22 april. De termijn is verlengd. Van onze school hebben tot nu toe 156 ouders de enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank!


MR kandidaten: Tot onze vreugde hebben 3 ouders zich aangemeld als kandidaat. Na de meivakantie stellen wij u op de hoogte van de verdere procedure.


Formatie: De formatie voor komend schooljaar is bijna rond. Wij zullen u na de meivakantie informeren hoe de formatie voor 2022-2023 eruit zal zien.


Een goed paasweekend!

Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 18 april 2e paasdag (kinderen vrij)

Dinsdag 19 april boerderijdag klas 3

Woensdag 20 april klassenouderoverleg 8.30 u- 9.30 u (is verzet)
Woensdag 20 april IEP toets klas 6
Donderdag 21 april IEP toets klas 6
Donderdag 21 april toneel klas 2

Vrijdag 22 april toneel klas 2

Vrijdag 22 april Koningspelen op eigen plein (georganiseerd door klas 5)

Meivakantie 25 april t/m 6 mei

Maandag 9 mei MR vergadering

Dinsdag 10 mei Basketbal kennismakingsles voor klas 4, 5 en 6
Donderdag 12 mei schooljudo voor klas 1, 2 en 3
Donderdag 12 mei ouderavond klas 4 19.15 u inloop
Maandag 16 t/m donderdag 19 mei Avondvierdaagse Alkmaar
Donderdag 19 mei schooljudo klas 1, 2 en 3
Dinsdag 24 mei karate kennismakingsles klas 4, 5 en 6
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei Hemelvaart; kinderen vrij

Vrijdag 3 juni Pinksterfeest
Dinsdag 14 juni studiemiddag team (kinderen vrij vanaf half 1)
Donderdag 16 juni schoolfotograaf


(palm)pasen in kleuterklassen en klas 1 (schildering)Ter herinnering:

Dinsdag 19 april Uitnodiging themabijeenkomst Stichting Vrijescholen Ithaka:

Blik op de wereld: een avond over inclusiviteit, diversiteit en intercultureel onderwijs.

Tijdens deze themabijeenkomst, georganiseerd door de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), delen we informatie over inclusiviteit en verkennen we met elkaar wat Ithaka-betrokkenen te doen hebben. We voeren een open gesprek over een wereldse blik en kansengelijkheid. Hoe geven we binnen Ithaka invulling aan de diversiteitscode? Een steeds relevanter onderwerp met inspiratie vooraf.
Aanmelden kan per mail. (zie uitnodiging)
Dinsdag 19 april 2022 • Vrije School Kennemerland, Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem (gymzaal) • Vanaf 19:30 inloop, 20:00 start, 22:00 einde.
Voor wie? Voor iedereen die bij Ithaka werkt en ouders van de Ithaka vrijescholen.

Klik hier voor de uitnodiging


Sluiertechniek geoefend in klas 6


Transparanten klas 4; eieren zoeken in de duinen, picknicken kleuterklas 1


Landingsplaats dinsdag 5 april (Ithaka)

Op dinsdag 5 april hebben we 12 geinteresseerde, potentiële leerkrachten ontvangen bij ons op school. Vanuit Ithaka waren Caroline Knoester en Marieke van Lunenburg aanwezig (resp. stafmedewerker kwaliteit en stafmedewerker secretariaat). Onze eigen juf Saar en juf Kitty hebben de rondleiding verzorgd, informatie gegeven én een fluitles! We hopen dat hier nieuwe sollicitanten uit naar voren komen, die gaan solliciteren op de vele vacatures die wij hebben bij Ithaka. https://www.vsithaka.nl/vacatures/vacature-overzicht

Er zijn verschillende routes binnen Ithaka om leerkracht te worden. Neem contact op met Margriet Zwier van P&O als u geinteresseerd bent of iemand anders weet die interesse heeft. personeelszaken@vsithaka.nl

Tijdens de rondleiding was er veel aandacht voor de bewegende klassen (parcours stond klaar) en de natuurspeelpleinen. De deelnemers waren enthousiast over onze school!Regenboogtraining klas 4

Na de meivakantie beginnen de regenbooglessen voor klas 4, in totaal 10 lessen. Deels vóór de zomervakantie en een aantal lessen daarna. De Regenboogtraining is een sociale vaardigheidstraining die op veel vrijescholen preventief wordt ingezet voor de extra ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze lessen gaan spelenderwijs en worden begeleid door een interventietrainer van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen. Meestal bieden we dit aan in klas 3, maar door corona is alles vertraagd en stonden we op een wachtlijst. Gelukkig is er nu een trainer beschikbaar. De training is een intensief traject waarbij de ouders van de klas betrokken worden. Het start met een ouderavond, waarbij naast de leerkracht, ook onze intern begeleider aanwezig is. Ouders mogen daarna bij de eerste, zesde en tiende les aanwezig zijn, zodat er een bedding ontstaat en de ouders letterlijk en figuurlijk om de klas heenstaan. Na de zomervakantie bieden we dit traject ook aan de komende 4e klas aan (nu klas 3).

IEP toets klas 6

Alle leerlingen van groep 8 (bij ons klas 6) zijn in Nederland verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen. Onze school maakt al een aantal jaren gebruik van de IEP Eindtoets, ontwikkeld door Bureau ICE. De eindtoets geeft als resultaat een advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht hebben voor 1 maart 2022 al het schooladvies gegeven. Dit schooladvies van de leerkracht is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede objectief gegeven. De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Iedere opgave betekent een nieuwe kans om te laten zien wat je kunt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkrachten van uw kind. Ook kunt u terecht op de website van Bureau ICE.