Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 25-04-2020

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

Zaterdag 25 april 2020Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,


Gisteren heeft u een brief ontvangen over onze werkwijze na de meivakantie als we weer gedeeltelijk open mogen gaan.

In deze nieuwsbrief zullen we ander nieuws belichten, zodat iedereen weer op de hoogte is.

Aan het eind van de meivakantie ontvangt u een brief over de logistiek van het brengen en halen van de kinderen en de regels vanuit het RIVM.


We wensen u een fijne meivakantie!


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampAGENDA

maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei MEIVAKANTIE

maandag 11 mei start met halve groepen (gewone schooltijden)

woensdag 13 mei klassenouderoverleg: gaat niet door

donderdag 14 mei inloopochtend nieuwe ouders: gaat niet door

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei Hemelvaartweekend (geen school)

dinsdag 26 mei studiemiddag voor het team, school tot 12.30 uur

donderdag 28/ vrijdag 29 mei Pinksteren (alternatief programma)

maandag 1 juni 2e pinksterdag (geen school)


Week 21 Hemelvaart

NB: groep A heeft in week 21 alleen op maandag 18 mei school, in verband met Hemelvaart


Verbouwing kleutergebouw


De verbouwing is in volle gang! Er zijn stofschotten geplaatst en het sloopwerk is begonnen van het binnenwerk en de plafonds. Na het frezen van de vloer wordt er vloerverwarming aangebracht en komen er dekvloeren en tijdelijke tapijttegels. Uiteindelijk komt er linoleum, zoals in de huidige situatie.

De toiletruimte t.o. het huidige peuterlokaal wordt vernieuwd en uitgebreid.

Ook komen er in de meivakantie daklichten in het huidige lokaal van de Vlinderboom én in kleuterklas 2.

Aan het eind van de meivakantie zal er een schoonmaakploeg komen van ons schoonmaakbedrijf om grondig schoon te maken. Ook de kleuter- en peuterjuffen zullen daarna in hun lokalen alles nalopen en spullen schoonmaken indien nodig, zodat de kinderen (in halve groepen) weer ontvangen kunnen worden vanaf 11 mei.

Na 11 mei gaan de bouwwerkzaamheden door.

We hebben met de aannemer afgesproken dat er zo min mogelijk overlast zal zijn voor de kleuters en peuters. Ook de veiligheid is uiteraard heel belangrijk, daar houden alle partijen rekening mee.

De oplevering zal naar alle waarschijnlijkheid in de tweede week van de zomervakantie zijn.

De laatste 2 weken van de zomervakantie zal er verhuisd worden door onze school. We hopen dat er ouders zijn die dan willen helpen. Kleuterklas 3 komt in het huidige peuterlokaal en De Vlinderboom neemt z'n intrek in het nieuwe lokaal in het midden van het gebouw. In de Mercuriusstraat zullen klas 1 en 2 naast elkaar komen, achterin het gebouw.Schoenenkastjes Mercuriusstraat en lambrisering

In de afgelopen weken heeft onze conciërge Maarten meters kunnen maken! Hij heeft schoenenkastjes getimmerd voor alle klassen, voor de schoenen/ sloffen onder de kapstokken en een lambrisering aangebracht in het hele gebouw met een andere kleur verf, daaroverheen lak die afneembaar is. Zo hopen wij de muren goed schoon te kunnen houden!


Bordtekening klas 1

Aan het eind van een van de werkdagen van Maarten maakte hij ook nog "even" een hele mooie bordtekening in klas 1.....Schoolzône

Tot onze vreugde heeft de gemeente Alkmaar ons laten weten dat ze in week 18 een schoolzône gaan realiseren in de Mercuriusstraat en Dionestraat. Klik hier voor het kaartje.

Wij zijn de enige school in Alkmaar waar het dit jaar gerealiseerd kan worden, want het is een dure aangelegenheid met een beperkt budget vanuit de gemeente. Ons verzoek om de schoolzône ook (of in plaats van de Mercuriusstraat ) in de Raadhuisstraat te realiseren kan dit kalenderjaar (nog?) niet plaatsvinden. Dat is erg jammer, want de verkeersdrukte zal daar toenemen vanwege een extra kleuterklas.


De schoolzône bestaat uit attentiepalen en wegmarkeringen. Dit is ter vergroting van de opmerkzaamheid en verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Dus vooral ook voor u als ouders!
Stapvoets rijden is heel belangrijk en daarnaast het verstandig parkeren. We zien dat veel ouders goed parkeren in parkeerhavens in de straten rondom school of hun auto iets verder weg zetten en dan naar het schoolgebouw lopen om hun kind naar school te brengen.

Echter, er is een klein aantal ouders dat de motor van de auto laat draaien en hun kind voor school afzet; met de auto midden op straat. Dit is een onwenselijke en gevaarlijke situatie! Ook vragen wij u met klem om NIET voor de uitritten van de woningen in de Raadhuisstraat te gaan staan. Sommige buren kunnen niet eens wegrijden naar hun werk in de ochtend.

Wij ontvingen daar veel klachten over.

Er is een parkeerplaats áchter de kleuterschool waar wij u verzoeken te gaan staan. Is daar geen plek meer, parkeer dan in een andere straat dan in de Raadhuisstraat. Samen zorgen we ervoor dat de overlast zo minimaal mogelijk is.
Hygiënemaatregelen


We hopen dat het lukt (als de leverancier op tijd levert) dat er vanaf 11 mei handdoekendispensers met papieren handdoeken in alle toiletunits hangen. De schoonmakers zullen elke dag extra schoonmaken (desinfecteren van tafels, deurklinken, lichtknopjes etc.) In de klassen krijgen de leerkrachten een spuitflesje met een schoonmaakmiddel op natuurbasis (dat voldoet aan de hygiënenormen) en voldoende microvezeldoekjes voor het overdag af en toe schoonmaken van oppervlaktes die veel worden aangeraakt. Daarnaast zullen we na de meivakantie weer even klassikaal aandacht besteden aan het wassen van je handen en hoe je dat hoort te doen: 20 seconden, met zeep, tussen de vingers en voor- en achterkant van de handpalmen goed wassen. Daarnaast zullen de kinderen na het buitenspelen allemaal de handen wassen.Binnengekomen berichten:


Dat het bijzondere tijden, dat hoeven wij u niet te vertellen. Dat vraagt af en toe om een kleine opsteker. Wethouder Elly Konijn deelt graag mooie verhalen.

Dat doet zij nu graag voor alle basisschoolleerlingen in Alkmaar.

Op de pagina: https://gemeente-alkmaar.foleon.com/extern/leestvoor/hetgrotegroen/ staat een boodschap voor de leerlingen, een klein stappenplannetje en het verhaal Het Grote Groen.

We hopen dat de leerlingen zo kunnen genieten van een mooi verhaal voor of tijdens de vakantie.


Gratis tips voor de meivakantie thuis


> https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Blog/corona-tips-meivakantie-thuis