Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 09-04-2021

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

9 april 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


We kunnen terugkijken op een mooi en gezellig paasfeest, dat we op donderdag 1 april met elkaar vierden. Alle hulpouders bedankt voor het bakken van de heerlijke broodjes, cake, koekjes etc. En het schilderen van de prachtige eieren!


U heeft via ParnasSys en ook via Parro de notulen gekregen van de MR; de (digitale) Medezeggenschapsraadvergadering op 17 maart jongstleden. En tevens de notulen van het (digitale) klassenouderoverleg van 8 april. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen op school.


De foto's in deze nieuwsbrief geven u weer een kijkje in de klassen!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 19 april t/m woensdag 21 april klas 5 Hapskamp
Maandag 19 april MR vergadering (digitaal)

Dinsdag 20 april en woensdag 21 april IEP eindtoets klas 6
Vrijdag 23 april Koningsspelen klas 1 t/m 6
klas 5 organiseert spelletjes voor 1-2-3
klas 4 bootcamp op het plein
klas 6 Outdoor Park Hoornse Vaart
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei Meivakantie
Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei Hemelvaartweekend
Vrijdag 21 mei Pinksterfeest
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag (vrij)
Dinsdag 1 juni Studiemiddag team; kinderen om 12.30 uur vrij
Donderdag 3 juni klassenouderoverleg 8.45 u- 9.45 u
Donderdag 3 juni schoolfotograaf

Impressie in foto's kleuterklassen, klas 1 t/m 6


Kleuterklassen in paasstemming
Pasen donderdag 1 april


klas 1 opbrengst van het zoeken naar paaseieren; klas 3 onderweg naar de verstopplek voor het zoeken; klas 6 zet het paasontbijt klaar in de eigen klas.


Eitjes, rupsen, pop, vlinders in klas 1 .... en tuinkers!klas 2 Franciscus en klas 3 boerderijperiode
toneel klas 4 "Hoe Thor zijn hamer terugkreeg" (Germaanse mythologie)


en voorbereidingen Hapskamp klas 5


Wat is "Hapskamp" ?

Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een prehistorisch dorp uit de ijzertijd. Een oase van eenvoudig leven welke voor basisschoolkinderen ouder dan 9 jaar, alléén toegankelijk is door een tijdreis te maken naar 500 voor Chr.

Het Haps is veel meer dan een schoolkamp op de Veluwe, de ambitie reikt veel verder. Het Hapsproject is opgezet als een educatief project waarbij de ontwikkeling van de mens en zijn invloed op de omgeving als uitgangspunt gebruikt wordt. In het leven in die tijd is intensief samenwerken, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en de nodige lef van het grootste belang. Het zijn deze elementen die deze tijdreis tot een onvergetelijke ervaring maken.

Na afloop zullen de deelnemers verder door het leven gaan als Hapsburgers. Zij hebben ervaren dat, wie een toekomst wil hebben zijn verleden moet kennen.

De kinderen bereiden zich op allerlei manieren voor. Ze maken o.a. hun eigen jack/tuniek, een eigen gebakken drinkpotje van klei en een zelfgemaakte houten lepel. Het kamp vindt helemaal buiten plaats. De kinderen bereiden hun eigen eten.


In totaal zijn er 4 verschillende motieven voor de wapens ter herkenning van de groepsindeling.klas 6 houtskooltekening, schildering Alpen, sneeuwklokjes