Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 28-02-2020

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

28 februari 2020

Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,

De maand maart staat al weer te trappelen van ongeduld, maar wij kijken nog even terug: Op zondag 9 en maandag 10 februari kwam storm Ciara overgewaaid. Op maandagochtend zagen we dat een boom van de buren op ons plein was gevallen... gelukkig niet op de schuur! Daarna bleek dat een hoge boom bij de klassen 4 en 5 op omvallen stond! De brandweer was snel ter plekke, maar kon er niet bijkomen. Gelukkig kwamen er al snel mensen van Stadswerk die onder het toeziend oog van veel kinderen, op veilige afstand, de boom een kopje kleiner hebben gemaakt. Wat een spannende start van de week was dat....


Op woensdag 12 februari was ons verkleedfeest. Lees in deze nieuwsbrief hoe de dag is verlopen. Op vrijdag 13 maart zal onze Grote Rekendag plaatsvinden. De kinderen van klas 1 t/m 6 zullen klassendoorbrekend allerlei rekenspelletjes en rekenopgaven maken in groepen. Op vrijdag 20 maart zijn de jaarlijkse klassenpresentaties. De kinderen van de klassen 1 tot en met 6 zullen dan iets laten zien op het podium in de zaal uit de lespraktijk. Het is heel bijzonder om te ervaren hoe de opbouw is van klas 1 - 6 , we vragen u om tussendoor niet weg te gaan, maar van begin tot eind te blijven!


En dan..... op zaterdag 4 april onze jaarlijkse voorjaarsmarkt! De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben veel hulp nodig en hopen dat veel ouders van de kleuterklassen en klas 1 t/m 6 zich gaan inzetten. De opbrengst van de markt zal dit jaar in zijn geheel worden besteed aan nieuwe toneelkleding voor alle klassen!

Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 2 maart les van brandweer klas 5
Maandag 2 maart klas 2 naar voorstelling in De Vest
Woensdag 4 maart klassenouderoverleg 8.30 uur lerarenkamer
Vrijdag 13 maart Grote Rekendag
Vrijdag 20 maart Klassenpresentaties klas 1 t/m 6 8.45 u- 9.45 u
Vrijdag 20 maart vanaf 9.30 u klas 2 pannenkoeken bakken Oudorperzand
Maandag 23 maart ouderavond 3 kleuterklassen thema leerrijpheid, locatie zaal Mercuriusstraat
Zaterdag 28 maart derde bijeenkomst Ouderacademie De Sterrenzanger
Vrijdag 3 april Palmpasen
Zaterdag 4 april Voorjaarsmarkt
Maandag 6 april Start verbouwing lokaal Raadhuisstraat
Donderdag 9 april Paasfeest
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april PasenBoom verwijderd op 10 februari

Een stoere Stadswerker klom in de boom, zaagde alle takken eraf en uiteindelijk de top en de stam.... hoewel de foto overbelicht is, kun je de Stadswerker toch traceren...

De kinderen hebben een paar dagen heerlijk kunnen spelen in de takkenbossen op het plein !

Verkleedfeest woensdag 12 februari

Op woensdag 12 februari was ons verkleedfeest. De dag begon met spelletjes en activiteiten in de klassen zoals ezeltje prik, sjoelen, stoelendans, mandala kleuren en koekjes bakken. Natuurlijk was het spookhuis ook te bezoeken voor de liefhebbers, verzorgd door klas 6. In de zaal was het pannenkoekenrestaurant, prima verzorgd door klas 5. Na de pauze hebben we genoten van het open podium. Klassikale optredens wisselden elkaar af; groepjes kinderen lieten hun kunsten zien, soms in groepjes maar ook individuele kinderen. Van raadsels tot acrobatiek, van spelen op harp en viool, tot breakdance, van gedichtjes tot balspel. We hebben genoten!


Klassenpresentaties 20 maart

Op vrijdag 20 maart zijn onze klassenpresentaties. Dan zullen de kinderen van klas 1 t/m 6 zich presenteren op het podium in de zaal. Ze laten iets zien uit de lessen waar ze aan gewerkt hebben de afgelopen tijd. Ouders van klas 1 t/m 6 zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren. We starten om 8.45 uur en het duurt tot ongeveer 9.45 uur. De presentatie is voor ouders die in de gelegenheid zijn om te blijven en tot het eind te kijken. Het is voor ons heel storend als de zaal langzaam leegloopt zoals vorig jaar. De opbouw van klas 1 t/m 6 is echt heel mooi om te zien!

De kinderen kunnen ook naar elkaar kijken, dat doen we op donderdag 19 maart.
Voorjaarsmarkt zaterdag 4 april

De organisatoren van de voorjaarsmarkt doen een oproep om (naast het intekenen voor de activiteiten, wat u binnenkort via een link kunt doen) te sparen voor :

*Mooie flessen, klein en groot.

*Schelpjes ( liefst hele kleintjes)

*Gele wol voor knutselen

*Kleine cadeautjes voor de grabbelfee (liefst zelfgemaakt van natuurlijke materialen)

*Mooie spullen voor de ouderkraam of loterij


Alvast hartelijk dank!


Parkeren rondom beide schoolgebouwen

We zien dat veel ouders goed parkeren in parkeerhavens in de straten rondom school of hun auto iets verder weg zetten en dan naar het schoolgebouw lopen om hun kind naar school te brengen. Dat stellen wij op prijs!

Echter, er is een klein aantal ouders dat de motor van de auto laat draaien en hun kind voor school afzet; met de auto midden op straat. Dit is een onwenselijke en gevaarlijke situatie! Wij verzoeken u met klem om dit niet (meer) te doen!Verbouwing lokaal Raadhuisstraat

Momenteel zijn er elke week gesprekken gaande tussen schoolleiding en kleuterjuffen van De Sterrenzanger, De Vlinderboom, architect, adviesbureau én uiteraard de aannemer over de op handen zijnde verbouwing! Dit doen we om zo goed mogelijk af te stemmen over de fasen van de verbouwing en over de inrichting van de gedeelde ruimtes. We sturen samen op zo min mogelijk overlast voor de peuters en kleuters en alle leidsters gedurende de verbouwing. Op maandag 6 april, zo is nu de verwachting, zullen de werkzaamheden starten met het rooien van twee bomen (wij zetten weer nieuwe ervoor terug op een andere plek in de kleutertuin); met grond- en heiwerk (het heiwerk lukt in één middag en vindt na schooltijd plaats); en het leeghalen van het huidige BSO lokaal, waar we vroeger de handenarbeidlessen verzorgden. In de meivakantie zal dan het sloopwerk gebeuren; aanbrengen vloerverwarming in de hal; aanpassen van de toiletruimtes voor de kinderen; zodat deze na de meivakantie weer te gebruiken zijn. Na de meivakantie gaan de bouwwerkzaamheden door zoals het plaatsen van daklichten, loodgieterswerk etc. De oplevering is hopelijk aan het eind van de eerste week van de zomervakantie. We houden u op de hoogte! De Vlinderboom komt binnenkort met een bericht over de BSO vanaf 6 april tot de zomervakantie.


Winterwerk uit klas 3


Workshop handgebarenspelen en kringspel

Op maandag 30 maart geeft Anne Schol een workshop op vrijeschool De Sterrenzanger (locatie Raadhuisstraat 3 in Oudorp).

Anne Schol is oud-kleuterleerkracht en docente kleuterpedagogiek op de vrijeSchoolPABO te Leiden.Tijdens deze avond leer je door te doen meer over handgebarenspelen en ga je naar huis met een goedgevulde rugzak vol handgebarenspelen rondom het thema lente en Pasen.

De kosten voor de workshop zijn 15€ per persoon, inclusief reader met alle versjes.

De avond duurt van 19.30 u -21.30 uur.

Opgeven kan via email: schol.a@hsleiden.nl

Voor meer informatie neem vooral contact op.


Ingezonden bericht:

Handvatten voor integratieve meditatie

Cursus op de Rudolf Steinerschool in Alkmaar door Willem Daub.

Cursusdata 20/21 maart, 3/4 april en 17/18 april 2020.

Voor meer informatie, klik hier.
Ingezonden bericht van GGD Hollands Noorden.


Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. GGD Hollands Noorden ontvangt dagelijks diverse vragen en geeft advies.

Nu geen maatregelen nodig

Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. Of scholen en kinderdagverblijven die niet goed weten of een kind die in China is geweest (of een ander gebied waar het coronavirus is vastgesteld) gewoon kan komen of juist misschien beter thuis kan blijven.

In Nederland is op dit moment (3 maart 2020) niet nodig om extra maatregelen te nemen op scholen en kinderopvang. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Kinderen kunnen dus gewoon naar school en naar de kinderopvang. Op het moment dat in onze regio een besmetting van het coronavirus voorkomt en maatregelen voor uw organisatie wel nodig zijn, wordt u daarin geadviseerd.

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

• Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep

en afdrogen met een papieren handdoek.

• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes.

Meer informatie

Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM en hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van uw GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl). Via de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) zijn veelgestelde vragen voor kinderopvang te vinden. Zit uw vraag hier niet tussen? Kijk dan op de vraag- en antwoordlijst van het RIVM (www.rivm.nl) of neem contact op met het landelijke informatienummer via

0800 -1351.

Communicatie GGD Hollands Noorden