Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 05-02-2021

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

vrijdag 5 februari 2021Beste ouders/ verzorgers van De Sterrenzanger,

Vandaag heeft u de richtlijnen ontvangen middels een brief over de heropening van onze school op maandag 8 februari. De brief is via Parro én via de mail verstuurd. Ons verzoek is om deze brief goed te lezen, er staat veel informatie in!

In deze korte nieuwsbrief nog een aantal mededelingen.

We wensen u een fijn weekend en hopen dat de voorspelde sneeuw voor veel speelplezier zorgt bij de kinderen!

Met vriendelijke groet,
Mieke Tolkamp


AGENDA

Woensdag 10 februari Verkleedfeest gaat niet door (zie toelichting hieronder)
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie

Belangrijk:
Maandag 1 maart en dinsdag 2 maart Migratie (digitale verhuizing) naar Microsoft tenant van Ithaka: school digitaal slecht bereikbaar.


Verkleedfeest klas 1-6

Wij hebben besloten om het verkleedfeest, dat gepland stond op woensdag 10 februari, niet door te laten gaan. De kinderen zijn dan net een paar dagen op school en moeten weer in een nieuw ritme komen. In klas 6 vinden de Citotoetsen plaats en voor klas 2 is op woensdag 10 februari geen school omdat er dan geen vervanging is. Bovendien gaat het carnaval in Nederland niet door. We overleggen als team nog over een eventueel alternatief op een later tijdstip.


Traktaties

We staan het toe dat kinderen trakteren aan de eigen klas als ze jarig zijn, mits het een traktatie is die hygiënisch verzorgd kan worden. En dat de traktatie klein genoeg is om door het kind zélf mee naar binnen genomen kan worden. We vinden een gezonde traktatie nog steeds belangrijk. De kinderen gaan de klassen niet rond, dus u hoeft geen traktatie mee te geven voor de leerkrachten. De jarige krijgt altijd een mooie kaart, die leggen we in de lerarenkamer, zodat de leerkrachten hun naam op de kaart kunnen schrijven en zo toch iedereen het kind kan feliciteren!


Luizen pluizen

Wilt u dit weekend uw kind goed controleren op hoofdluis? En als u het constateert de komende 14 dagen goed blijven kammen. Voorlopig houden wij op school geen luizencontrôle. Wilt u doorgeven aan de klassenleerkracht wanneer uw kind hoofdluis heeft. Dank voor uw medewerking.


Warm kleden

We zullen weer goed ventileren in de komende tijd. Dat betekent dat het wat kouder dan normaal is in de lokalen. Wilt u uw kind daar goed op kleden? Graag warme kleding aantrekken! Tijdens de lessen staan alleen de ramen open, in pauzes zetten wij alles tegenover elkaar open. Dit is advies van de GGD, want anders zitten kinderen op de tocht.


Parro

We hopen dat u net als het team blij bent met de gebruiksvriendelijkheid van de Parro app. Onder lestijd kunnen leerkrachten niet reageren op berichtjes die u via de app stuurt. Na schooltijd kan dat uiteraard wel.


Absenten

De bedoeling is nog steeds dat u een ziekmelding telefonisch doorgeeft aan school op het gewone telefoonnummer 072-5158418 (u kunt de voicemail inspreken) én dat u het nu ook via de Parro app doorgeeft aan de leerkracht. Mocht u in tijdnood zijn, dan kunt u het ook alleen via de app doorgeven.

De overheid geeft aan dat leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Uiteraard als uw kind klachtenvrij is.


MR jaarverslag

Via Parro en de mail met de link naar deze nieuwsbrief heeft u het jaarverslag van de MR gekregen. We hopen dat veel ouders dit jaarverslag willen lezen. We zijn blij met de samenwerking met onze MR !