Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 04-12-2020

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20

vrijdag 4 december 2020


Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,


De kinderen hebben genoten van een fijn Sinterklaasfeest! Sint kwam met zijn twee pieten eerst bij de kleuters langs. Hij werd prachtig toegezongen op het plein onder begeleiding van een accordeonist en kwam ook in de drie kleuterklassen op bezoek. Daarna had Sint nog tijd om naar klas 1, 2 en 3 te gaan. In de zaal genoot hij van een afwisselend programma, zoals blokfluit spelen, een vrolijk dansje en natuurlijk werden er liederen voor hem gezongen. In het eigen klaslokaal kregen de kinderen hun prachtige cadeau. In klas 4, 5 en 6 werden de surprises uitgepakt en gedichten voorgelezen, maar ook daar kwam de Sint even op bezoek!


We wensen u allen ook thuis een fijn Sinterklaasfeest!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 7 december 2e Advent
Maandag 7 december MR vergadering

Maandag 14 december 3e Advent
Woensdag 16 december opvoering kerstspelletje klas 3 voor klas 1-5
Donderdag 17 december kerstviering kleuterklassen;
's avonds kerstdiner klas 6
Donderdag 17 december kleuters geen middagschool (klas 1-6 wel middagschool)
Vrijdag 18 december kerstviering in de zaal
klas 1-3; kerstontbijt klas 4 en 5
Vrijdag 18 december school tot 10.00 u kleuters en klas 6 vrij

Kerstvakantie 21 december t/m 3 januari 2021
Maandag 4 januari 2021 voorstelling klas 4,5 en 6 in de Grote Kerk van Alkmaar
Woensdag 6 januari Driekoningen
Dinsdag 19 januari MR vergadering
Donderdag 28 januari Studiemiddag team; geen middagschool

NB de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 januari 2021

Eerste advent

Op maandag 30 november vierden we de eerste advent. Klas 1 en 2 zongen in de zaal adventliederen, een aantal 5e klassers liep de vorm van een vijfster, onder het uitspreken van een adventspreuk. De overige klassen vierden advent in het eigen klaslokaal. De kleuterklassen mochten de spiraal lopen, ook wel het adventtuintje genoemd. In het midden hiervan stond meester Sjaak, onze euritmist. Hij zong een adventlied en gaf ieder kind een lichtpotje, dat een plekje kreeg in de spiraal.

Het waren stemmige sfeervolle vieringen met ontroerende momenten!
A.s. maandag komen klas 3 en 4 in de zaal bij de 2e adventviering.


Adventtuintje kleuters


Sinterklaastekeningen klas 3


Vol verwachting van wat komen gaat.....


middagschool kleuters 3 december

Sint en Piet van bijenwas in een bootje

Dank aan alle hulp ouders in 2020

Wij willen graag alle ouders die in 2020 (weer) hebben geholpen in de klassen of zich ingezet hebben voor de hele school heel hartelijk bedanken! De klassenouders die veel werk uit handen nemen van de klassenleerkrachten! Een trouwe groep biebouders helpt enthousiast bij de boekenkasten in de ochtend, het eerste half uur. Tuingroepouders die werken op de natuurspeelpleinen. Ouders die helpen bij de gymlessen en handwerken of handvaardigheid. Ouders die meefietsen als er een excursie of voorstelling is. De ouders van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad die zich op beleidsniveau inzetten voor school. Maar ook ouders die op andere manieren helpen: iedereen heel hartelijk dank! Uw hulp is van grote waarde en betekenis!


Proef met Parro

Donderdag 3 december is er een mail uitgegaan naar de ouders van kleuterklas 1 en klas 3 met een uitnodiging om deel te nemen aan de pilot die loopt tot 17 januari met de communicatieapp Parro. We hopen dat deze twee oudergroepen mee willen doen en hun bevindingen met ons delen!


Laatste week voor de kerstvakantie

Op maandag 14 december vieren wij de 3e advent. Klas 5 en 6 mogen dan in de zaal komen. De overige klassen vieren de 3e advent in het eigen klaslokaal.

Op woensdag 16 december voert klas 3 een Engels kerstspelletje op voor de klassen 1, 2, 4 en 5. Ze hebben ook een eigen orkestje dat de kerstliederen begeleidt!

Op donderdag 17 december vieren de kleuters hun kerstfeest. Er is die middag geen middagschool voor de kleuters.

Donderdagavond 17 december heeft klas 6 een kerstdiner. Helaas geen kerstspel dit jaar. Wel wordt het verhaal van Scrooge (ons spel van vorig jaar) op de 3 adventmaandagen verteld in klas 4 t/m 6. Op vrijdag 18 december, komen klas 1, 2, 3, 4 en 5 op school. Klas 6 en de kleuters hebben dan al vrij. Klas 1, 2 en 3 hebben een kerstviering in de zaal: 2 musici spelen op accordeon, harp en draailier en vertellen een Russisch kerstverhaal genaamd "Varenka". Klas 4 en 5 hebben in hun lokaal een gezellig kerstontbijt en zullen voor elkaar muziek maken, iets voordragen of opvoeren.


We wensen u alvast een fijne kerstvakantie! Tot in het nieuwe jaar!