Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 26-11-2021

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20

vrijdag 26 november 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

Gisteren was de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. De vertegenwoordigers van klas 4, 5 en 6 hebben vergaderd over de agendapunten die waren ingebracht door de klas. Ze vonden het leuk en spannend om te doen!


Op het moment van schrijven zijn we in afwachting van de persconferentie van vanavond of de scholen open mogen blijven.

Mocht het kabinet toch besluiten tot een lockdown voor de scholen, dan sturen wij dit weekend nog een brief. We hebben als team de scenario's doorgesproken en afspraken gemaakt. Als we open mogen blijven hebben we wel te maken met aangepaste regels voor het basisonderwijs.

Hieronder de regels per 24 november 2021:

-Alle volwassenen houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand in de school.
-Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs als noodmaatregel.
-Groepsactiviteiten en vieringen: Deze kunnen alleen zonder ouders/verzorgers plaatsvinden.
-Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en (externe) professionals: Geen ouders in de school. Externe professionals alleen in de school bij onderwijs of onderwijsondersteunende activiteit.

Ouders mogen op het plein van klas 1 en 2 komen en op het plein aan de Mercuriusstraat, mits ze voldoende afstand van elkaar en de juffen/meesters houden. Bij de kleuters blijft het beleid ongewijzigd: kinderen bij de hekjes overdragen aan de juf.

In ieder geval tot de kerstvakantie is het helaas niet mogelijk voor ouders om in school te helpen in de klas als vrijwilliger. Eerder gemaakte afspraken komen dus hierbij te vervallen. In overleg met de leerkracht vinden oudergesprekken digitaal plaats of buiten, als het weer het toelaat; of in het lokaal op anderhalve meter, na schooltijd, met goede ventilatie.


Er is een nieuwe beslisboom gepubliceerd, de schematische vertaling van de richtlijnen.

Klik hier voor de beslisboom.

We hopen dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat er geen klassen in quarantaine hoeven en we een fijne Sinterklaas- en adventtijd kunnen realiseren voor de kinderen!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 29 november 1e Advent
Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest tot 12.30 u
Maandag 6 december 2e Advent (gewone start schooltijd 8.25 uur)

Maandag 13 december 3e Advent
Maandag 13 december MR vergadering 20.00 u

Maandag 20 december 4e Advent

Donderdag 23 december Kerstviering voor kleuters en klas 1 t/m 6
klas 6 kerstdiner in de avond

Kleuters geen middagschool

Vrijdag 24 december kerstontbijt voor klas 1 t/m 5 tot 10.00 uur

Kleuters en klas 6 zijn vrij op vrijdag 24 december


Advent

De kleuterklassen lopen het adventtuintje op maandag 29 november in de zaal van de Mercuriusstraat, o.l.v. onze euritmist. De klassen 1 t/m 6 vieren ook het adventfeest, alleen niet tegelijkertijd in de zaal, omdat we niet met teveel kinderen bij elkaar willen komen. De 1e advent in de zaal is voor klas 1 en 2; de 2e advent voor klas 3 en 4; de 3e advent voor klas 5 en 6. Elke adventviering lopen een paar vijfdeklassers een vijfster onder het uitspreken van de adventspreuk. Daarna brengen zij het licht in een gesloten lantaarn én een adventgeschenk naar alle klassen. Dit geschenk komt op de seizoentafel te staan: De eerste advent een steen, de tweede advent een plantje, de derde advent een jaartafeldier (bv. een schaapje) en de vierde advent het kindje in de kribbe. In elke klas wordt een adventverhaal verteld om de verbondenheid tussen alle klassen op deze manier vorm te geven.

We houden ons aan het vuurprotocol "Veilig vieren" voor de jaarfeesten gedurende het hele jaar. Dit is een vastgesteld document voor alle Ithakascholen.

Wij maken voor de kleuters een spiraal van zand als adventtuintje en een waxinelichtje wordt vervoerd in een lantaarntje of geschikt potje met zand onderin onder toezicht van meerdere volwassenen.Sinterklaassfeer in de klassenSchoentje zetten in klas 1 en 3

Werk van kinderen in de vitrinekast

Sinterklaasfeest vrijdag 3 december tot 12.30 u

Op vrijdag 3 december vieren wij samen met de kinderen het Sinterklaasfeest. Hij zal onze school met een bezoek vereren, samen met roetveegpieten.

Helaas kan de intocht dit jaar niet samen met ouders.

Als alle ouders weer naar huis zijn of naar hun werk, zal Sint eerst ontvangen worden op het kleuterplein onder begeleiding van een orkestje en bezoekt Sint kort de kleuterklassen. Ook zal hij op het grote plein worden ingezongen door de onderbouwkinderen. In de zaal ontvangt hij om de beurt klas 1, 2 en 3 die iets aan hem laten zien: een lied, een dansje. Klas 4, 5 en 6 vieren het feest met surprises.

Hoe gaan wij als vrijeschool om met het Sinterklaasfeest?

De Pieten zullen dit jaar wederom 'roetveegpieten' zijn, die door het roetsjen door de schoorsteen hun roetvegen hebben gekregen. Dat past bij het beeld dat wij van Piet hebben.

Wij zingen aangepaste liedjes, voor een aantal voorbeelden: klik hier.

Deze liedjes komen uit: “Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet” (boek + CD).

Sinterklaas is een mythische figuur, die van over het water komt. In beeldentaal: uit een andere wereld. Hij komt in de nacht om ons geschenken te geven. Hij verschijnt dus in onze onbewuste wereld, de nachtwereld, waar vele krachten voor ons werkzaam zijn. Wat wij meebrengen uit de dag, onze gedachten en daden op aarde, schenken wij aan de nacht en daarvan ontvangen wij weer ons geschenk . Als wij met een bepaalde vraag in vertrouwen gaan slapen, kan ons een weg getoond worden, het kan ons inspiratie geven. Het is mooi dat Sinterklaas komt in de tijd dat de eerste adventskaars wordt aangestoken, en de verwachting van de komst van het kerstkind begint. De kinderen beleven dit als een bijzondere tijd. Alles wordt inniger in deze adventstijd, de hemel is dichter bij de aarde!


Vandalisme op het schoolplein

Helaas hebben we de afgelopen tijd op het schoolplein weer te maken gehad met vandalisme. Vorige week donderdagavond/nacht is er een fiets ontvreemd van eén van onze leerlingen en een andere fiets van een leerling is vernield. Dit is na schooltijd gebeurd, ondanks het gesloten hek van de fietsenstalling.

Heel vervelend voor de betreffende kinderen en ouders!

We willen u erop attent maken dat het op eigen risico is als u de fiets van uw kind laat "overnachten".Eerste advent : Middenin de donkere nacht, schijnt een lichtje en ik wacht; tot de dag weer komen zal; en het licht wordt overal.