Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 22-01-2021

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

22 januari 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


De lockdown is voor het basisonderwijs verlengd tot in ieder geval 7 februari.

Het vraagt veel van u als ouders om uw eigen werk te combineren met de begeleiding van het thuiswerk van uw kind(eren).

Daar hebben wij ontzettend veel respect voor!!

De noodopvang wordt verzorgd door de leerkrachten en klassenassistenten. Er is meer vraag naar noodopvang dan tijdens de eerste lockdown. We vangen de kinderen op verspreid over twee gebouwen en verschillende lokalen.

Tevens verzorgen de leerkrachten hun eigen (online) lessen en onderhouden het contact met de kinderen thuis en met u als ouders. Een hele klus! Maar het gaat goed en iedereen zet zich in om er het beste van te maken! We zijn heel blij met de mooie foto's van het werk dat thuis wordt gemaakt en genieten van het contact met de kinderen als er een ophaalmoment van werk is. We merken dat ze élkaar ontzettend missen. Het afstandsonderwijs kan nooit het levende onderwijs vervangen!


De zesde klas

Eind januari gaat onze zesde klas (21 leerlingen) de Cito-toetsen maken als onderdeel van het definitieve schooladvies. Daarom mogen zij, net als de zesde klassers van de andere Ithakascholen, vanaf volgende week met de halve klas een dagdeel naar school komen.

Dit doen we in ieder geval op ma, di, do en vrijdag voor twee weken. We houden de hygiënemaatregelen goed in de gaten.


Studiemiddag 28 januari

Op donderdagmiddag 28 januari is er geen noodopvang. De leerkrachten gaan deze middag hun lessen voorbereiden voor de komende periode en er is tijd voor duo-overleg. De noodopvang duurt deze dag tot 12.30 uur. U kunt dit ook lezen in de kalender van Parro.


Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Donderdag 28 januari Studiemiddag team; geen noodopvang in de middag vanaf 12.30 u.

Maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari: Sterrenweek
Woensdag 3 februari open dag: gaat niet door
Donderdag 4 februari digitaal klassenouderoverleg 8.45 u
Woensdag 10 februari Verkleedfeest (?)
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie
Belangrijk:
Maandag 1 maart en dinsdag 2 maart Migratie (digitale verhuizing) naar Microsoft tenant van Ithaka: school digitaal slecht bereikbaar.


Kleutergebouw Raadhuisstraat

De wanden van de hal in de kleuterschool zijn geel gesluierd. Met dank aan Dick Bruin, oud directeur van de Parcival uit Hoorn!Kijkje in de klassen

Koning Winter in klas 1 en kleuterklas 3


Raamtransparanten kleuterklassenkleuterklas 3 inkijkjes wintertafel en prentenboek "Kan ik er ook nog bij?"Onze conciërge maakt een vitrinekast voor tentoonstelling werk van de kinderen: hal Mercuriusstraat; de zaal is tijdelijk zijn werkplaats!


Achterstandensubsidie

Vanuit de achterstandensubsidie die we hebben gekregen van de overheid hebben we expertise in kunnen huren van de OBD (onderwijsbegeleidingsdienst) om ons te adviseren over de aanpak van de lees-en spellingachterstanden die sommige kinderen hebben opgelopen tijdens de eerste lockdown.

We werken sinds kort met educatieve software BOUW (klas 1, 2 en 3) en Letterster (klas 4, 5 en 6) voor lezen en spellen. BOUW werkt preventief, ter voorkoming van uitval en achterstand. Letterster is remediërend; voor kinderen die dyslectisch zijn en niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling en voor kinderen die het behandelingstraject hebben afgerond. Ouders kunnen dit ook met hun kinderen thuis doen. Beide programma's leveren maatwerk. Het past bij onze methodiek ZLKLS (zo leer je kinderen lezen en spellen) en ligt in de lijn van de dyslexiebegeleiding. Het is heel herkenbaar voor de kinderen die ermee werken, ze zijn gemotiveerd en vinden het leuk om te doen! Ouders kunnen het ook volgen en zien de groeistappen van hun kind.

Als de scholen weer open mogen zullen we hier op school mee doorgaan, elke dag 10 minuten hooguit. Want het digitale onderwijs is een aanvulling maar geen vervanging van ons vrijeschoolonderwijs!


Binnengekomen bericht:

GGD Hollands Noorden biedt op donderdag 28 januari 2021 van 20.30-21.15 uur

de online lezing ‘Uw kind op internet? Van schermtijd tot TikTok’ aan.

Ouders krijgen praktische en concrete opvoedtips. Sociale media hebben een grote aantrekkingskracht, niet alleen op kinderen...ook ouders brengen veel tijd door achter een scherm. Tijdens de online lezing neemt een expert op het gebied van kind en media, ouders mee in de digitale belevingswereld van kinderen. Ze krijgen een goede indruk van wat kinderen ervan kunnen leren en waar ouders op moeten letten. Ook reikt zij tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via de website van GGD Hollands Noorden, bij onderdeel cursussen. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden


Kijkje in kleuterklas 2