Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 09-12-2022Nieuw

Nieuwsbrief 19

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Advent schrijdt voort, de weken tot aan Kerst zijn vol muziek en zang. De klaslokalen en gangen zijn sfeervol ingericht. De kinderen maken mooie werkstukjes en knutsels. Transparanten, beplakte potjes met een lichtje erin, gevouwen sterren. De kleuters spelen een eigen kerstspelletje en ook tijdens het vrije spel zie je engelen, Jozef en Maria en schaapjes in de klas.
Vlak voor de kerstvakantie begint, spelen de leerkrachten een Kerstspel waarbij de kinderen van klas 1 t/m 6 met hun ouders welkom zijn:


Op donderdagavond 22 december is het kerstspel voor klas 1, 2 en 3 om 17.00 uur in het amfitheater. Ouders zijn van harte welkom om samen met hun kind naar het spel te komen kijken. Omdat we op vrijdag 23 december allemaal vrij zijn, worden de kinderen verwacht op school bij het spel, dit is namelijk onderwijstijd.
Dit geldt ook voor de kinderen van klas 4, 5 en 6 die samen met hun ouders om 19.00 uur welkom zijn bij de kerstspelopvoering. Als er meerdere kinderen binnen een gezin zijn, dan kunt u kiezen of u om 17.00 u komt of om 19.00 u. Het spel duurt ongeveer 30 à 40 minuten. Graag warm aankleden en kussentje/dekentje mee. Als het regent spelen we in de zaal. Ook dan zijn ouders welkom. Het spel is niet geschikt voor kleuters. Zij hebben hun eigen viering.

We willen alle ouders die ons in 2022 hebben geholpen, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken. Uw hulp is voor ons van grote waarde!


Een goede advent- en kersttijd wensen wij u allen en alvast een goede kerstvakantie. Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022.


Mede namens het team,


Mieke TolkampAGENDA

Maandag 12 december 3e Advent
Maandag 12 december MR vergadering

Maandag 19 december 4e Advent
Woensdag 21 december Regenboogtraining klas 6
Donderdag 22 december Kerstviering kleuters; geen middagschool kleuters;

onderbouw wel middagschool.
Donderdag 22 december 2 avondopvoeringen van het Oberufer kerstspel: voor klas 1, 2 en 3 om 17.00 uur (met ouders) en voor klas 4, 5 en 6 om 19.00 uur (met ouders) Het spel duurt 30 à 40 minuten in het amfitheater, of in de zaal bij regen.
Vrijdag 23 december start van de Kerstvakantie (geen school; alle kinderen vrij)

Kerstvakantie 23 december t/m 6 januari

Dinsdag 10 januari leerlingenraad

Woensdag 18 januari 14.00 u - 17.00 u World Café Ithaka over SBP (Strategisch Beleidsplan)

Maandag 23 januari MR vergadering
Woensdag 25 januari Regenboogtraining klas 6

Donderdag 26 januari studiemiddag team, alle kinderen om 12.30 uur vrij

Donderdag 23 februari Circusdag voor de hele schoolMaandag 5 december waren Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school.

Wat een heerlijk feest was het weer.

De intocht, klassenbezoekjes, speculaasjes, pepernoten, heel veel liedjes, voorstelling van klas 1, 2 en 3 in de zaal voor Sint en mooie klassencadeaus voor de kleuters en klas 1 t/m 3. In klas 4 t/m 6 waren erg mooie surprises en leuke gedichten gemaakt. Er was veel aandacht voor elkaar!


Waar komen de Kerstspelen vandaan?

Het Oberufer Kerstspel is onderdeel van een drieluik, waar ook het Paradijspel en het Driekoningenspel bij horen. Wij spelen dit jaar op school met een groot deel van ons team het middelste spel, het kerstspel, in een verkorte versie.


De kerstspelen zijn afkomstig uit Hongarije, uit een dorp dat vroeger Oberufer heette. Oberufer werd in die tijd door Duitsers bevolkt en zij hebben de spelen meegebracht toen zij in de 16e eeuw naar dit oostelijk deel van Midden Europa trokken. Een vriend van Rudolf Steiner, taalgeleerde Karl Julius Schröer, maakte een studie van de Duitse folklore in de Oostenrijks-Hongaarse streken. Hij ontdekte dat de Duitse boeren in de kersttijd oude kerstspelen opvoerden. Schröer heeft de teksten opgeschreven en de omstandigheden in een boekje gepubliceerd. Rudolf Steiner heeft de eerste kerstspelen in de vrijescholen geregisseerd, opgevoerd door leerkrachten.

Deze kerstspelen zijn dus een voortzetting van het culturele erfgoed van de manier waarop al sinds eeuwen ‘lekenspelen’ in Europa zijn opgevoerd. Vaak op het dorpsplein of in het portaal van de kerk, door boeren voor boeren zou je kunnen zeggen. Het taalgebruik is een vorm van oud-Duits dat door de emigranten in Hongarije gesproken werd. Wij spreken een mix van oud-Nederlands en oud-Duits en zingen daarbij veel liederen. Dit past bij het warme en kleurrijke spel, waar humor en menselijkheid centraal staan. Het is het spel van het hart.

Dit jaar mogen de kinderen bekende kerstliederen meezingen tijdens het spel, die liederen oefenen we van tevoren met de klassen. Voor de kinderen even een uitademmoment en afwisseling van de blik naar het toneel. Wij zijn als team na de herfstvakantie begonnen met het inoefenen. Het samenspelen werkt sterk verbindend en geeft een mooie innerlijke verdieping en voorbereiding op de achtergrond van het Kerstfeest.
De opvoering van het spel zien wij als een geschenk aan de kinderen en ouders van school. In 2020 en 2021 konden we geen spel opvoeren, dus we zijn heel blij dat dit nu weer kan! We hopen op een grote opkomst van kinderen en u als ouders!