Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 20-11-2020

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19

vrijdag 20 november 2020Beste ouders, verzorgers van De Sterrenzanger,


We onderzoeken momenteel (via teamscholing en een proeflicentie) óf en wanneer we kunnen gaan werken met Parro, een communicatieapp (vanuit ParnasSys) voor team en ouders. Deze app zorgt ervoor dat we eenvoudig en veilig kunnen communiceren met u als ouders in een gesloten omgeving die AVG proof is. Parro is geschikt voor het doen van mededelingen, het delen van foto’s en het inplannen van activiteiten zoals oudergesprekken of activiteiten waarbij hulp van ouders wordt gevraagd. U kunt als ouder uw privacy voorkeuren aangeven en er is zelfs een nieuwsbrief functie binnen Parro.
De app is zowel op de smartphone als via internet te gebruiken, bv. op een chromebook of laptop.
We gaan een pilot doen met twee klassen: een kleuterklas en een onderbouwklas. De ouders van deze klassen worden binnenkort op de hoogte gesteld. Als deze pilot bevalt hopen we in het nieuwe jaar de app in gebruik te kunnen nemen. We houden u op de hoogte!

In deze nieuwsbrief leest u over de komende feesten: Advent en Sinterklaas. Hoe we dit met de kinderen op school vormgeven en vieren!

"Stil nu, stil nu ’t ruist al door de lucht,
't wonder komt heel zachtjes aan,
’t Kerstkind wil naar binnen gaan.
Stil nu, stil nu maak nu geen gerucht."


Dit mooie lied, dat op vrijescholen gezongen wordt in de adventstijd, geeft de kern van advent goed weer: stil worden, zodat je het wonder van kerst kunt aanschouwen. Daarin spreekt ook dat advent de tijd van de verwachting is. Alles wordt klaargemaakt voor de ontmoeting met het wonder, de geboorte van het grote licht. Dat gebeurt in ons innerlijk; we kunnen even stil staan bij de verwondering en stil worden in onszelf.
We wensen u alvast een mooie adventtijd!


Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Maandag 30 november 1e Advent onderbouw

Maandag 30 november Adventtuintje voor de kleuterklassen

Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest, kinderen om 12.30 uur vrij

Maandag 7 december 2e Advent

Maandag 14 december 3e Advent
Donderdag 17 december onder voorbehoud: kerstontb
ijt klas 1-5; 's avonds kerstdiner klas 6
Donderdag 17 december kleuters geen middagschool (klas 1-6 wel middagschool)
Vrijdag 18 dec. onder voorbehoud: kerstviering
klas 1-5 tot 10.00 u, (kleuters en klas 6 vrij)

Kerstvakantie 21 december t/m 3 januari


Terugblik:

Sint Maarten kleuterklas en onderbouw: in de zaal door klas 6 een stadje gebouwd

Adventvieringen 30-11, 7-12 en 14-12

De kleuterklassen lopen het adventtuintje op maandag 30 november in de zaal van de Mercuriusstraat, o.l.v. de juffen, klassenassistenten en onze euritmist.

De klassen 1 t/m 6 vieren het adventfeest in de zaal en in de klas. Alleen niet tegelijkertijd in de zaal omdat we niet met teveel kinderen en volwassenen bij elkaar willen komen. De 1e advent is de viering voor klas 1 en 2; de 2e advent voor klas 3 en 4; de 3e advent voor klas 5 en 6. Elke advent lopen een aantal vijfdeklassers een vijfster onder het uitspreken van de adventspreuk. Daarna brengen zij het licht in een gesloten lantaarn én een adventgeschenk naar alle klassen. Dit geschenk komt op de seizoentafel te staan: De eerste advent een steen, de tweede advent een plantje, de derde advent een jaartafeldier (bv. een schaapje). In elke klas wordt een advent-vervolgverhaal verteld om de verbondenheid tussen alle klassen op deze manier vorm te geven.

We houden ons overigens strikt aan het vuurprotocol "Veilig vieren" voor de jaarfeesten gedurende het hele jaar. Dit is een vastgesteld document voor alle Ithakascholen.

Wij gebruiken bij de kleuters een spiraal van zand bij het adventtuintje en een waxinelichtje wordt alleen vervoerd in een lantaarntje of geschikt potje met zand onderin onder toezicht van meerdere volwassenen. Er zijn geen dennengroen- of naaldboomtakken toegestaan in de klassen, ook niet als het geïmpregneerd is. Een geimpregneerde kerstboom met kluit in een pot, met electrische lichtjes mag wel.
Na elke adventviering in de ochtend worden de lichtjes in de lantaarns gedoofd.
Vorig jaar hebben we al ervaren dat we een mooie advent- en kerststemming kunnen creëren met de middelen die wél zijn toegestaan!Sinterklaasfeest vrijdag 4 december tot 12.30 u

Op vrijdag 4 december vieren wij samen met de kinderen het Sinterklaasfeest. Hij zal onze school met een bezoek vereren, samen met roetveegpieten.

Helaas kan de intocht dit jaar niet samen met ouders.
Als de ouders weer naar huis zijn of naar hun werk, zal Sint eerst ontvangen worden op het kleuterplein onder begeleiding van een accordeonist. We vragen u om niet te blijven staan praten bij het hek of de heg, dan stagneert ons feest. Sint zal ook op het grote plein worden ingezongen door de onderbouwkinderen en bezoekt de kleuterklassen in hun eigen lokaal. Voor klas 1, 2 en 3 komt hij in de zaal. In klas 4, 5 en 6 die met surprises het feest vieren, zal Sint even kort langskomen om te bewonderen wat de kinderen hebben gekregen.


Hoe gaan wij als vrijeschool om met het Sinterklaasfeest?

De Pieten zullen dit jaar wederom 'roetveegpieten' zijn, die door het roetsjen door de schoorsteen hun roetvegen hebben gekregen. Dat past bij het beeld dat wij van Piet hebben.

Wij zingen aangepaste liedjes, voor een aantal voorbeelden: klik hier.

Deze liedjes komen uit: “Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet” (boek + CD).

Sinterklaas is een mythische figuur, die van over het water komt. In beeldentaal: uit een andere wereld. Hij komt in de nacht om ons geschenken te geven. Hij verschijnt dus in onze onbewuste wereld, de nachtwereld, waar vele krachten voor ons werkzaam zijn. Wat wij meebrengen uit de dag, onze gedachten en daden op aarde, schenken wij aan de nacht en daarvan ontvangen wij weer ons geschenk . Als wij met een bepaalde vraag in vertrouwen gaan slapen, kan ons een weg getoond worden, het kan ons inspiratie geven.

Als Sinterklaas op zijn stoomboot binnenkomt, staat iedereen klaar om hem te verwelkomen. Vanaf dan is het kind vol verwachting over de geschenken die het zal krijgen met het Sinterklaasfeest. Het is mooi dat Sinterklaas komt in de tijd dat de eerste adventskaars wordt aangestoken, en de verwachting van de komst van het kerstkind begint. De kinderen beleven dit als een bijzondere tijd. Alles wordt inniger in deze adventstijd, de hemel is dichter bij de aarde!